Alfa is een B Corp

Alfa mag zich de trotse drager noemen van het B Corp certificaat, een internationale erkenning voor de meest duurzame bedrijven. B Corps zijn ondernemers die naast financieel resultaat ook nadrukkelijk duurzame en sociale doelen nastreven, en overtuigend meer waarde willen toevoegen dan onttrekken aan onze maatschappij. Dit betekent dat wij als B Corp onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en goede voorouders beogen te zijn voor toekomstige generaties.  

Corp - wat staat voor 'Benefit Corporation' - is een snel groeiend netwerk van bedrijven die excelleren op het gebied van transparantie, sociale verantwoordelijkheid en duurzaamheid, en die elkaar stimuleren om zich in te zetten voor een betere wereld. Steeds vaker weten B Corps en andere duurzame organisaties ons te vinden als hun nieuwe accountant.  

Corp assessment 

Je wordt niet zomaar een B Corp. Om B Corp te kunnen worden, worden bedrijven onderworpen aan een streng en uitgebreid assessment waarbij wordt ingegaan op goed bestuur, werknemers, maatschappij, milieu en klanten. In het B Corp Impact Assessment (BIA) wordt je gescoord op een schaal van 0 – 200 punten, waarbij je met minder dan 80 punten niet in aanmerking komt om B Corp te zijn. De gedachte is dat je in dat geval meer waarde onttrekt dan toevoegt aan de maatschappij. In het recentste BIA wist Alfa 115 punten te behalen, een flinke verbetering ten opzichte van de voorgaande 102, mede omdat de criteria ook regelmatig worden aangescherptMet name op het gebied van werknemers behaalt Alfa een score die ver boven het gemiddelde ligt, onder andere omdat onze organisatie voor 100 procent eigendom is van de medewerkers. 

Verklaring van verbondenheid 

B Corps zien duurzaam ondernemen dus als zakendoen op een manier waarop mens, milieu en samenleving ertoe doen. Dat betekent ook dat wij inzien dat de verandering waar we in de wereld naar zoeken bij onszelf vandaan moet komenAlfa onderschrijft deze gedachte en heeft daarom de Verklaring van Verbondenheid getekend, net als elke andere B Corp.

Corp sinds 2014 

Alfa is een B Corp sinds 2014, en behoort daarmee tot één van de eerste B Corps in Nederland. Wereldwijd mogen inmiddels bijna 8.000 ondernemingen en organisaties uit ruim 80 landen zich B Corp noemen, waaronder ruim 200 in Nederland. Bekende B Corps in Nederland zijn bijvoorbeeld Dopper, Triodos Bank, Tonys ChocolonelyFairphone en Auping.  Andere B Corps in Nederland.

Net Zero 2030  

Samen met ruim 500 andere B Corps heeft Alfa zich gecommitteerd aan de ambitieuze 'Net Zero 2030' doelstelling om de netto-uitstoot van broeikasgassen in de eigen bedrijfsvoering vóór 2030 tot nul te reduceren. Met het opwekken van onze eigen zonne-energie, energiebesparing in onze panden, en door vanaf 2021 geen nieuwe leaseauto's op fossiele brandstof meer toe te voegen aan ons wagenpark maken we de grootste stappen.    

B Good For Leaders Network

Alfa is partner van het B for Good Leaders Network. Dit netwerk werd nog geen twee jaar geleden gelanceerd. De community tracht leiders uit uiteenlopende sectoren te mobiliseren als ‘change makers’ met het oog op de verschuiving richting de ‘new economy’. Deze nieuwe economie draait om een duurzame manier van werken en leven voor de toekomstige generaties en het creëren van netto-positieve waarde voor milieu en samenleving. Voor de komende vijf jaar stelt het B for Good Leaders Network zich ten doel om een wereldwijd netwerk neer te zetten bestaande uit meer dan 100.000 zakelijke leiders die staan voor duurzaamheid en sociaal-maatschappelijke verantwoordelijkheid. Lees er hier meer over.

Meer weten? 

Zie ook ons impactverslag.