Coronavirus

Het kabinet heeft maatregelen aangekondigd ter bestrijding van het coronavirus. De volksgezondheid staat voorop, maar tegelijkertijd realiseren wij ons ook dat al deze maatregelen jou als ondernemer hard kunnen treffen   

Weet dat we er voor je zijn om je te helpen waar nodig. Bijna alle collega's van Alfa Accountants en Adviseurs werken vanuit huis. Wij beschikken over goede thuiswerkmogelijkheden en zijn dan ook daar, net als op kantoor, bereikbaar voor je vragen. 

Laatste nieuws


4 april - 8 tips van Alfa voor vleeskalverhouders in coronatijden
2 april - Nu is het tijd voor NOW!
2 april - Vraag juist nu compensatie transitievergoeding aan!
2 april - Voldoende liquiditeit? Of toch een noodkrediet?
2 april - Uitstel van betaling gemeentebelastingen apart aanvragen
2 april - Ismail Gunes: pieken en dalen door de coronacrisis
2 april - Vergeet de melding betalingsonmacht niet!
2 april - Regeling tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren (TOGS) voor grotere groep ondernemers beschikbaar
1 april - Intelligente lockdown en vastgoed
1 april - De impact van het coronavirus op grensoverschrijdend werken

31 maart - Inbreng in de BV en de coronacrisis
30 maart - Overbruggingsregeling voor ondernemers getroffen door coronacrisis 
30 maart - Het coronavirus: hoe moet het met de vaste kostenvergoeding?
24 maart - Opname webinar steunmaatregelen coronavirus voor ondernemers
28 maart - Aanvragen tegemoetkoming van 4.000 euro
27 maart - Crisispakket land- en tuinbouw
27 maart - Wat betekent corona voor boerderij met nevenactiviteiten?
27 maart - 43 tips voor retailers in corona-crisistijd
26 maart - Wat betekent corona voor jouw melkveebedrijf?
25 maart - Heb je als glastuinbouwbedrijf schade door corona? Gebruik het registratieformulier!
24 maart - Subsidie voor het aanbieden van digitale zorg in de huiskamer
24 maart - Sierteelt: overheid wil compenseren, hou dagboek bij!
23 maart - Wat nu als je je crediteuren niet meer kunt betalen?
23 maart - ​Tips voor werkgevers die hun medewerkers thuis laten werken
20 maart - Bijzonder uitstel van betaling voor belastingaanslagen
20 maart - Uitstel van aflossingen op banklening mogelijk
19 maart - 5 tips voor een goede liquiditeitsbegroting
19 maart - ​Transport column: corona slaat toe
18 maart - Overheidsmaatregelen voor liquiditeitstekorten
18 maart - Welke ondersteuning krijgen werkgevers en werkenden?
18 maart - Tijdelijke aanpassing premiedifferentiatie WW
18 maart - Uitwisselen van personeel. Hoe helpen we elkaar?
18 maart - Corona-liquiditeitsproblemen? Neem zelf de regie
18 maart - Verlaging gebruikelijk loon dga mogelijk?
18 maart - Noodpakket voor bedrijven en juridische gevolgen
16 maart - Juridische aandachtspunten

Branches en Sectoren 

4 april - 8 tips van Alfa voor vleeskalverhouders in coronatijden
1 april - Intelligente lockdown en vastgoed
27 maart - Wat betekent corona voor boerderij met nevenactiviteiten?
27 maart - 43 tips voor retailers in corona-crisistijd
26 maart - Wat betekent corona voor jouw melkveebedrijf?
27 maart - Crisispakket land- en tuinbouw
25 maart - Heb je als glastuinbouwbedrijf schade door corona? Gebruik het registratieformulier!
24 maart - Subsidie voor het aanbieden van digitale zorg in de huiskamer
24 maart - Sierteelt: overheid wil compenseren, hou dagboek bij!
19 maart - ​Transport column: corona slaat toe

8 tips van Alfa voor vleeskalverhouders in coronatijden  - 4 april

De coronacrisis heeft impact in veel sectoren. Ook de vleeskalverhouderij voelt die impact al. Ondernemers met vleeskalveren op contract die de leegstand hebben afgedekt ondervinden nog weinig problemen. Wel staat de afzet van kalfsvlees onder druk en zijn het vooral ondernemers met rosékalveren die de klappen krijgen. Een korte inventarisatie van Alfa plus acht tips om in tijden van corona verstandig met je bedrijfsvoering om te gaan.

Lees meer

Regeling tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren (TOGS) voor grotere groep ondernemers beschikbaar  - 2 april

Ben je als ondernemer getroffen door overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis? Dan kom je wellicht  in aanmerking voor een tegemoetkoming van 4.000 euro. Sinds 30 maart is deze regeling ook open voor bedrijven uit de non-food sector.

Lees meer

Ismail Gunes: pieken en dalen door de coronacrisis  - 2 april

Er zijn bedrijven die hard geraakt zijn door de coronacrisis. Er zijn ook bedrijven waar de vraag naar hun diensten en producten juist fors toeneemt. Ondernemer Ismail Gunes kan met allebei meepraten. Waar zijn evenementencentrum Sky Palace nog minimaal tot 28 april dicht is, kan hij het met zijn beveiligingsbedrijf 020 Security maar nét bijbenen. “Of ik ineens zeventien beveiligers extra kon leveren voor een grote supermarktketen!”

Lees meer

Uitstel van betaling gemeentebelastingen apart aanvragen  - 2 april

Ben je als ondernemer getroffen door de coronacrisis, dan kan je bijzonder uitstel van betaling van belastingaanslagen bij de Belastingdienst (laten) aanvragen. Je krijgt dit uitstel zonder verdere formaliteiten voor de eerste drie maanden. Heb je daarna langer uitstel nodig, dan worden er bewijsstukken gevraagd. Maar wat kan je doen als je een belastingaanslag van je gemeente of waterschap hebt liggen die je niet kan betalen?  

Lees meer

Voldoende liquiditeit? Of toch een noodkrediet?  - 2 april

In de afgelopen weken bleven de steunmaatregelen vanuit de overheid voor ondernemers het nieuws beheersen. Er ontstaat steeds meer duidelijkheid over de exacte uitwerking van de verschillende maatregelen. Wij merken dat veel ondernemers langzaam maar zeker de aandacht verleggen naar de vraag: Wat kan ik zelf doen om de impact van de corona-crisis voor mijn bedrijf te beperken? In te veel gevallen voert het onderbuikgevoel daarin nog de boventoon. Dit terwijl in deze roerige tijd een analyse op basis van de feiten noodzakelijk is om ‘het hoofd koel te houden’. Een goede liquiditeitsbegroting is daarvoor essentieel. 

Lees meer

Vergeet de melding betalingsonmacht niet!  - 2 april

Als jouw BV in verband met de coronacrisis niet over voldoende liquiditeit beschikt om belasting- en premieschulden te voldoen, dan is het wettelijk verplicht om een melding betalingsonmacht te doen bij de Belastingdienst. Doe je deze melding niet, dan leidt dit tot bestuurdersaansprakelijkheid. 

Lees meer

Nu is het tijd voor NOW!  - 2 april

Op 31 maart heeft de overheid meer duidelijkheid gegeven over de voorwaarden en spelregels van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Die regeling biedt je compensatie voor je loonkosten bij omzetverlies (of bij andere uitzonderlijke omstandigheden). Het UWV streeft ernaar om deze aanvragen vanaf 6 april voor de NOW-tegemoetkoming mogelijk te maken. Omdat je daarbij soms keuzes en afwegingen moet maken, is het verstandig om je daarop goed voor te bereiden.

Lees meer

Intelligente lockdown en vastgoed  - 1 april

De verlenging van de corona-maatregelen tot 28 april 2020 geeft duidelijkheid voor ons allen. Voorlopig is het een intelligente lockdown. Als gekeken wordt vanuit die maatregelen naar de effecten voor het commercieel vastgoed ontstaan er verschillende beelden. Met name de effecten voor de huurders van winkelpanden en horeca-panden geven een schrijnend beeld. De omzet van die bedrijven is nagenoeg geheel weggevallen en de verplichting tot huur blijft bestaan. In dit artikel worden op hoofdlijnen de juridische gevolgen toegelicht.

Lees meer

De impact van het coronavirus op grensoverschrijdend werken  - 1 april

Heb jij als werkgever werknemers in dienst die grensoverschrijdend werken en die door de coronacrisis gedwongen zijn om thuis hun werkzaamheden uit te oefenen? Dan kan dit fiscale gevolgen hebben. Waarmee moet je rekening houden? Lees het in dit artikel. 

Lees meer

Inbreng in de BV en de coronacrisis.  - 31 maart

Veel ondernemingen hebben het moeilijk als gevolg van de corona-crisis. Het is zeker niet ondenkbaar dat er ondernemingen zullen zijn die het, ondanks de maatregelen van de overheid, niet gaan redden en dus failliet gaan. Zit je onderneming in de Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BV), dan kan je je privé-vermogen waarschijnlijk buiten dat faillissement houden en daarmee je privé-vermogen behouden. Maar zit je onderneming in een eenmanszaak, VOF, CV of maatschap, dan zal een faillissement van de onderneming ook tot een faillissement van de ondernemer in privé leiden. Dit geldt alleen niet voor de commanditaire vennoot in een CV. Deze zal alleen zijn inbreng in de onderneming kwijt zijn.

Lees meer

Overbruggingsregeling voor ondernemers getroffen door coronacrisis.  - 30 maart

Op 17 maart jl. heeft het kabinet vanwege het coronavirus een noodpakket economische maatregelen gepresenteerd. Onderdeel van dit pakket is de Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers (Tozo), een bijzondere regeling voor bijstandsverlening. Het kabinet wil zelfstandig ondernemers op deze manier tijdelijk kunnen ondersteunen, zodat ze hun bedrijf kunnen blijven voortzetten. Op 27 maart heeft het kabinet de voorwaarden voor de toepassing van deze regeling bekendgemaakt. Hieruit blijkt dat ook DGA’s een beroep kunnen doen op de regeling.

Lees meer

Het coronavirus: hoe moet het met de vaste kostenvergoeding? - 30 maart

Door het coronavirus kunnen veel werknemers niet meer naar hun werk toe en zijn ze gedwongen om thuis te werken. Hoe zit het in die situatie met de uitbetaling van een reiskostenvergoeding? Mag deze nog onbelast worden doorbetaald? Zijn er andere mogelijkheden om je werknemers te compenseren voor kosten die ze maken? In dit artikel lees je meer over de betaling van kostenvergoedingen tijdens de coronacrisis.

Lees meer

Aanvragen tegemoetkoming van 4.000 euro vanaf nu mogelijk - 28 maart

Ben je als ondernemer getroffen door overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis? Dan is het vanaf nu mogelijk om een tegemoetkoming van 4.000 euro aan te vragen via de website van het RVO.

Lees meer

Wat betekent corona voor boerderij met nevenactiviteiten? - 27 maart

In de agrarische sector zien we de afgelopen jaren een toename van nevenactiviteiten, zoals boerderijwinkels en campings. Veel ondernemers zijn daar zeer succesvol in. Bij een aantal ondernemers zijn die activiteiten in de loop van de jaren zelfs de hoofdtak geworden. Maar nu voelen veel ondernemers in die zogenaamde multifunctionele landbouw de impact van corona op het verdienmodel van hun neventak.

Lees meer

43 tips voor retailers in corona-crisistijd - 27 maart

Ben je retailer? Dan moet je in een tijd als deze alle zeilen bijzetten om te overleven. Eerste vereiste is om het overzicht te bewaren in de chaos die het ondernemersleven nu is. Met onderstaande checklist kun je snel de impact van de coronacrisis in beeld krijgen en kijken naar maatregelen.

Lees meer

Opname webinar steunmaatregelen coronavirus voor ondernemers - 26 maart

Alfa Accountants en Adviseurs gaf op donderdag 26 maart van 16.00 tot 17.00 uur een gratis webinar over de aangekondigde maatregelen ter bestrijding van de gevolgen van het coronavirus. Bekijk hier de opname van het webinar.

Lees meer

Wat betekent corona voor jouw melkveebedrijf? - 26 maart

De coronacrisis heeft impact in vele sectoren. Ook de zuivelketen voelt die impact. Het is de vraag wat de impact voor de Nederlandse melkveehouders precies is. En hoe kun je daar als melkveehouder het beste op inspelen?

Lees meer

Crisispakket land- en tuinbouw - 25 maart

Het kabinet kondigde op 17 maart een pakket aan om bedrijven te ondersteunen in de coronacrisis. Daarbij is er ook specifiek aandacht voor de land- en tuinbouw met de verruiming van de Borgstellingsregeling Landbouw. Daarnaast is er vanuit verschillende organisatie een platform opgericht voor het uitwisselen van personeel.

Lees meer

Schade door corona? Gebruik het registratieformulier! - 25 maart

Wij kondigden al eerder aan dat het belangrijk is je schade bij te houden. Inmiddels heeft Glastuinbouw Nederland daarvoor een registratieformulier ontwikkeld. Sierteeltondernemers die financieel worden getroffen door de coronacrisis kunnen nu op een uniforme wijze hun schade registreren. Ondernemers die zijn aangesloten bij Glastuinbouw Nederland hebben het formulier en de handleiding inmiddels digitaal ontvangen. 

Lees meer

Subsidie voor het aanbieden van digitale zorg in de huiskamer - 24 maart

Het ministerie van VWS heeft direct geld vrijgemaakt voor extra digitale toepassingen voor ondersteuning en zorg op afstand aan thuiswonende kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte of beperking. Vanaf 25 maart kunnen zorg- en welzijnsorganisaties een aanvraag voor €50.000 subsidie indienen.

Lees meer

Medewerkers Alfa werken zo veel mogelijk thuis - 24 maart

De medewerkers van Alfa werken, in ieder geval tot en met 6 april, zoveel mogelijk vanuit huis. Gesprekken vinden bij voorkeur telefonisch of via videobellen plaats. Indien het niet anders kan en beide partijen daarmee instemmen, dan is een fysieke afspraak mogelijk, na telefonisch contact. Hierbij geven wij als organisatie gehoor aan de oproep van het kabinet aan alle inwoners van Nederland om, waar mogelijk, thuis te werken. 

Lees meer

Bijzonder uitstel van betaling voor belastingaanslagen - 20 maart

De regering heeft een breed noodpakket voor de coronacrisis bekend gemaakt. Om ondernemers in liquiditeitsproblemen te helpen is er bijzonder uitstel van betaling van belastingaanslagen mogelijk. De Belastingdienst zet de rente op (bijna) 0%. Hoe werkt het bijzondere uitstel en wat is er voor jou mogelijk?

Lees meer

Uitstel van aflossingen op banklening mogelijk - 20 maart

Ondernemingen met een bankfinanciering tot € 2,5 miljoen kunnen een halfjaar uitstel van aflossing op leningen krijgen. De maatregelen vanuit zowel de ECB, DNB en de overheid lijken hiermee een groot effect te hebben.

Lees meer

Wat nu als je je crediteuren niet meer kunt betalen? - 23 maart

Met het pakket noodmaatregelen van 17 maart creëert het kabinet ruimte in de liquiditeit van de onderneming en ondernemer. Belastinguitstel, doorbetaling van salaris en dergelijke zijn maatregelen om te voorkomen dat een onderneming niet meer kan betalen. Banken bieden ruimte om aflossingen uit te stellen voor de komende drie tot zes maanden. Wat kun je bedrijf nog meer doen als er vraaguitval is naar je product of dienst?

Lees meer

Wil je meehelpen aan een soepele btw-aangifte in april? - 23 maart

Wij hopen dat het goed gaat met jou en je naasten. Een paar maanden geleden konden we ons nog niet voorstellen dat het coronavirus zo’n impact zou hebben op onze samenleving en op ons als individu. Veel ondernemers staan hierdoor nu voor grote uitdagingen. Tegelijkertijd moeten heel praktische zaken gewoon doorgaan, zoals tijdige btw-aangifte. We hebben er begrip voor dat je nu wellicht met heel andere zaken bezig bent, die meer prioriteit hebben – maar ook dit moet geregeld worden.

Lees meer

Tips voor werkgevers die hun medewerkers thuis laten werken - 23 maart

De afgelopen jaren is thuiswerken steeds meer ingeburgerd. Veel mensen werken bijvoorbeeld thuis als zij nog zaken moeten afmaken, voorbereiden of verder uitwerken. Door het coronavirus is thuiswerken nu in veel gevallen verplicht. Wat kun je als werkgever doen om jouw werknemers bij het thuiswerken te faciliteren?

Lees meer

5 tips voor een goede liquiditeitsbegroting - 19 maart

Een goede liquiditeitsbegroting is in deze roerige tijd voor iedere ondernemer van essentieel belang. Het is belangrijk om inzicht te krijgen en te houden in de fluctuaties van je werkkapitaal en bij het aanvragen van eventuele externe financiering van een liquiditeitstekort. Wacht daarmee niet tot er een liquiditeitstekort is ontstaan maar begin direct. Deze vijf tips helpen je bij het maken van een goede liquiditeitsbegroting.

Lees meer

Transport column: corona slaat toe - 19 maart

Elke maand neemt Eline de Vries, eigenaar van Its My Drive ons mee in de wereld van transport en logistiek. Deze keer staat, hoe kan het ook anders, het coronavirus centraal. Wat betekent dit voor haar onderneming en haar omgeving? Lees nu haar column.

Lees meer

Overheidsmaatregelen voor liquiditeitstekorten - 18 maart

De overheid heeft op 17 maart een aantal aanvullende maatregelen bekend gemaakt om financiering van liquiditeitstekorten bij ondernemers te stimuleren. In dit artikel gaan wij nader in op de Borgstelling MKB-kredieten, de financiering bij Qredits en de verruiming van GO-faciliteit.  

Lees meer

Corona: welke ondersteuning krijgen werkgevers en werkenden? - 18 maart

Op 17 maart hebben de ministers van Economische Zaken, Financiën en Sociale Zaken nieuwe maatregelen in de coronacrisis bekendgemaakt. Voor werknemers zorgen deze uitzonderlijke maatregelen ervoor dat zoveel mogelijk inkomen behouden blijft. Werkgevers worden ondersteund in het behoud van hun onderneming.

Lees meer

Corona: tijdelijke aanpassing premiedifferentiatie WW - 18 maart

Wegens de coronacrisis komt er een tijdelijke wijziging in de premiedifferentiatie voor de WW. De 30%-(overwerk)bepaling vervalt nu, maar vermoedelijk niet voor alle werkgevers. Het kabinet heeft dit op 17 maart bekendgemaakt.

Lees meer

Sierteelt: overheid wil compenseren, hou dagboek bij! - 17 maart

In een paar dagen tijd heeft het coronavirus al ongekend flink huis gehouden in Nederland. De sierteelt is een van de sectoren die keihard wordt getroffen. Met veel siertelers onder onze klanten mag duidelijk zijn dat we bij Alfa de situatie op de voet volgen. Wat is er tot nu toe bekend?

Lees meer

Uitwisselen van personeel. Hoe helpen we elkaar?  - 18 maart

Veel sectoren in Nederland, waaronder met name de vollegrondstuinbouw en fruitteelt, maken bij pieken in de personeelsbehoefte gebruik van tijdelijk extra personeel. Uit Nederland of bijvoorbeeld uit Polen. Ook tijdens de coronacrisis is dat mogelijk en misschien wel juist noodzakelijk.

Lees meer

Corona-liquiditeitsproblemen? Neem zelf de regie - 18 maart

De samenleving en daarmee ook de economie staan op hun kop. Het coronavirus heeft een invloed die ongekend groot is. Omdat een dergelijke situatie zich niet eerder heeft voorgedaan, is het zoeken naar passende maatregelen en acties. Vele ogen zijn gericht op de overheid: welke maatregelen gaat zij treffen? In plaats van externe maatregelen af te wachten is het meer dan ooit van belang zelf aan het roer te gaan staan. Welke maatregelen kan ik als ondernemer zelf nemen?

Lees meer 

Coronacrisis: verlaging gebruikelijk loon mogelijk? - 18 maart

Als dga van een BV moet je jezelf een gebruikelijk loon toekennen. In 2020 bedraagt het gebruikelijk loon tenminste € 46.000, tenzij je zelf kunt bewijzen dat vergelijkbare werknemers minder verdienen. De vraag komt op of je vanwege de coronacrisis het gebruikelijk loon kunt verlagen?

Lees meer

Noodpakket voor bedrijven en juridische gevolgen - 18 maart

Uit het pakket aan maatregelen klinkt de redelijkheid door. Die redelijkheid heeft ook een bedrijf nodig in de betaling van de factuur.  Dus geldt dat ook voor betalingstermijnen. Concreet wordt gevraagd om coulant te zijn met het innen van openstaande facturen. 

Lees meer

Juridische aandachtspunten - 16 maart

De afspraken over de levering van product moet je nakomen. Vanwege de huidige coronacrisis maatregelen kan dat lastig worden. Wat moet je dan doen als je je producten niet of niet tijdig kan leveren aan je afnemers?

Lees meer