Banner

Bijzonder uitstel van betaling voor belastingaanslagen

1 juni 2021 | Door:  Arne de Beer

De regering heeft een breed noodpakket voor de coronacrisis bekend gemaakt. Om ondernemers in liquiditeitsproblemen te helpen is er bijzonder uitstel van betaling van belastingaanslagen mogelijk. De Belastingdienst zet de rente op (bijna) 0%. Aanvragen van bijzonder uitstel of verlenging is nog mogelijk tot 1 oktober 2021. De betalingsregeling start op 1 oktober 2022 en duurt 60 maanden. Wat is er mogelijk en waar moet jij als ondernemer rekening mee houden?

Dit bericht is op 7 juli 2021 geüpdatet.

Betalingsuitstel (3 maanden) nog aan te vragen tot 1 oktober 2021
Betalingsregeling belastingschulden na bijzonder uitstel
Verlenging bijzonder uitstel belastingaanslagen aanvragen tot 1 oktober 2021
Voor welke belastingen is bijzonder uitstel mogelijk?
Invorderingsrente naar (bijna) 0%
Voorwaarden verlenging bijzonder uitstel
Aangifte btw en loonheffingen doen
Uitstel van betaling aanslagen vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting
Belastingrente in aanslagen
Uitstelverzoek is ook melding betalingsonmacht
Verlaging voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting
Verzoek verlaging voorlopige aanslag mogelijk

Belastinguitstel (3 maanden) nog aan te vragen tot 1 oktober 2021

Als je als ondernemer door de coronacrisis acute betalingsproblemen hebt, kun je met een brief om uitstel van betaling (laten) vragen. Deze mogelijkheid zou eindigen op 1 juli 2021, maar is alsnog verlengd tot 1 oktober 2021. Dit kan belangrijk zijn als je als ondernemer door de tweede coronagolf alsnog betalingsruimte nodig hebt.

Het verzoek hoef je maar één keer in te dienen. Je krijgt dan voorlopig uitstel van betaling, de invorderingsmaatregelen worden gestopt en een eventuele verzuimboete wordt geschrapt. Je krijgt vanaf het moment van je verzoek 3 maanden uitstel van betaling voor de aanslagen die op dat moment openstaan. Het uitstel geldt automatisch ook voor de aanslagen die aan jou daarna in de periode van 3 aan jou worden opgelegd. Wil je dat wij je helpen bij een verzoek om bijzonder uitstel van betaling? Neem dan contact op met je klantbeheerder.

Betalingsregeling belastingschulden na bijzonder uitstel

Veel ondernemers hebben al eerder bijzonder uitstel van belastingbetalingen aangevraagd. De Belastingdienst heeft bekendgemaakt hoe zij straks met een betalingsregeling de belastingschulden alsnog gaan innen. De afbetalingsregeling zou eerst starten op 1 oktober 2021, dit is nu uitgesteld naar 1 oktober 2022.

Betalingsregeling
Dit is belangrijk om te weten over de afbetaling van de belastingschuld:

Geen kwijtschelding belastingschuld

Voor ondernemers voor wie de afbetalingsregeling niet haalbaar is komt er een time-out arrangement (TOA). Samen met andere schuldeisers, intermediairs en schuldhulpverleners worden richtlijnen voor een soepelere en efficiëntere behandeling van saneringsverzoeken van ondernemers ontwikkeld. De Belastingdienst beoordeelt verzoeken om een ruimere afbetalingsregeling met een welwillende blik. Er komt geen algemene (gehele of gedeeltelijke) kwijtschelding van de belastingschuld. Er wordt onderzoek gedaan naar mogelijkheden van verruiming van het saneringsbeleid van de Belastingdienst, gericht op in de kern gezonde bedrijven. 

Nieuwe belastingverplichtingen op tijd betalen

Belangrijk is dat er vanaf 1 oktober van dit jaar geen nieuwe belastingschulden meer mogen ontstaan. Voor onder meer de loon- en omzetbelasting betekent dit dat je de belastingen over het laatste belastingtijdvak voor 1 oktober 2021 op tijd moet betalen. Doe je dat niet, dan krijg je niet de mogelijkheid om van de betalingsregeling gebruik te maken.

Verlenging bijzonder uitstel aanvragen uiterlijk op 30 september 2021

De betalingsregeling geldt automatisch voor jou als ondernemer als je het eenmalige 3 maanden-uitstel hebt gehad. Ben je sindsdien bij met het betalen van (nieuwe) belastingaangiften en belastingaanslagen, dan is er in principe geen actie nodig.

Wil je dat ook jouw belastingschulden ná de 3 maanden-periode onder de betalingsregeling vallen? Vraag dan uiterlijk op 30 juniseptember 2021 een verlenging van het bijzonder uitstel aan. Hiervoor gelden wel voorwaarden (zie hierna). Heb je belastingschulden openstaan van vóór de coronaperiode? Ook dan is het belangrijk om uiterlijk op 30 september 2021 verlenging van betalingsuitstel aan te vragen.

Verlenging bijzonder uitstel belastingaanslagen aanvragen tot 1 oktober 2021

Heb je als ondernemer bijzonder uitstel lopen, maar red je het niet met de 3 maanden die je hebt gekregen? Het aanvragen van verlenging is nog steeds mogelijk, de termijn is versoepeld. Vraag je vóór 1 oktober 2021 verlenging van het uitstel aan, dan krijg je langer uitstel voor alle aanslagen en aangiften tot 1 oktober 2021. De belastingschuld komt daarna in de betalingsregeling die start op 1 oktober 2022. Dit betekent wel dat je vanaf 1 oktober 2021 alle nieuwe aangiften en aanslagen weer op tijd moet betalen.

Let op: als je zonder het verlengde uitstel niet aan je (nieuwe) betalingsverplichtingen voldoet, kan je worden uitgesloten van de afbetalingsregeling van 60 maanden.

Heb je als ondernemer eerder dit jaar verlenging van betalingsuitstel gekregen? Jouw verlengde betalingsuitstel geldt dan automatisch tot 1 oktober 2021.Voor de verlenging van betalingsuitstel gelden voorwaarden. Meer hierover lees je verderop in dit artikel.   

Voor welke belastingen is bijzonder uitstel mogelijk?

Als je als ondernemer bent getroffen door de coronacrisis, kun je bijzonder uitstel voor betaling van belastingaanslagen krijgen. Het gaat dan om de volgende belastingaanslagen:

1. Naheffingsaanslagen loonheffingen
‚Äč2. Naheffingsaanslagen omzetbelasting 
3. Voorlopige en definitieve aanslagen vennootschapsbelasting 
4. Voorlopige en definitieve aanslagen inkomstenbelasting
5. Voorlopige en definitieve aanslagen premie zorgverzekeringswet 

Ook voor andere belastingaanslagen die je door de coronacrisis tijdelijk niet kunt betalen, kan verlenging van betalingsuitstel worden aangevraagd. Het gaat om de volgende aanslagen:

Bijzonder uitstel van betaling voor gemeentelijke belastingen en waterschapsbelasting is ook mogelijk, maar dit is per gemeente of waterschap verschillend geregeld. Hiervoor moet je een apart verzoek indienen. Lees hierover het artikel op Alfa.nl.

Invorderingsrente naar (bijna) 0%

Als je een aanslag niet op tijd betaalt, betaal je vanaf het einde van de betaaltermijn normaal gesproken 4% invorderingsrente. De invorderingsrente is sinds maart 2020 tijdelijk van 4% verlaagd naar 0,01%. Deze verlaging geldt tot 31 december 2021. Daarna wordt de invorderingsrente stapsgewijs verhoogd tot het oude niveau. De Belastingdienst neemt hiermee een belangrijke drempel weg om uitstel van betaling aan te vragen.  

Voorwaarden verlenging bijzonder uitstel

Heb je betalingsuitstel voor je belastingen gehad en een aanvullend uitstel van betaling nodig vanwege de coronacrisis? Dan moet je voor 1 oktober 2021 een aanvullende verzoek om betalingsuitstel (laten) indienen. Voor verlenging van het betalingsuitstel geldt dat jouw betalingsproblemen hoofdzakelijk door de coronacrisis moeten zijn ontstaan.

Let op: als je zonder het verlengde uitstel niet aan je (nieuwe) betalingsverplichtingen voldoet, kan je worden uitgesloten van de afbetalingsregeling van 60 maanden.

Let op: een aanvullende voorwaarde voor langer dan 3 maanden betalingsuitstel is dat je hebt voldaan aan de aangifteplicht. Zie hierna.   

Aangifte btw en loonheffingen doen

De loonheffingen van een maand betaal je normaal gesproken op de aangifte die je doet in de maand daarna. Voor de btw doe je kwartaalaangifte in de maand na een kwartaal. Als je verzoekt om uitstel van betaling, moet je wel je aangiften loonheffingen blijven indienen. Ook voor je kwartaalaangiften btw geldt dat je die tijdig moet blijven doen. Dat geldt dus ook als je betalingsproblemen hebt. Na het indienen wacht je dan de naheffingsaanslag af. Betaalverzuimboetes tijdens de periode dat je uitstel van betaling hebt, worden teruggedraaid. 

Let op: heb je al eerder een uitstelverzoek gedaan omdat er al een aanslag lag voor een andere belasting (bijvoorbeeld: inkomstenbelasting)? Dan is een uitstelverzoek niet meer nodig. De naheffingsaanslagen vallen tijdens de uitstelperiode automatisch onder het verleende bijzondere uitstel.

Uitstel van betaling aanslagen vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting

Heb je nu al een aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting voor 2019 of eerder die je moet betalen? Of ontvang je die binnenkort? Als je hiervoor door de coronacrisis geen liquide middelen hebt, dan is hiervoor ook uitstel van betaling mogelijk. Het uitstel kan zowel worden aangevraagd voor definitieve aanslagen als  voorlopige aanslagen. Ook voor naheffingsaanslagen btw of loonheffingen die je hebt liggen of nog ontvangt, kan uitstel worden aangevraagd. Ook hiervoor geldt dat de invorderingsrente van 23 maart tot 31 december 2021 op (bijna) 0% is gezet.

Belastingrente in aanslagen  

De rente die wordt berekend in de aanslagen zelf (belastingrente) is sinds juni 2020 verlaagd naar 0,01%. Als je door coronacrisis pas laat je aangiften inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting kunt indienen, wordt er geen belastingrente meer berekend vanaf juli 2020 (inkomstenbelasting) en juni 2020 (vennootschapsbelasting). Ook voor de naheffingsaanslagen omzetbelasting en loonheffingen geldt dat sinds juni 2020 geen belastingrente meer wordt berekend. De regels zijn inmiddels aangepast, zie hierna.

Let op: in aanslagen inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting 2018 en 2019 vanwege een laat ingediende aangifte kan je dus nog wel een deel belastingrente (tot juni 2020) verwachten.

Uitstelverzoek is ook melding betalingsonmacht

Het is niet meer nodig om een aparte melding betalingsonmacht te doen. De Belastingdienst ziet jouw uitstelverzoek ook als een melding betalingsonmacht voor belastingtijdvakken vanaf februari 2020 tot 1 oktober 2021. Voorwaarde is dat de betalingsonmacht door de coronacrisis moet zijn ontstaan.

De melding betalingsonmacht is belangrijk voor rechtspersonen, zoals BV’s. Bestuurders van rechtspersonen die de omzet- of loonbelasting niet kunnen betalen, moeten tijdig de betalingsonmacht melden, om bestuurdersaansprakelijkheid te voorkomen.

Verlaging voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting 

Als ondernemer heb je waarschijnlijk begin dit jaar al een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting 2021 gehad. Daarbij is de winst over 2021 door de Belastingdienst ingeschat en betaal je de over 2021 verschuldigde inkomsten- en vennootschapsbelasting maandelijks (of in één keer) als voorschot vooruit.

Verzoek verlaging voorlopige aanslag mogelijk 

Als de coronacrisis je hard raakt, kun je een verzoek om verlaging van de voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting bij de Belastingdienst indienen. Dit kan als je over 2021 minder winst verwacht te maken dan begin dit jaar door de Belastingdienst is ingeschat. De Belastingdienst zal je verzoek toewijzen. Verlaging van de voorlopige aanslag 2021 betekent dat je de komende maanden minder hoeft te betalen. Als bij de verlaging blijkt dat je de afgelopen maanden te veel hebt betaald, krijg je het verschil uitbetaald. 

Arne de Beer

Arne de Beer

Senior belastingadviseur vaktechniek

088 2531000 | adebeer@alfa.nl


Meer over Arne