Banner

Bijzonder uitstel van betaling voor belastingaanslagen

20 maart 2020 | Door:  Arne de Beer

De regering heeft een breed noodpakket voor de coronacrisis bekend gemaakt. Om ondernemers in liquiditeitsproblemen te helpen is er bijzonder uitstel van betaling van belastingaanslagen mogelijk. De Belastingdienst zet de rente op (bijna) 0%. Hoe werkt het bijzondere uitstel en wat is er voor jou mogelijk?

Dit bericht is op 20 maart geüpdatet.

Als je als ondernemer bent getroffen door de coronacrisis kun je per direct bijzonder uitstel voor betaling van belastingaanslagen krijgen. Het gaat dan om de volgende belastingaanslagen:

1. Naheffingsaanslagen loonheffingen
​2. Naheffingsaanslagen omzetbelasting 
3. Voorlopige en definitieve aanslagen vennootschapsbelasting 
4. Voorlopige en definitieve aanslagen inkomstenbelasting 

Ook voor andere belastingaanslagen (bijvoorbeeld: kansspelbelasting) die je door de coronacrisis tijdelijk niet kunt betalen, kan betalingsuitstel worden aangevraagd.

Direct uitstel bij verzoek om bijzonder uitstel

Als je als ondernemer door de coronacrisis acute betalingsproblemen hebt kan je met een brief om uitstel van betaling (laten) vragen. Je krijgt dan voorlopig uitstel van betaling, de invorderingsmaatregelen worden gestopt. De beoordeling van je verzoek vindt pas later plaats.

Wil je dat wij een verzoek om bijzonder uitstel van betaling voor je opstellen, neem dan contact op met je klantbeheerder. 

Invorderingsrente naar (bijna) 0%

Als een aanslag niet op tijd wordt betaald, betaal je vanaf de betaaltermijn normaal gesproken 4% invorderingsrente. De invorderingsrente gaat vanaf 23 maart 2020 tijdelijk van 4% naar 0,01%. De Belastingdienst neemt hiermee een belangrijke drempel weg om uitstel van betaling aan te vragen.  

Betalingsuitstel voor 3 maanden

Na het verzoek krijg je automatisch voor 3 maanden uitstel van betaling. Hiervoor is het niet nodig om achteraf bewijsstukken (zoals een deskundigenverklaring van de accountant) op te sturen. Heb je na die 3 maanden aanvullend uitstel van betaling nodig, dan moet er wel een deskundigenverklaring komen. Als jouw accountant zijn wij bevoegd een dergelijke verklaring op te stellen. De Belastingdienst werkt aan de voorwaarden waaraan de verklaring moet voldoen, deze worden nog bekend gemaakt.

Aangifte btw en loonheffingen doen

De loonheffing van een maand betaal je normaal gesproken op de aangifte die je doet in de maand daarna. Voor de btw doe je kwartaalaangifte in de maand na een kwartaal. Naar het zich laat aanzien moet je in maart 2020 en de maanden daarna wel je aangiften loonheffingen blijven indienen. Ook voor je kwartaalaangiften btw geldt dat je die tijdig moet blijven doen. Dat geldt dus ook als je betalingsproblemen hebt. Na het indienen wacht je dan de naheffingsaanslag af. De naheffingsaanslag loonheffingen over de maand februari komt op zijn vroegst in april 2020. De naheffingsaanslag btw volgt op zijn vroegst in mei 2020. Voor de naheffingsaanslagen en de verzuimboete (vanwege te laat betalen) vraag je op dat moment pas uitstel van betaling aan. De boete wordt dan teruggedraaid of waarschijnlijk zelfs niet eens opgelegd.

Uitstel van betaling aanslagen vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting

Heb je nu al een aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting voor 2019 of eerder die je moet betalen? Of ontvang je die binnenkort? Als je hiervoor door de coronacrisis geen liquide middelen hebt, dan is hiervoor ook uitstel van betaling mogelijk. Het uitstel kan zowel worden aangevraagd voor definitieve aanslagen als  voorlopige aanslagen (die niet meer kunnen worden verlaagd). Ook voor naheffingsaanslagen btw of loonheffingen die je hebt liggen of nog ontvangt, kan uitstel worden aangevraagd. Ook hiervoor geldt dat de invorderingsrente vanaf 23 maart 2020 op (bijna) 0% wordt gezet.

Belastingrente in aanslagen  

De  rente die wordt berekend in de aanslagen zelf (belastingrente) gaat vanaf juni 2020 ook naar 0,01%. Nu is deze rente voor aanslagen inkomstenbelasting nog 4% en voor de vennootschapsbelasting zelfs 8%. Als je door coronacrisis pas laat je aangiften inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting kunt indienen, wordt er geen belastingrente meer berekend vanaf juli 2020 (inkomstenbelasting) en juni 2020 (vennootschapsbelasting). Ook voor de naheffingsaanslagen omzetbelasting en loonheffingen geldt dat vanaf juni 2020 geen belastingrente meer wordt berekend.

Let op: in aanslagen inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting 2018 vanwege een laat ingediende aangifte kan je dus nog wel een deel belastingrente (tot juni 2020) verwachten.

Individuele beoordeling – lange doorlooptijd 

De Belastingdienst moet de verzoeken om bijzonder uitstel individueel en handmatig beoordelen. De behandeltijd zal daardoor gaan oplopen, maar daar hoef je niet direct last van te hebben. Op je eerste verzoek krijg je al voorlopig uitstel van betaling.

Vergeet de verplicht melding betalingsonmacht niet!

Van belang is dat de verplichte melding van betalingsonmacht voor rechtspersonen, zoals BV’s, vooralsnog onverkort in stand blijft. Dat betekent dat je als bestuurder van bijvoorbeeld een B.V. of andere rechtspersoon die de omzet- of loonbelasting niet kan betalen, dit tijdig moet melden. Tijdig betekent in principe binnen twee weken nadat de belasting afgedragen had moeten worden. Vergeet deze melding niet, want dat levert bestuurdersaansprakelijkheid op.

Verlaging voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting 

Als ondernemer heb je waarschijnlijk begin dit jaar al een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting 2020 gehad. Daarbij is de winst over 2020 door de Belastingdienst ingeschat en betaal je de over 2020 verschuldigde inkomsten- en vennootschapsbelasting maandelijks (of in één keer) als voorschot vooruit. 

Verzoek verlaging voorlopige aanslag mogelijk 


Als de coronacrisis je hard raakt, kun je een verzoek om verlaging van de voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting bij de Belastingdienst indienen. Dit kan als je over 2020 minder winst verwacht te maken dan begin dit jaar door de Belastingdienst is ingeschat. De Belastingdienst zal je verzoek toewijzen. Verlaging van de voorlopige aanslag 2020 betekent dat je de komende maanden minder hoeft te betalen. Als bij de verlaging blijkt dat je de afgelopen maanden te veel hebt betaald, krijg je het verschil uitbetaald. 

Arne de Beer

Arne de Beer

Senior belastingadviseur vaktechniek

088 2531007 | adebeer@alfa.nl


Meer over Arne