Banner

Corona en de verwerking in de jaarrekening

21 oktober 2020

Menig Nederlands ondernemer proostte met Oud en Nieuw vol enthousiasme op 2020. Het zou een mooi jaar worden; Oranje zou -deels in eigen land- voetballen op het Europees Kampioenschap, het Eurovisie Songfestival kwam naar Rotterdam en in Zandvoort zou een Grand Prix worden gereden. Ergens in China waarde op dat moment weliswaar een virusje, maar wie maakte zich daar nou druk om? Hoe anders kwam ons leven er zo’n 2 maanden later uit te zien?

Corona in de jaarrekening

Het coronavirus is niet alleen gevaarlijk voor de volksgezondheid, het heeft wereldwijd ook ingrijpende economische gevolgen. De omvang en de duur van de economische effecten zijn nog altijd onzeker.

In de tussentijdse cijfers en de jaarrekening 2020 zullen de gevolgen van de corona-uitbraak zeker tot uiting komen. Hierbij valt onder meer te denken aan de verwerking van de verschillende steunmaatregelen. In hoeverre kunnen de gevolgen ook al tot uiting gebracht worden in de jaarrekening 2019?

Gebeurtenis na balansdatum

De wereldwijde corona-uitbraak is een gebeurtenis na balansdatum. Afhankelijk van het feit of deze gebeurtenis wel of niet iets zegt over de situatie per balansdatum, wordt deze verwerkt in de jaarrekening. Als een gebeurtenis leidt tot ernstige onzekerheid over de continuïteit dan wel dat discontinuïteit onontkoombaar is geworden, is verwerking zonder meer verplicht. Kan de uitbraak leiden tot afwaardering van balansposten, vorming van kosten of voorzieningen in 2019? En hoe moet de fiscale coronareserve, als onderdeel van de vele steunmaatregelen, in de jaarrekening worden verwerkt? Hoe kan je de gebruikers van je jaarrekening goed en deugdelijk informeren?

Deze vragen en bijbehorende antwoorden behandel ik in mijn bijdrage in het Tijdschrift Familiebedrijven “Corona en de verwerking in de jaarrekening 2019”.