Banner

Bijzonder uitstel van betaling voor belastingaanslagen

1 september 2020 | Door:  Arne de Beer

De regering heeft een breed noodpakket voor de coronacrisis bekend gemaakt. Om ondernemers in liquiditeitsproblemen te helpen is er bijzonder uitstel van betaling van belastingaanslagen mogelijk. De Belastingdienst zet de rente op (bijna) 0%. Tot 1 oktober kan je nog uitstel aanvragen. Het bijzonder uitstel eindigt op 1 januari 2021 met een betalingsregeling. Wat is er mogelijk en waar moet jij als ondernemer rekening mee houden?

Dit bericht is op 1 september geüpdatet.

Betalingsregeling belastingschulden na bijzonder uitstel
Bijzonder uitstel belastingaanslagen: verlengd tot 1 oktober 2020
Voor welke belastingen is bijzonder uitstel mogelijk?
Direct uitstel bij verzoek om bijzonder uitstel
Eenmalig verzoek
Invorderingsrente naar (bijna) 0%
Betalingsuitstel voor 3 maanden
Langer betalingsuitstel nodig​?
Aangifte btw en loonheffingen doen
Uitstel van betaling aanslagen vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting
Belastingrente in aanslagen
Uitstelverzoek is ook melding betalingsonmacht
Verlaging voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting
Verzoek verlaging voorlopige aanslag mogelijk
 

Betalingsregeling belastingschulden na bijzonder uitstel

Veel ondernemers hebben bijzonder uitstel van belastingbetalingen aangevraagd. Deze regeling loopt 1 oktober a.s. af. Tot die tijd kan je als ondernemer nog uitstel van belastingbetaling aanvragen. Kreeg je al eerder uitstel van 3 maanden en heb je langer uitstel nodig, dan kan je tot 1 oktober nog om verlenging vragen. De Belastingdienst heeft nu ook bekendgemaakt hoe zij straks met een betalingsregeling de belastingschulden alsnog gaan innen. Als ondernemer met uitstel krijg je hierover een brief.

Betalingsregeling
Dit is belangrijk om te weten over de afbetaling van de belastingschuld:

De Belastingdienst stuurt je hierover een brief.

Nieuwe aanslagen en aangiften
Naast de betalingsregeling is het belangrijk dat je nieuwe aangiften en aanslagen op tijd betaalt.

Bijzonder uitstel belastingaanslagen: verlengd tot 1 oktober 2020

Eind mei kwam het kabinet met het Noodpakket 2.0. Het bijzonder uitstel van betaling voor belastingaanslagen geldt nu tot 1 oktober 2020. Heb je als ondernemer nog geen bijzonder uitstel? Dan kan je dat tot 1 oktober a.s. alsnog (laten) aanvragen. Heb je al bijzonder uitstel lopen, maar red je het niet met de 3 maanden die je hebt gekregen? Dan kan verlenging van betalingsuitstel worden aangevraagd, waarbij voorwaarden worden gesteld. Meer hierover lees je verderop in dit artikel.     

Voor welke belastingen is bijzonder uitstel mogelijk?

Als je als ondernemer bent getroffen door de coronacrisis, kun je per direct bijzonder uitstel voor betaling van belastingaanslagen krijgen. Het gaat dan om de volgende belastingaanslagen:

1. Naheffingsaanslagen loonheffingen
​2. Naheffingsaanslagen omzetbelasting 
3. Voorlopige en definitieve aanslagen vennootschapsbelasting 
4. Voorlopige en definitieve aanslagen inkomstenbelasting
5. Voorlopige en definitieve aanslagen premie zorgverzekeringswet 

Ook voor andere belastingaanslagen die je door de coronacrisis tijdelijk niet kunt betalen, kan betalingsuitstel worden aangevraagd. Het gaat om de volgende aanslagen:

Een aandachtspunt is dat je deze ‘andere’ belastingen apart moet noemen in je uitstelverzoek.

Bijzonder uitstel van betaling voor gemeentelijke belastingen en waterschapsbelasting is ook mogelijk, maar dit is per gemeente of waterschap verschillend geregeld. Hiervoor moet je een apart verzoek indienen. Lees hierover het artikel op Alfa.nl.

Direct uitstel bij verzoek om bijzonder uitstel

Als je als ondernemer door de coronacrisis acute betalingsproblemen hebt, kun je met een brief om uitstel van betaling (laten) vragen. Je krijgt dan voorlopig uitstel van betaling, de invorderingsmaatregelen worden gestopt en een eventuele verzuimboete wordt geschrapt. Wil je dat wij je helpen bij een verzoek om bijzonder uitstel van betaling? Neem dan contact op met je klantbeheerder. 

Eenmalig verzoek

Het verzoek hoef je maar éénmalig in te dienen. Je krijgt vanaf het moment van je verzoek 3 maanden uitstel van betaling voor de aanslagen die op dat moment aan jou zijn opgelegd. Het uitstel geldt automatisch ook voor de aanslagen die aan jou daarna in de periode van 3 maanden worden opgelegd. Het uitstel geldt voor 3 maanden vanaf de datum van het verzoek, maar in ieder geval tot 19 juni 2020. Let er dus op dat het einde van de 3 maanden niet opschuift met de datum van de nieuwe aanslagen die je ontvangt.

Invorderingsrente naar (bijna) 0%

Als je een aanslag niet op tijd betaalt, betaal je vanaf het einde van de betaaltermijn normaal gesproken 4% invorderingsrente. De invorderingsrente is sinds 23 maart 2020 tijdelijk van 4% verlaagd naar 0,01%. Deze verlaging geldt tot 31 december 2021. De Belastingdienst neemt hiermee een belangrijke drempel weg om uitstel van betaling aan te vragen.  

Betalingsuitstel voor 3 maanden

Na het verzoek krijg je automatisch voor 3 maanden uitstel van betaling. Hiervoor is het niet nodig om achteraf bewijsstukken (zoals een deskundigenverklaring van de accountant) op te sturen.

Langer betalingsuitstel nodig?

Heb je na die 3 maanden aanvullend uitstel van betaling nodig vanwege de coronacrisis? Dan moet je voor het einde van uitsteltermijn van 3 maanden een aanvullende verzoek om betalingsuitstel (laten) indienen. Voor verlenging van het betalingsuitstel geldt dat jouw betalingsproblemen hoofdzakelijk door de coronacrisis moeten zijn ontstaan.

Bij het einde van de uitstelperiode ontvang je een voorstel voor een betalingsregeling.

Let op: een aanvullende voorwaarde voor langer dan 3 maanden betalingsuitstel is dat je hebt voldaan aan de aangifteplicht. Zie hierna.   

Aangifte btw en loonheffingen doen

De loonheffingen van een maand betaal je normaal gesproken op de aangifte die je doet in de maand daarna. Voor de btw doe je kwartaalaangifte in de maand na een kwartaal. Als je verzoekt om uitstel van betaling, moet je in maart 2020 en de maanden daarna wel je aangiften loonheffingen blijven indienen. Ook voor je kwartaalaangiften btw geldt dat je die tijdig moet blijven doen. Dat geldt dus ook als je betalingsproblemen hebt. Na het indienen wacht je dan de naheffingsaanslag af. De naheffingsaanslag loonheffingen over de maand februari komt op zijn vroegst in april 2020. De naheffingsaanslag btw volgt op zijn vroegst in mei 2020. Voor de naheffingsaanslagen en de verzuimboete (vanwege te laat betalen) vraag je op dat moment pas uitstel van betaling aan. Alle betaalverzuimboetes tot 1 oktober 2020 worden teruggedraaid. 

Let op: heb je al eerder een uitstelverzoek gedaan omdat er al een aanslag lag voor een andere belasting (bijvoorbeeld: inkomstenbelasting)? Dan is een uitstelverzoek niet meer nodig. De naheffingsaanslagen vallen dan automatisch onder het verleende bijzondere uitstel.

Uitstel van betaling aanslagen vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting

Heb je nu al een aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting voor 2019 of eerder die je moet betalen? Of ontvang je die binnenkort? Als je hiervoor door de coronacrisis geen liquide middelen hebt, dan is hiervoor ook uitstel van betaling mogelijk. Het uitstel kan zowel worden aangevraagd voor definitieve aanslagen als  voorlopige aanslagen (die niet meer kunnen worden verlaagd). Ook voor naheffingsaanslagen btw of loonheffingen die je hebt liggen of nog ontvangt, kan uitstel worden aangevraagd. Ook hiervoor geldt dat de invorderingsrente van 23 maart tot 31 december 2021 op (bijna) 0% is gezet.

Belastingrente in aanslagen  

De  rente die wordt berekend in de aanslagen zelf (belastingrente) is sinds juni 2020 ook verlaagd naar 0,01%. Als je door coronacrisis pas laat je aangiften inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting kunt indienen, wordt er geen belastingrente meer berekend vanaf juli 2020 (inkomstenbelasting) en juni 2020 (vennootschapsbelasting). Ook voor de naheffingsaanslagen omzetbelasting en loonheffingen geldt dat vanaf juni 2020 geen belastingrente meer wordt berekend. De lage belastingrente geldt tot 1 oktober 2020. De rente voor aanslagen inkomstenbelasting en venootschapsbelasting wordt op 1 oktober 2020 4%. Voor aanslagen vennootschapsbelasting stijgt de rente op 31 december 2021 weer naar de torenhoge 8%. 

Let op: in aanslagen inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting 2018 vanwege een laat ingediende aangifte kan je dus nog wel een deel belastingrente (tot juni 2020) verwachten.

Uitstelverzoek is ook melding betalingsonmacht

Het is niet meer nodig om een aparte melding betalingsonmacht te doen. De Belastingdienst ziet jouw uitstelverzoek ook als een melding betalingsonmacht voor belastingtijdvakken vanaf februari 2020. Voorwaarde is dat de betalingsonmacht door de coronacrisis moet zijn ontstaan.

De melding betalingsonmacht is belangrijk voor rechtspersonen, zoals BV’s. Bestuurders van rechtspersonen die de omzet- of loonbelasting niet kunnen betalen, moeten tijdig de betalingsonmacht melden, om bestuurdersaansprakelijkheid te voorkomen.

Verlaging voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting 

Als ondernemer heb je waarschijnlijk begin dit jaar al een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting 2020 gehad. Daarbij is de winst over 2020 door de Belastingdienst ingeschat en betaal je de over 2020 verschuldigde inkomsten- en vennootschapsbelasting maandelijks (of in één keer) als voorschot vooruit. 

Verzoek verlaging voorlopige aanslag mogelijk 

Als de coronacrisis je hard raakt, kun je een verzoek om verlaging van de voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting bij de Belastingdienst indienen. Dit kan als je over 2020 minder winst verwacht te maken dan begin dit jaar door de Belastingdienst is ingeschat. De Belastingdienst zal je verzoek toewijzen. Verlaging van de voorlopige aanslag 2020 betekent dat je de komende maanden minder hoeft te betalen. Als bij de verlaging blijkt dat je de afgelopen maanden te veel hebt betaald, krijg je het verschil uitbetaald. 

Arne de Beer

Arne de Beer

Senior belastingadviseur vaktechniek

088 2531007 | adebeer@alfa.nl


Meer over Arne