Banner

Einde van de coronasteun, wel enkele uitzonderingen

1 september 2021 | Door:  Sabine Rozeboom

De financiële tegemoetkomingen voor bedrijven die getroffen worden door de coronacrisis, worden per 1 oktober definitief beëindigd. Wel worden enkele uitzonderingen gemaakt. Zo blijven de kredietregelingen tot einde van het jaar in stand, net zoals de goedkeuring voor de voortzetting van de onbelaste reiskostenvergoeding. In dit overzichtsartikel lees je wat dit voor de verschillende regelingen gaat betekenen.

Regelingen NOW, TVL, Tozo en TONK

De ondersteuning via NOW, TVL, Tozo en TONK wordt per 1 oktober beëindigd. Wel kunnen zelfstandige ondernemers een beroep blijven doen op de bijstand via de Bbz, die tot 1 januari 2022 net als de Tozo geen vermogenstoets zal kennen.

Specifieke regeling voor enkele branches

Aangezien nachtclubs en disco's ook na 1 oktober waarschijnlijk nog gesloten moeten blijven, wordt er gewerkt aan een specifieke steunmaatregel voor deze sector. Ook voor de evenementensector wordt gewerkt aan een aanvullende tegemoetkoming.

Kredietregelingen

De kredietregelingen vanwege corona, zoals de KKC en de BMKB-C, blijven tot het einde van dit jaar van kracht. Ook het Garantiefonds Evenementen, ter dekking van de kosten van afgelaste evenementen, blijft tot 1 januari 2022 bestaan. Daarnaast blijft de leningsfaciliteit voor garantiefondsen in de reisbranche nog het gehele jaar gelden.

Fiscale regelingen

De onbelaste reiskostenvergoeding zoals die voor de start van de coronaperiode werd gegeven aan medewerkers, mag ongewijzigd worden voortgezet tot 1 januari 2022, ondanks dat medewerkers (deels) thuis werken. Dit geldt ook voor de tijdelijk maatregel inzake de hypotheekpauze.

Hervatten lopende verplichtingen, aflossing betalingsschuld en terugvordering

Per 1 oktober 2021 zijn ondernemers weer verplicht om hun lopende belastingverplichtingen tijdig te voldoen. Zo zal straks bijvoorbeeld de btw over het derde kwartaal in oktober 2021 weer worden afgedragen. Hetzelfde geldt voor de af te dragen loonheffingen over de maand september. Is sprake van een B.V. die dergelijke belastingschulden vanaf 1 oktober 2021 niet kan betalen, denk dan als bestuurder van een B.V. weer aan de meldingsplicht bij betalingsonmacht!

Bovendien zal de opgebouwde (corona) belastingschuld afgelost moeten worden. De aanvangsdatum voor aflossing is 1 oktober 2022 met een aflossingstermijn van zestig maanden.  Dit betekent dat de opgebouwde schuld uiterlijk op 1 oktober 2027 volledig moet zijn afgelost.. Deze aflostermijn geldt voor alle schulden van ondernemers die uitstel hebben gekregen, ook als er geen verlengingsverzoek is gedaan. Tevens start de Belastingdienst vanaf september 2021 weer met de invordering van belastingschulden, waarbij geen uitstel van betaling is verleend. Dit geldt zowel voor particulieren als ondernemers.

De invorderingsrente bedraagt 0,01% tot en met 31 december 2021, vanaf 1 januari 2022 wordt deze 1% en vanaf 1 juli 2022 is de rente 2%. Vanaf 1 januari 2023 wordt de rente vastgesteld op 3% en vanaf 1 januari 2024 het normale tarief van 4%.

Voor de NOW/TVL-subsidiebedrag geldt bij terugbetaling een periode van 6 weken om de teveel ontvangen subsidie terug te betalen. In individueel geval kan een terugbetalingsregeling worden afgesproken met het UWV en RVO.

Vanaf 1 januari 2021 is de mogelijkheid om een doorstart te maken en daarbij schulden te saneren. Het gaat om in de kern gezonde bedrijven, of bedrijfsonderdelen.  Deze regeling (WHOA) geeft ruimte om met schuldeisers afspraken te maken over schuldverlaging, wijziging van voorwaarden, etc.  Nu de steunmaatregelen per 1 oktober a.s. worden ingetrokken, aflossing van belastingschulden moet plaatsvinden heeft de onderneming overzicht nodig om beleid te maken. Bij een mogelijk niet kunnen terugbetalen is er het middel van homologatie onderhands akkoord. Het bestuur van de onderneming dient hiervoor tijdig besluiten te nemen.   Hervatten van betaling van belastingschuld betekent dat ook de andere schulden betaald worden. Voorrang verlenen aan betaling van de belastingschuld is vragen om problemen, een totaal overzicht is nodig om de juiste beslissing te nemen. Voorkom een mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid door tijdig een liquiditeitsbegroting te maken, voordat gedeeltelijk schulden worden betaald.  Neem daarvoor bestuursbesluiten en aandeelhoudersbesluiten.

Continuering overeenkomst Duitsland en België inzake grenswerkers

De overeenkomst met Duitsland en België over de belastingheffing van grenswerkers is tot 1 januari 2022 verlengd.

De nadere details over deze regeling lees je hier.

Sociaal pakket

Er wordt ook extra geld vrijgemaakt voor een sociaal pakket, bestaande uit intensieve begeleiding, loopbaanadvies en scholing via praktijkleren in het mbo. Dit is bedoeld voor mensen met een uitkering, voor mensen voor wie ontslag dreigt vanwege faillissement van de organisatie of voor zelfstandige ondernemers met een Tozo-uitkering op zoek naar werk.

Werktijdverkorting

Vanaf 1 oktober wordt werktijdverkorting opnieuw mogelijk. De herintroductie van werktijdverkorting is niet bestemd voor coronagerelateerde omstandigheden en heeft alleen betrekking op kortdurende, buitengewone omstandigheden.

Actie vereist?

De genoemde coronasteun, behoudens de uitzonderingen, wordt per 1 oktober beëindigd. Echter tot 1 oktober staan er nog diversen regelingen open om voor het derde kwartaal een aanvraag in te dienen. Wees dus op tijd en dien nog voor 30 september een aanvraag in voor bijvoorbeeld de NOW 3, subsidieblok 4, Tozo 5, TVL Q3 of de TONK. Weten op welke regeling je mogelijk recht hebt? Raadpleeg je Alfa adviseur of doe de regelingencheck van de KvK.

Sabine Rozeboom

Sabine Rozeboom

Fiscaal adviseur

088 2531663 | srozeboom@alfa.nl


Meer over Sabine