Coronavirus

Het kabinet heeft maatregelen aangekondigd ter bestrijding van het coronavirus. De volksgezondheid staat voorop, maar tegelijkertijd realiseren wij ons ook dat al deze maatregelen jou als ondernemer hard kunnen treffen.

Weet dat we er voor je zijn om je te helpen waar nodig. Bijna alle collega's van Alfa Accountants en Adviseurs werken vanuit huis. Wij beschikken over goede thuiswerkmogelijkheden en zijn dan ook daar, net als op kantoor bereikbaar voor je vragen.

Laatste nieuws

6 juli - Loonbelasting en premis voor grensarbeiders tijders de coronacrisis
29 juni - Aanvraag tegemoetkoming vaste lasten
26 juni - Terugkijken opname webinar 'Hoe financier ik mijn bedrijf toekomstbestendig?'
25 juni - Laat corona je investeringen niet in de weg zitten
25 juni - NOW 2.0: verlenging overheidssteun met nieuwe spelregels
11 juni - Wijzigingen in de wet, wijzigingen van jouw afspraak?
11 juni - NOW-subsidie telt niet mee als omzet
9 juni - Bijzonder uitstel van betaling voor belastingaanslagen
4 juni - Kleine financieringen worden gemakkelijker bereikbaar
2 juni - Crisismaatregelen in de melkveehouderij
29 mei - Opname webinar voor Schoonmaak- en bedrijfsdienstenbranche 'Maatregelen en gevolgen coronacrisis'
28 mei - Corona en btw: voucher of kortingsbon?
28 mei - Alfa NOW dichtbij
28 mei - Derde wijziging én verlenging NOW: nieuwe mogelijkheden. 
27 mei - Gebruikelijk loon: Mag het iets minder zijn?
26 mei - Overheidssteun voor financiering aan bedrijven
26 mei - Nieuwe regeling voor tegemoetkoming in vaste lasten voor mkb-bedrijven (TVL)
26 mei - Tozo 2.0: nu wel een partnertoets
25 mei - Verlenging fiscale coronamaatregelen tot 1 oktober 2020
20 mei - Benut met de coronareserve nu vast jouw verwachte coronaverlies!
14 mei - Een bedrijf waarderen in coronatijd: ook dat is veranderd
11 mei - Wat betekent de coronaregeling voor de tuinbouw?
7 mei - Aanmeldingen steunmaatregelen agrarische sector mogelijk vanaf 7 mei 2020
7 mei - Hoe waarborg je de betaling in deze onzekere tijd?
7 mei - Fiscaal verstandig investeren in de anderhalvemetersamenleving
6 mei - Willem Rietberg, als ondernemer en privé getroffen door corona
29 april - TOGS ook op basis van geregistreerde nevenactiviteit
29 april - Hoe bescherm je thuiswerkende medewerkers tegen hackers?
29 april - Bedrijfsovernames in coronatijd: denk aan de MAC-clausule!
15 april - Nu ook overbruggingsfinanciering voor startups in coronacrisis
28 april - Suikerbieten en vooral fritesaardappelen geraakt door coronacrisis
28 april - Fiscale coronareserve en versoepeling urencriterium aangekondigd
28 april - Goedkeuring verlaging gebruikelijk loon aangekondigd
23 april - Zo kun je het vakantiegeld later of gespreid betalen (update) 
23 april - Tijdelijke aanpassing premiedifferentiatie WW (update)
23 april - 5 tips bij aanvraag noodkrediet
22 april - Coronacrisis: heb je gedacht aan deeltijdontslag?
22 april - Corona-liquiditeitsproblemen? Neem zelf de regie
20 april - Corona bezorgt gerbera-kweker Rino Mans geen slapeloze nachten
20 april - Ondernemen in coronatijd: "Zorg dat je overzicht houdt"
20 april - "Ik breng zelfs de roddelblaadjes bij klanten langs"- ondernemersverhaal Adrie's Hairstyling
15 april - Vraag juist nú btw terug
15 april - Nu is het tijd voor NOW! (update)
15 april - Termijn jaarverantwoording zorg verschoven naar 1 oktober 2020
15 april - Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en corona-maatregelen
15 april - Bijzondere tijden voor de huurder
15 april - Het coronavirus: hoe moet het met de vaste kostenvergoeding?
15 april - Btw verschuldigd bij tijdelijke verlaging of beeindiging vergoeding
15 april - Noodkrediet nodig? Download nú het Alfa Mkb liquiditeitsmodel
15 april - Vouchers en corona: hoe zit het met de btw?
10 april - Regel juist in deze coronatijden je privézaken goed!
9 april - TOGS-regeling wordt weer verder uitgebreid
4 april - 
8 tips van Alfa voor vleeskalverhouders in coronatijden
2 april - Vraag juist nu compensatie transitievergoeding aan!
2 april - Voldoende liquiditeit? Of toch een noodkrediet?
2 april - Uitstel van betaling gemeentebelastingen apart aanvragen
2 april - Ismail Gunes: pieken en dalen door de coronacrisis
1 april - Intelligente lockdown en vastgoed
1 april - De impact van het coronavirus op grensoverschrijdend werken

31 maart - Inbreng in de BV en de coronacrisis
30 maart - Overbruggingsregeling voor ondernemers getroffen door coronacrisis 
24 maart - Opname webinar steunmaatregelen coronavirus voor ondernemers
28 maart - Aanvragen tegemoetkoming van 4.000 euro
27 maart - Crisispakket land- en tuinbouw
27 maart - Wat betekent corona voor boerderij met nevenactiviteiten?
27 maart - 43 tips voor retailers in corona-crisistijd
26 maart - Wat betekent corona voor jouw melkveebedrijf?
25 maart - Heb je als glastuinbouwbedrijf schade door corona? Gebruik het registratieformulier!
24 maart - Subsidie voor het aanbieden van digitale zorg in de huiskamer
24 maart - Sierteelt: overheid wil compenseren, hou dagboek bij!
23 maart - Wat nu als je je crediteuren niet meer kunt betalen?
23 maart - ​Tips voor werkgevers die hun medewerkers thuis laten werken
20 maart - Uitstel van aflossingen op banklening mogelijk
19 maart - 5 tips voor een goede liquiditeitsbegroting
19 maart - ​Transport column: corona slaat toe
18 maart - Overheidsmaatregelen voor liquiditeitstekorten
18 maart - Welke ondersteuning krijgen werkgevers en werkenden?
18 maart - Uitwisselen van personeel. Hoe helpen we elkaar?
18 maart - Verlaging gebruikelijk loon dga mogelijk?
18 maart - Noodpakket voor bedrijven en juridische gevolgen
16 maart - Juridische aandachtspunten

Branches en Sectoren 

2 juni - Crisismaatregelen in de melkveehouderij
29 mei - Opname webinar voor Schoonmaak- en bedrijfsdienstenbranche 'Maatregelen en gevolgen coronacrisis'
11 mei - Wat betekent de coronaregeling voor de tuinbouw?
7 april - Aanmeldingen steunmaatregelen agrarische sector mogelijk vanaf 7 mei 2020
28 april - Suikerbieten en vooral fritesaardappelen geraakt door coronacrisis
15 april - Termijn jaarverantwoording zorg verschoven naar 1 oktober 2020
15 april - Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en corona-maatregelen
4 april - 8 tips van Alfa voor vleeskalverhouders in coronatijden
1 april - Intelligente lockdown en vastgoed
27 maart - Wat betekent corona voor boerderij met nevenactiviteiten?
27 maart - 43 tips voor retailers in corona-crisistijd
26 maart - Wat betekent corona voor jouw melkveebedrijf?
27 maart - Crisispakket land- en tuinbouw
25 maart - Heb je als glastuinbouwbedrijf schade door corona? Gebruik het registratieformulier!
24 maart - Subsidie voor het aanbieden van digitale zorg in de huiskamer
24 maart - Sierteelt: overheid wil compenseren, hou dagboek bij!
19 maart - ​Transport column: corona slaat toe

Loonbelasting en premies voor grensarbeiders tijdens de coronacrisis  - 6 juli

Doordat veel mensen momenteel thuis werken als gevolg van alle maatregelen rondom het coronavirus, kan dit mogelijk nadelige gevolgen hebben voor de loonbelasting en sociale premies van mensen die in verschillende landen wonen en werken, zogenaamde grensarbeiders. Door Nederland zijn hierover aanvullende afspraken gemaakt met België en Duitsland om mogelijk nadelige gevolgen te voorkomen. In dit bericht staan de afspraken voor jou op een rij.

Lees meer

Aanvragen tegemoetkoming vaste lasten  - 29 juni

Ben je als ondernemer getroffen door de gevolgen van de coronacrisis? En heb je daardoor moeite om de vaste lasten te kunnen betalen? Dan is het vanaf 30 juni – 12.00 uur mogelijk om een Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aan te vragen via de website van het RVO.
 
Lees meer


Opname 'Hoe financier ik mijn bedrijf toekomstbestendig?'  - 25 juni

Op 25 juni organiseerde Alfa een gratis webinar genaamd ‘Hoe financier ik mijn bedrijf toekomstbestendig?’. Bekijk hier de opname.

Lees meer


Laat corona je investeringen niet in de weg zitten  - 25 juni

Veel ondernemers kunnen rekenen op diverse noodmaatregelen die de overheid in het leven heeft geroepen om je te ondersteunen in deze moeilijke tijden. Daarnaast hebben ook de banken, bijvoorbeeld door het uitstellen van rente- en aflosbetalingen, enkele maatregelen getroffen om je te financieel te ondersteunen. Deze maatregelen helpen veel ondernemers naar verwachting door  deze moeilijke tijd heen. Eind goed, al goed, toch?

Lees meer

NOW 2.0: verlenging overheidssteun met nieuwe spelregels  - 25 juni

Op 22 juni heeft minister Koolmees de officiële regeling gepubliceerd over de verlenging van de NOW-regeling (die we hierna NOW 2.0 noemen). Daarvoor kunnen vanaf 6 juli aanvragen worden ingediend. Ten opzichte van de eerste NOW-regeling (NOW 1.0) is er een aantal wijzigingen, zoals bijzondere regels voor bedrijfsovernames en voor bedrijven die onderdeel zijn van een concern. Ook introduceert NOW 2.0 een aantal verplichtingen voor de aanvragende werkgever of stelt deze scherper. Overigens wordt door deze nieuwe regeling ook NOW 1.0 met terugwerkende kracht op een technisch onderdeel gewijzigd.

Lees meer

NOW-subsidie telt niet mee als omzet - 11 juni

De tegemoetkoming in de loonkosten die werkgevers vanwege de coronacrisis kunnen aanvragen, telt niet mee als omzet voor de NOW-subsidie. Dit geldt voor de NOW 1.0 en de NOW 2.0. Hierdoor valt de NOW-subsidie hoger uit.

Lees meer

Wijzigingen in de wet, wijziging van jouw afspraak? - 11 juni

Er worden vanwege Covid-19 veel zaken aangepakt die afspraken in een ander daglicht stellen. Een van die zaken is een nieuw wetsvoorstel, die nagenoeg elke ondernemer raakt. Namelijk het verpandingsverbod, beter gezegd Wetsvoorstel Opheffing verpandingsverboden. Met dit wetsvoorstel wordt een deel van de vrijheid die je als ondernemer hebt ingeperkt, door afspraken tussen schuldeiser en schuldenaar te beperken.

De strekking is dat niet meer mag worden vastgelegd tussen schuldenaar en schuldeiser dat de vordering van schuldeiser niet mag worden verpand. Wat wordt hiermee bedoeld? De schuldeiser mag en moet de vrijheid hebben -ongeacht een andere afspraak met de schuldenaar – om de vordering als onderpand te geven aan derden. Hiermee kan de schuldeiser zijn eigen bedrijf gemakkelijker gefinancierd krijgen en daarmee liquiditeiten vrijmaken om verder te ondernemen.

Lees meer

Bijzonder uitstel van betaling voor belastingaanslagen - 9 juni

De regering heeft een breed noodpakket voor de coronacrisis bekend gemaakt. Om ondernemers in liquiditeitsproblemen te helpen is er bijzonder uitstel van betaling van belastingaanslagen mogelijk. De Belastingdienst zet de rente op (bijna) 0%. Met het Noodpakket 2.0 is het betalingsuitstel verlengd. Hoe werkt het bijzondere uitstel en wat is er voor jou mogelijk?

Lees meer

Kleine financieringen worden gemakkelijker bereikbaar - 4 juni

Dankzij een initiatief van de banken, met ondersteuning van de overheid, is financiering voor ondernemingen met een relatief kleine kredietbehoefte gemakkelijker bereikbaar. Bedrijven met een financieringsbehoefte van € 10.000,- tot € 50.000,- komen hiervoor in aanmerking.

Lees meer

Crisismaatregelen in de melkveehouderij - 2 juni

Op dit moment is er een aantal crisismaatregelen beschikbaar voor (landbouw-) ondernemers. Het bijzondere voor de melkveehouderij is dat de maatregelen vóórlopen op de werkelijke crisis. Natuurlijk, de melkprijs staat wel onder druk, maar is tot nu toe nog niet zo ver gedaald dan we vreesden toen de coronacrisis net was uitgebroken. Het virus lijkt inmiddels onder controle, maar is niet uitgeroeid. Niemand die kan voorspellen wat er nog voor ons ligt. Dat vraagt om zorgvuldigheid ten aanzien van de liquiditeit.

Lees meer

Opname webinar voor de Schoonmaak- en bedrijfsdienstenbranche 'Maatregelen en gevolgen coronacrisis' - 29 mei

Op 27 mei organiseerde Alfa in samenwerking met de Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten een gratis webinar ‘Maatregelen en gevolgen coronacrisis’. Bekijk hier de opname van het webinar.

Lees meer

Corona en btw: voucher of kortingsbon? - 28 mei

Veel ondernemers moeten íets verzinnen om het hoofd boven water te houden. Of het nu om sportscholen, reisorganisaties of evenementenbureaus gaat, het doel is om zo lang mogelijk buiten acute liquiditeitsproblemen te blijven. Denk dan ook aan het uitgeven van vouchers of kortingsbonnen. Als je dat gaat doen, let dan ook op de btw!

Lees meer

Alfa NOW dichtbij - 28 mei

Je weet dat we je graag informeren. Ook over de maatregelen waarmee de overheid ondernemers wil ondersteunen in deze coronatijd. Onze website getuigt daarvan. Nog liever zijn we daarover met je in gesprek. Alleen zó onderscheiden we samen snel wat voor jou relevant is. Dat is al een kopzorg minder bij alle informatie die de aandacht vraagt. Dat geldt zeker nu de compensatieregeling NOW wordt verlengd. Lees even mee of je jouw situatie herkent en bel je personeelsadviseur bij Salaris en Personeel.

Lees meer

Derde wijziging én verlenging NOW: nieuwe mogelijkheden! - 28 mei

Vlak vóór Hemelvaartsdag publiceerde de overheid wijzigingen in de huidige NOW-regeling. Daarvoor kunnen nog tot 5 juni aanvragen worden ingediend. Bovendien zijn aanvraagmogelijkheden gecreëerd voor werkgevers die in januari geen loonsom hadden, bij bedrijfsovernames en voor bedrijven die te maken hebben met seizoensinvloeden. Verder worden in januari betaalde bonussen, dertiende maanden en soortgelijke eenmalige extra uitbetalingen door UWV uit de loonsommen ‘gefilterd’ ten behoeve van een hogere tegemoetkoming. Ook is nu duidelijk wanneer een accountantsverklaring vereist is. Hier lees je ook meer over de mogelijkheden van NOW 2.0.

Lees meer

Gebruikelijk loon: Mag het iets minder zijn? - 27 mei

Als directeur-grootaandeelhouder (dga) mag je met een praktische berekeningsmethode je salaris verlagen in 2020, als jouw bedrijf als gevolg van corona te maken heeft met een omzetdaling. Het loon voor 2020 kan zonder goedkeuring vooraf aan de hand van de omzetdaling worden verlaagd. Je mag de loonsverlaging niet opvangen met extra dividend en/of stijging van de rekening-courantschuld bij de bv.

Lees meer

Overheidssteun voor financiering aan bedrijven - 26 mei

De maatregelen voor het beschikbaar stellen van financiering aan ondernemers zijn verder uitgebreid. Zo zijn de Garantie Ondernemersfinanciering (GO) en de Borgstelling Mkb-kredieten (BMKB) aangepast, wordt extra financiering beschikbaar gesteld voor startups en scale-ups, worden maatregelen getroffen om leverancierskredieten op peil te houden en worden financieringen aan kleine bedrijven beschikbaar gesteld.

Lees meer

Nieuwe regeling voor tegemoetkoming in vaste lasten voor mkb-bedrijven (TVL) - 26 mei

Met de presentatie van het Noodpakket 2.0 heeft de overheid ook een opvolger van de veel gebruikte TOGS-regeling gepresenteerd. Half juni gaat de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) open. Deze regeling geeft een tegemoetkoming in de vaste lasten voor mkb-bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. De regeling geldt voor de periode vanaf 1 juni tot en met 31 augustus 2020.  

Lees meer

Tozo 2.0: nu wel een partnertoets - 26 mei

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt met vier maanden verlengd. De regeling wordt wel aangepast. Ook de bijstand aan zelfstandigen in nood via de Tozo-regeling blijft van kracht. De aanvullende inkomensondersteuning voor levensonderhoud wordt verlengd tot eind september 2020. Het inkomen wordt via de Tozo-regeling aangevuld tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald.

Lees meer

Verlenging fiscale coronamaatregeln tot 1 oktober 2020 - 25 mei

Op 20 mei maakte het kabinet een nieuw Noodpakket 2.0 in verband met de coronacrisis bekend. Daarin zit ook een verlenging van de fiscale maatregelen.

Lees meer

Benut met de coronareserve nu vast jouw verwachte coronaverlies! - 20 mei

Een beetje extra liquiditeit kunnen veel ondernemers in deze moeilijke tijd goed gebruiken. Dat kan door in de aangifte vennootschapsbelasting over 2019 alvast rekening te houden met het verwachte coronaverlies over 2020. Zo zorg je er nu al voor dat je over 2019 minder vennootschapsbelasting betaalt. Die zogenaamde ‘coronareserve’ is daarmee een welkome versoepeling.

Lees meer

Een bedrijf waarderen in coronatijd: ook dat is veranderd - 14 mei

Drie maanden geleden zag de wereld er heel anders uit. Je kon nog gewoon naar je favoriete café. Per ongeluk te dicht in de buurt van iemand anders komen in de supermarkt leidde niet tot boze reacties. En de prijs voor een gemiddeld mkb-bedrijf was gewoon circa vijfmaal de EBITDA. Is de waarde van bedrijven veranderd door de huidige crisis?

Lees meer

Wat betekent de coronaregeling voor de tuinbouw? - 11 mei

Ondernemers in de tuinbouw die zijn geraakt door de coronacrisis, krijgen tot 49 procent van hun omzetschade terug. Dat heeft het kabinet op 7 mei bekendgemaakt. De Europese Commissie heeft inmiddels haar goedkeuring gegeven aan de ‘regeling tegemoetkoming land- en tuinbouw COVID-19’. Wel moet je omzetverlies over de periode 12 maart-11 juni 30 procent of meer zijn. Ook gelden er maximale tegemoetkomingen per bedrijf. In totaal kunnen getroffen ondernemers € 600 miljoen tegemoet zien.

Lees meer

Aanmeldingen steunmaatregelen agrarische sector mogelijk vanaf 7 mei 2020 - 7 mei

Ondernemers uit de sierteeltsector, de voedingstuinbouw en de fritesaardappelsector die  schade oplopen door de coronacrisis kunnen zich vanaf 7 mei 2020 alvast melden bij RVO. De regeling kan pas definitief worden vastgesteld na goedkeuring door de Europese Commissie.

Lees meer

Hoe waarborg je de betaling in deze onzekere tijd? - 7 mei

In bijzondere tijden – zoals deze COVID-19-periode – wordt het maken van afspraken met je afnemer belangrijk. Het lijkt vaak een bijkomstig iets om afspraken goed vast te leggen. Totdat je wel hebt geleverd en je afnemer niet kan betalen. Wat moet en kan je dan? Lees in dit artikel hoe je meer zekerheid kunt creëren over de betaling voor je producten of diensten.

Lees meer

Fiscaal verstandig investeren in de anderhalvemetersamenleving - 7 mei

Er vindt de komende periode een versoepeling van de maatregelen. Maar lang niet alle maatregelen hebben een einddatum. Dat geldt zeker voor de zogenoemde anderhalvemetersamenleving. Ondernemers zijn creatief en maken plannen om te kunnen voldoen aan deze eisen. Hiervoor moet in veel gevallen geïnvesteerd worden. Hoe doe je dat nu slim?

Lees meer

Willem Rietberg, als ondernemer en privé getroffen door corona  - 6 mei

Nog maar anderhalf jaar terug zag de toekomst er voor Willem Rietberg zonnig uit, toen hij figureerde in Mens in bedrijf. Een paar succesvolle werkmaatschappijen, actief in opleidingen, werving en selectie en assessments in de zorgsector. Anno 2020 heeft die sector wel even andere prioriteiten en staat Willems omzet flink onder druk. In wat volgens zijn controller Wiebe ‘het beste jaar ooit ging worden’ kreeg hij ook nog eens te maken met corona, waar hij redelijk doorheen rolde. Wat niet is veranderd: zijn onverwoestbaar optimistische instelling. “We zien wel wat het brengt. Ik hoop een beetje bezinning bij iedereen.”

Lees meer

Nu ook overbruggingsfinanciering voor startups in coronacrisis - 29 april

Bij de aankondiging van diverse overheidsmaatregelen voor ondernemers in nood leken startups en scale-ups grotendeels buiten de steunmaatregelen te vallen. Het kabinet stelt nu echter € 100 miljoen beschikbaar voor overbruggingsleningen aan deze groep ondernemers.

Lees meer

TOGS ook op basis van geregistreerde nevenactiviteit - 29 april

Ondernemers kunnen vanaf 29 april 2020 ook op basis van de in het Handelsregister geregistreerde nevenactiviteit aanspraak maken op de regeling ‘Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)’. Inmiddels heeft de Nederlandse overheid meer dan een kwart van het Nederlandse bedrijfsleven de belastingvrije gift van 4.000 euro gegeven.

Lees meer

Hoe bescherm je thuiswerkende medewerkers tegen hackers? - 29 april

Met de komst van het coronavirus zijn veel werknemers gedwongen thuis te werken indien dat kan. Bedrijven moeten daarom IT-aanpassingen doorvoeren om het personeel daarin te faciliteren. Niet alle medewerkers zijn het gewend om thuis te werken. De combi van aanpassingen in IT en de onwennigheid van thuiswerken is een droom die uitkomt voor hackers.

Lees meer

Bedrijfsovernames in coronatijd: denk aan de MAC-clausule! - 29 april

De coronacrisis heeft gevolgen voor de Nederlandse fusie- en overnamemarkt. Veel potentiële kopers vragen zich af of het wel verstandig is een overname te doen. Daarom zetten ondernemers hun overnameplannen en lopende trajecten on hold of schuiven ze deze op de lange baan. Een MAC-clausule kan een oplossing bieden wanneer partijen een overname niet willen doorzetten, maar wel de mogelijkheid willen openhouden om in de toekomst alsnog met elkaar tot een transactie te komen.

Lees meer

Suikerbieten en vooral fritesaardappelen geraakt door coronacrisis - 28 april

De coronacrisis heeft ook een grote economische impact op diverse agrarische sectoren, zoals de akkerbouw. Tot nu toe is de financiële impact van de crisis op de totale akkerbouw over het aflopende seizoen 2019/2020 beperkt.  Op de sombere marktstemming en het sentiment na dan. Met name suikerbieten en fritesaardappelen merken de gevolgen van de marktdip.

Lees meer

Fiscale coronareserve en versoepeling urencriterium aangekondigd - 28 april

Het kabinet heeft recent enkele nieuwe fiscale maatregelen aangekondigd voor ondernemers die door de coronacrisis zijn getroffen. De regelingen zijn erop gericht om liquiditeiten vrij te maken. Zo kun je straks middels een coronareserve het over 2020 verwachte verlies al in de aangifte vennootschapsbelasting 2019 meenemen, waardoor je over de winst van 2019 minder of geen vennootschapsbelasting betaalt.

Lees meer

Goedkeuring verlaging gebruikelijk loon aangekondigd - 28 april

Als dga van een BV moet je jezelf een gebruikelijk loon toekennen. In 2020 bedraagt het gebruikelijk loon – uitzonderingen daargelaten – tenminste € 46.000. Vanwege de coronacrisis komt er een goedkeuring om het gebruikelijk loon tijdelijk te verlagen, afhankelijk van de omzet. Dit biedt direct liquiditeitsvoordelen.

Lees meer

Zo kun je het vakantiegeld later of gespreid betalen - 23 april

Het kabinet heeft uitgebreide financiële steunmaatregelen aangekondigd voor het bedrijfsleven. Ondertussen hebben ondernemers vragen over de uitbetaling van het voor de medewerkers gereserveerde vakantiegeld. Dat wordt vaak in mei of juni uitbetaald. Met je personeel kun je afspraken maken om de uitbetaling uit te stellen of over meerdere maanden te verspreiden.

Lees meer

Corona: tijdelijke aanpassing premiedifferentiatie WW (update) - 23 april

Het kabinet heeft op recent bekend gemaakt dat er wegens de Corona-crisis een tijdelijke wijziging komt in de premiedifferentiatie voor de WW. Tot 1 januari 2021vervalt namelijk de zogenaamde 30%-bepaling. Voor alle werkgevers.

Lees meer

5 tips bij aanvraag noodkrediet - 23 april

In de afgelopen weken bleven de steunmaatregelen vanuit de overheid voor ondernemers het nieuws beheersen. Er ontstaat steeds meer duidelijkheid over de exacte uitwerking van de verschillende maatregelen en het effect daarvan op de liquiditeitsontwikkeling van bedrijven. De maatregelen zorgen vooral voor tijdelijke oplossingen en veel ondernemers kunnen met behulp daarvan op korte termijn ‘het hoofd net boven water houden’. Langzaam merken wij dat veel ondernemers nu de aandacht verleggen naar de vraag: Hoe ziet mijn liquiditeitspositie er over een paar maanden of over een half jaar uit? Ben ik dan nog steeds in staat om mijn personeel, de huur en andere rekeningen te betalen? En als dat niet lukt, heb ik dan extra kredietruimte van de bank nodig? Deze vijf tips helpen je bij het aanvragen van een noodkrediet bij de bank.

Lees meer

Coronacrisis: heb je gedacht aan deeltijdontslag? - 22 april

In eerdere crisisperioden moesten werkgevers grijpen naar het middel van deeltijdontslag om een forse ontslagronde of zelfs faillissement van het bedrijf te voorkomen. Ook de coronacrisis zal werkgevers daar mogelijk toe dwingen. Deeltijdontslag helpt effectief om de huidige lastige periode als ondernemer te overleven met het personeel. En om – hopelijk weer snel! – gemakkelijk en vlot met hetzelfde personeel op te schalen zodra dat weer kan. Een verkregen NOW-tegemoetkoming hoeft hierbij geen belemmering te zijn.

Lees meer

Corona-liquiditeitsproblemen? Neem zelf de regie - 22 april

De samenleving en daarmee ook de economie staan op hun kop. Het coronavirus heeft een invloed die ongekend groot is. Omdat een dergelijke situatie zich niet eerder heeft voorgedaan, is het zoeken naar passende maatregelen en acties. Vele ogen zijn gericht op de overheid: welke maatregelen gaat zij treffen? In plaats van externe maatregelen af te wachten is het meer dan ooit van belang zelf aan het roer te gaan staan. Welke maatregelen kan ik als ondernemer zelf nemen?

Lees meer 

Corona bezorgt gerbera-kweker Rino Mans geen slapeloze nachten - 21 april

“Je loopt altijd met plezier door de kwekerij. Maar dat is nu wel iets anders”, zegt Rino. De afgelopen week zag hij een half miljoen bloemen in de container verdwijnen. Toch gaat hij niet bij de corona-pakken neerzitten. “Als de markten van lieverlee weer open gaan, moeten we startklaar staan.”

Lees meer

Ondernemen in coronatijd: "Zorg dat je overzicht houdt" - 20 april

Als een accountant en adviseur ooit z’n meerwaarde kon bewijzen, is het wel in deze coronatijden. Ondernemers zien zich geconfronteerd met een ongekende omzetdip. En het eind is nog niet in zicht. Als teamleider bedrijfskunde van vijf kantoren staat Nils Huisinga met zijn collega’s elke dag in de ‘vuurlinie’. Zijn belangrijkste tip voor ondernemers: “Zorg dat je in deze tijd het overzicht behoudt door middel van een liquiditeitsbegroting.”

Lees meer

"Ik breng  zelfs de roddelblaadjes bij klanten langs" - 20 april

Nee, als een koude douche kwam de sluiting van de kapsalons door de coronacrisis niet voor Adrie Oomen. “We waren ons al een beetje erop aan het voorbereiden”, zegt de naamgeefster van Adrie’s Hairstyling in Zaltbommel. Heel lang bij de pakken neerzitten hebben Adrie en haar zes medewerksters niet gedaan. Via Facebook onderhoudt ze actief het contact met haar klanten. En nood maakt creatief: de verfpakketjes tegen grijze uitgroei zijn zelfs een bescheiden verkoopsuccesje.

Lees meer

Vraag juist nú btw terug - 15 april

Misschien heb je in deze lastige tijden wel vaker en sneller recht op teruggaaf van btw dan je denkt. In dit artikel gaan we in op een aantal situaties die zich nu helaas vaker voordoen dan we zouden willen, maar waarin misschien wel de mogelijkheid bestaat om btw terug te vragen.

Lees meer

Nu is het tijd voor NOW! (update)  - 15 april

Op 31 maart en op 3 april heeft de overheid meer duidelijkheid gegeven over de voorwaarden en spelregels van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Die regeling biedt je compensatie voor je loonkosten bij omzetverlies (of bij andere uitzonderlijke omstandigheden). Het UWV verwerkte sinds 6 april inmiddels veel aanvragen en betaalde ook al veel voorschotten uit. Omdat je voorafgaand aan je aanvraag een aantal keuzes en afwegingen moet maken, is het verstandig om je daarop goed voor te bereiden.

Lees meer

Termijn jaarverantwoording zorg verschoven naar 1 oktober 2020 - 15 april

Instellingen en ondernemingen in de gezondheidszorg en de jeugdhulp hoeven hun jaarverantwoording over 2019 niet voor 1 juni in te leveren. De termijn is verschoven naar 1 oktober 2020. Het verschuiven van de aanleverdatum voor de jaarverantwoording met vier maanden is één van de maatregelen van de overheid om de zorgaanbieders te ontzien nu de coronacrisis veel van hen vraagt.

Lees meer

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en corona-maatregelen - 15 april

De brief van 7 april 2020 van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat geeft naast alle andere maatregelen voor bedrijven ook een financiële steun voor de agrarische sector. Wachten op het geld uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) betekent voor de EU dat uitbetaling tot op zijn vroegst 16 oktober 2020 plaatsvindt. Uitbetaling van het voorschot kan niet zonder de administratieve controles, maar volgens de EU wel voor de fysieke controles. Waar hebben wij het over? Het gaat om de voorschotbetalingen voor directe inkomenssteun en het verhogen van de standaardpercentages voor Agrarisch Natuurbeheer (ANLb).

Lees meer

Bijzondere tijden voor de huurder - 15 april

In het artikel ‘intelligente lockdown en vastgoed’ werden de (mogelijke) gevolgen voor de huurder aangegeven, die het gevolg zijn van het coronavirus en de maatregelen die zijn getroffen tot 28 april 2020.  Huurder en verhuurder blijven gevolgen hebben van de maatregelen. Brancheorganisaties van retailers en verhuurders zijn een richtlijn  overeengekomen als onderdeel van het steunakkoord.

Lees meer

Het coronavirus: hoe moet het met de vaste kostenvergoeding? - 15 april

Door het coronavirus kunnen veel werknemers niet meer naar hun werk toe en zijn ze gedwongen om thuis te werken. Hoe zit het in die situatie met de uitbetaling van een reiskostenvergoeding? Mag deze nog onbelast worden doorbetaald? Zijn er andere mogelijkheden om je werknemers te compenseren voor kosten die ze maken? In dit artikel lees je meer over de betaling van kostenvergoedingen tijdens de coronacrisis. Dit artikel is 15 april geüpdatet.

Lees meer

Btw verschuldigd bij tijdelijke verlaging of beëindiging vergoeding - 15 april

In tijden van crisis is het geen uitzondering als je als ondernemer tijdelijk je prijzen verlaagt of misschien zelfs de volledige betaling uitstelt. Ook binnen concernverband is het niet ongebruikelijk om vergoedingen over doorlopende prestaties zoals verhuur of management tijdelijk stop te zetten. Een dergelijke factuurstop kan echter btw-gevolgen met zich meebrengen, leert ons een recente rechtbankuitspraak.

Lees meer

Noodkrediet nodig? Download nú het Alfa Mkb liquiditeitsmodel - 15 april

Veel ondernemers hebben inmiddels uitstel van aflossingen en belastingbetaling aangevraagd om op korte termijn over voldoende liquiditeitsruimte te kunnen beschikken. Ook de NOW-regeling zorgt bij veel bedrijven voor kostenverlichting in de komende paar maanden. Maar hoe zien de maanden daarna eruit? Ben je bij een lagere omzet dan nog steeds in staat je rekeningen te betalen? Of is het slim een ‘noodkrediet’ aan te vragen? Het Mkb liquiditeitsmodel van Alfa geeft antwoord.

Lees meer

Vouchers en corona: hoe zit het met de btw? - 15 april

Als je niet in staat bent je klanten te bedienen, dan wil je ze het liefst daarvoor zo snel mogelijk compenseren. Ondernemers bieden hun klanten in de coronacrisis daarom vouchers aan. Zo heeft de reisbranche (HISWA-RECRON) zelfs een speciale omboek- en annuleringsvoucher geïntroduceerd. Je ziet het ook in de horeca, bij evenementenbureaus, sportscholen enzovoort. Het mes snijdt aan twee kanten, want het is natuurlijk ook goed voor de liquiditeitspositie. Er komt geld binnen of eerdere betalingen worden veiliggesteld. Een goede zaak, maar let daarbij wel op de btw.

Lees meer

Regel juist in deze coronatijden je privézaken goed! - 10 april

We leven in een vreemde tijd waarin iedereen op gepaste afstand met elkaar omgaat. Toch loop je zomaar de kans corona te krijgen. Hoewel gelukkig veel mensen ook weer (snel) beter worden is dat helaas niet in alle gevallen zo. Het is daarom raadzaam om  voorzieningen te treffen voor deze vreselijke situaties. 

Lees meer

TOGS-regeling wordt weer verder uitgebreid  - 9 april

Op 27 maart werd de TOGS-regeling gepresenteerd. Deze regeling wordt met meer sectoren uitgebreid. Daarnaast worden sommige voorwaarden voor een deel van de ondernemers versoepeld.

Lees meer

8 tips van Alfa voor vleeskalverhouders in coronatijden  - 4 april

De coronacrisis heeft impact in veel sectoren. Ook de vleeskalverhouderij voelt die impact al. Ondernemers met vleeskalveren op contract die de leegstand hebben afgedekt ondervinden nog weinig problemen. Wel staat de afzet van kalfsvlees onder druk en zijn het vooral ondernemers met rosékalveren die de klappen krijgen. Een korte inventarisatie van Alfa plus acht tips om in tijden van corona verstandig met je bedrijfsvoering om te gaan.

Lees meer

Ismail Gunes: pieken en dalen door de coronacrisis  - 2 april

Er zijn bedrijven die hard geraakt zijn door de coronacrisis. Er zijn ook bedrijven waar de vraag naar hun diensten en producten juist fors toeneemt. Ondernemer Ismail Gunes kan met allebei meepraten. Waar zijn evenementencentrum Sky Palace nog minimaal tot 28 april dicht is, kan hij het met zijn beveiligingsbedrijf 020 Security maar nét bijbenen. “Of ik ineens zeventien beveiligers extra kon leveren voor een grote supermarktketen!”

Lees meer

Uitstel van betaling gemeentebelastingen apart aanvragen  - 2 april

Ben je als ondernemer getroffen door de coronacrisis, dan kan je bijzonder uitstel van betaling van belastingaanslagen bij de Belastingdienst (laten) aanvragen. Je krijgt dit uitstel zonder verdere formaliteiten voor de eerste drie maanden. Heb je daarna langer uitstel nodig, dan worden er bewijsstukken gevraagd. Maar wat kan je doen als je een belastingaanslag van je gemeente of waterschap hebt liggen die je niet kan betalen?  

Lees meer

Voldoende liquiditeit? Of toch een noodkrediet?  - 2 april

In de afgelopen weken bleven de steunmaatregelen vanuit de overheid voor ondernemers het nieuws beheersen. Er ontstaat steeds meer duidelijkheid over de exacte uitwerking van de verschillende maatregelen. Wij merken dat veel ondernemers langzaam maar zeker de aandacht verleggen naar de vraag: Wat kan ik zelf doen om de impact van de corona-crisis voor mijn bedrijf te beperken? In te veel gevallen voert het onderbuikgevoel daarin nog de boventoon. Dit terwijl in deze roerige tijd een analyse op basis van de feiten noodzakelijk is om ‘het hoofd koel te houden’. Een goede liquiditeitsbegroting is daarvoor essentieel. 

Lees meer

Intelligente lockdown en vastgoed  - 1 april

De verlenging van de corona-maatregelen tot 28 april 2020 geeft duidelijkheid voor ons allen. Voorlopig is het een intelligente lockdown. Als gekeken wordt vanuit die maatregelen naar de effecten voor het commercieel vastgoed ontstaan er verschillende beelden. Met name de effecten voor de huurders van winkelpanden en horeca-panden geven een schrijnend beeld. De omzet van die bedrijven is nagenoeg geheel weggevallen en de verplichting tot huur blijft bestaan. In dit artikel worden op hoofdlijnen de juridische gevolgen toegelicht.

Lees meer

De impact van het coronavirus op grensoverschrijdend werken  - 1 april

Heb jij als werkgever werknemers in dienst die grensoverschrijdend werken en die door de coronacrisis gedwongen zijn om thuis hun werkzaamheden uit te oefenen? Dan kan dit fiscale gevolgen hebben. Waarmee moet je rekening houden? Lees het in dit artikel. 

Lees meer

Inbreng in de BV en de coronacrisis.  - 31 maart

Veel ondernemingen hebben het moeilijk als gevolg van de corona-crisis. Het is zeker niet ondenkbaar dat er ondernemingen zullen zijn die het, ondanks de maatregelen van de overheid, niet gaan redden en dus failliet gaan. Zit je onderneming in de Besloten Vennootschap met beperkte aansp