Banner

Laat corona je investeringen niet in de weg zitten

25 juni 2020 | Door:  Bas van Loo

Veel ondernemers kunnen rekenen op diverse noodmaatregelen die de overheid in het leven heeft geroepen om je te ondersteunen in deze moeilijke tijden. Daarnaast hebben ook de banken, bijvoorbeeld door het uitstellen van rente- en aflosbetalingen, enkele maatregelen getroffen om je financieel te ondersteunen. Deze maatregelen helpen veel ondernemers naar verwachting door  deze moeilijke tijd heen. Eind goed, al goed, toch?

Let op je investeringsruimte

Op korte termijn ben je hiermee wellicht geholpen en dat is uiteraard heel belangrijk. Maar toch wil ik je wijzen op een van de risico’s voor de toekomst van je bedrijf die wellicht (en begrijpelijk) nu minder aandacht krijgt. Namelijk je (her)investeringsagenda. Denk bijvoorbeeld eens aan alle geplande investeringen tot en met 2023 die je wil doen. Heb je een nieuwe machine nodig? Een nieuw transportmiddel? Of ga je toch aan de slag met een aantal ontwikkelaars voor die nieuwe app? En voor welke van deze investeringen verwacht je dat je een financiering nodig zal hebben?

De regelingen die in het leven zijn geroepen gaan veelal over uitgestelde verplichtingen. Maar zijn het enkel liquiditeitsproblemen waar je nu last van hebt? Of verwacht je door de corona-crisis ook ‘een flinke deuk’ in je resultaat? In de praktijk zal het voor veel ondernemers een combinatie zijn van beide  en de vragen zijn daarmee lastig te beantwoorden. Laten we hier aan de hand van 2 voorbeelden eens bij stil staan:

Voorbeeld 1 : Alleen uitgestelde omzet

Wanneer je bedrijf bijvoorbeeld vooral te maken heeft met kortstondig uitgestelde omzet door de corona crisis en deze omzet met terugwerkende kracht na de crisis alsnog in grote mate zal binnenkomen, dan kunnen de meeste maatregelen voor jouw bedrijf een prima passende oplossing zijn. De extra omzet kan tegen die tijd dan immers ook zorgen voor extra afloscapaciteit voor eventuele nieuwe financieringen.

Voorbeeld 2: Ook afgestelde omzet

Wanneer je bedrijf niet alleen wordt geconfronteerd met uitstel van omzet maar ook met afstel daarvan dan kan het zomaar zijn dat je bedrijf na de crisis alsnog in de problemen gaat komen. Je hebt dan wellicht je exploitatieverlies met de noodmaatregelen gefinancierd maar de uitgestelde rente- en aflossingsverplichtingen kunnen dan echter wel je (her)investeringsagenda onder druk zetten. Het kan goed mogelijk zijn dat door de nog lopende rente- en aflosverplichtingen van het noodkrediet geen ruimte is voor een nieuwe financiering. En dit effect kan zelfs pas enkele jaren na de crisis merkbaar zijn.

Iedere onderneming wordt op zijn eigen wijze geraakt door de corona-crisis. Een belangrijke vraag daarbij is of dit leidt tot uitstel van omzet of tot afstel. In de praktijk zal het een combinatie van beide zijn en daarom is het belangrijk om daar vroegtijdig over na te denken en inzicht te krijgen.

Wat kan je doen om inzicht te krijgen?

  1. Maak een gedetailleerde exploitatie- en liquiditeitsprognose voor de middellange termijn. Een van de meest essentiële stappen die je nu kan zetten. Voor de komende 12 maanden is een overzicht per maand, gezien de vele wijzigingen op korte termijn, sterk aan te raden.
  2. Bekijk welke noodmaatregelingen nu voor je van toepassing zijn. Maak gebruik van de regelingen die passend zijn voor je bedrijf en die je problemen op korte termijn kunnen oplossen, maar wees alert op lange termijn verplichtingen.
  3. Stem je investeringsagenda af op de nieuwe werkelijkheid. Welke essentiële (her)investeringen verwacht je de komende jaren te moeten doen? Welke kunnen simpelweg uitgesteld worden? En passen de noodzakelijke investeringen in de nieuwe begroting?

Hulp nodig bij inzicht?

Heb je hulp nodig om deze stappen te zetten? Dan kunnen wij je hier uiteraard in helpen. Alfa beschikt over ervaren financierings- en subsidieadviseurs die je bij elke stap kunnen ondersteunen om daarmee te waarborgen dat je bedrijf ook voor de lange termijn gezond gefinancierd blijft. Neem gerust contact op, we horen graag je verhaal.