Banner

Derde wijziging én verlenging NOW: nieuwe mogelijkheden!

28 mei 2020 | Door:  Edwin Timmermans

Vlak vóór Hemelvaartsdag publiceerde de overheid wijzigingen in de huidige NOW-regeling. Daarvoor kunnen nog tot 5 juni aanvragen worden ingediend. Bovendien zijn aanvraagmogelijkheden gecreëerd voor werkgevers die in januari geen loonsom hadden, bij bedrijfsovernames en voor bedrijven die te maken hebben met seizoensinvloeden. Verder worden in januari betaalde bonussen, dertiende maanden en soortgelijke eenmalige extra uitbetalingen door UWV uit de loonsommen ‘gefilterd’ ten behoeve van een hogere tegemoetkoming. Ook is nu duidelijk wanneer een accountantsverklaring vereist is. Hier lees je ook meer over de mogelijkheden van NOW 2.0.

Dit bericht wordt momenteel gereviseerd naar aanleiding van nieuwe berichtgeving van het kabinet op donderdagochtend 28 mei. 

NOW 1.0: aanvraag mogelijk tot en met 5 juni

Aanvragen in het kader van de huidige NOW-regeling (laten we die hier voor het gemak ‘NOW 1.0’ noemen) kon je indienen tot en met 31 mei a.s. Die deadline is verschoven naar 5 juni.

Niet nieuw, maar wél van belang blijft de bepaling dat je jouw personeel moet hebben geïnformeerd over de aanvraag van een tegemoetkoming uit de NOW-regeling: bij (alsnog) NOW 1.0, maar straks ook weer bij NOW 2.0.

NOW 1.0: nieuwe mogelijkheden

Die latere deadline houdt verband met twee nieuwe mogelijkheden die zijn opgenomen in NOW 1.0:

Heeft je bedrijf een periode-gebonden omzetpiek en had je in maart meer personeel in dienst dan in januari? Dan komt de regering je in zowel NOW 1.0 als 2.0 hiermee tegemoet.

Seizoenswerk? Maart als referentiemaand

In NOW 1.0 kun je soms een hogere tegemoetkoming tegemoet zien. Dat werk als volgt. Had je in de maanden maart, april en mei een loonsom hoger dan 3 maal die van januari? Dan heb je recht op een aanvullende NOW 1.0-tegemoetkoming. Die hoef je niet aan te vragen en ontvang je ook niet als extra voorschot, maar bij de vaststelling van je tegemoetkoming. Deze nieuwe mogelijkheid in NOW 1.0 kan met name gunstig uitwerken en in die zin meer financiële nood lenigen als jouw bedrijf onderhevig is aan seizoensinvloeden.

0-loonsom of geen loonsom in januari of november

Had je in januari een 0-loonsom? Of geen loonsom in januari 2020 en november 2019? Maar wel in maart? Dan kun je door de recente wijziging in NOW 1.0 mogelijk alsnog in aanmerking komen voor de tegemoetkoming. Ontving je om reden  van geen loonsom in januari of november een afwijzende NOW 1.0-beschikking van UWV, dan word je hierover door UWV benaderd.

Eenmalige extra uitbetalingen in januari

Heb je in januari een dertiende maand uitgekeerd? Of bijvoorbeeld een bonus? Op basis van de huidige regels kan je tegemoetkoming daardoor verlaagd worden vastgesteld en kun je geconfronteerd worden met een terugbetaling aan UWV. Door een wijziging in NOW 1.0 wordt dat echter voorkomen: als UWV dergelijke eenmalige betalingen in die maand ziet in de polisadministratie, worden die betalingen er bij de vaststelling uitgefilterd. Hierdoor ondervind je toch geen daling van de tegemoetkoming. Hiermee voorkomt de overheid dat je bij de vaststelling, enkel alleen vanwege de betaling van bijvoorbeeld een dertiende maand, een deel van je NOW-voorschot moeten terugbetalen.

NOW 2.0: opslag naar 40%

In NOW 2.0 wordt de vaste (forfaitaire) opslag voor onder meer vakantiegeld, pensioenpremie en andere werkgeverslasten verhoogd. Van 30 naar 40 procent. Hiermee draagt UWV vanuit de NOW ook bij aan je eventuele hogere loonkosten dan 130% (wat vaak het geval blijkt) en/of aan je andere bedrijfskosten. Zo krijg je meer overheidsondersteuning om werkgelegenheid te behouden.

Openbaarmaking

Bij de besteding van publiek geld probeert de overheid zoveel mogelijk transparant te zijn. Dat geldt ook voor de NOW-tegemoetkoming. Op verzoek van de minister kunnen jouw naam, de verleende voorschotten en de vastgestelde subsidie, openbaar gemaakt worden zonder dat daarvoor eerst een zienswijze gevraagd hoeft te worden. Publicatie hiervan vindt plaats vanaf eind juni op de website van UWV.

Bedrijfsovernames

Mogelijk heb je recent een bedrijf overgenomen, maar kon je voor dat bedrijf geen NOW-tegemoetkoming aanvragen. Dat is met name zo als je technisch gezien geen referentie-omzet in 2019 kon aantonen. Voor de oplossing hiervoor verwijst de overheid je naar twee in jouw situatie mogelijk toepasbare methoden om alsnog NOW (1.0) aan te vragen. De eerste en al bestaande is om dan de regeling voor startende ondernemingen te hanteren: mits het door jou overgenomen bedrijf in elk geval in februari 2020 omzet had, mag je de referentie-omzet afleiden uit de periode tussen overnamedatum en 29 februari 2020 en reken je die omzet vervolgens om naar drie maanden.

Mogelijk kun je ook de andere en nieuwe mogelijkheid gebruiken, namelijk die voor de seizoenswerk-bedrijven. Over die mogelijkheid lees je hierboven.

NOW 2.0: duur en aanvraagperiode

Vanaf omstreeks 6 juli kan de NOW 2.0-aanvraag worden ingediend bij UWV. Anders dan NOW 1.0 kun je op NOW 2.0 gedurende 4 maanden beroep doen ofwel tot 1 oktober. De aanvraagperiode loopt tot en met 30 september. Ook als je geen NOW 1.0-aanvraag indiende kun je een NOW 2.0-aanvraag indienen.

NOW 2.0: omzetverlies en meetperiode

Net als in NOW 1.0 geldt 20% als minimum voor je omzetverlies, afgezet tegen het boekjaar 2019. Anders dan bij NOW 1.0 geldt hierbij een periode van 4 maanden waarover het omzetverlies wordt gemeten, te beginnen op 1 juni, 1 juli, 1 augustus of 1 september. Heb je NOW 1.0 aangevraagd (bijvoorbeeld voor de periode vanaf 1 mei), dan moet de periode voor NOW 2.0 direct aansluiten op die van NOW 1.0 (welke in het voorbeeld dus start op 1 augustus).

NOW 2.0: referentiemaand loonsom

In NOW 2.0 wordt de tegemoetkoming gebaseerd op je loonsom van de maand maart. Let op: je voor die maand na 15 mei aangegeven loonmutaties worden hierbij niet meegenomen.

NOW 2.0: 50% ontslagboete vervallen

Anders dan in NOW 1.0 wordt je bij aanvragen voor NOW 2.0 niet meer gestraft als je na een ontslagprocedure bij UWV personeel ontslaat. Weliswaar wordt je loonsom nog steeds wel verlaagd voor degenen die je op die wijze ontstaat, maar die loonsom wordt in NOW 2.0 niet meer verhoogd met 50%.

NOW 2.0: 5% korting op je tegemoetkoming

Mocht je meer dan 20 medewerkers collectief ontslaan, kun je in NOW 2.0 geconfronteerd worden met een korting van 5% op je tegemoetkoming. Dat is het geval als je geen akkoord hebt kunnen bereiken met de betrokken vakbonden of medewerkers over je collectieve ontslagaanvraag. Of als je geen mediation hebt aangevraagd bij de Stichting van de Arbeid over dat niet-bereikte akkoord.

NOW 2.0: scholing

Misschien hoorde je er al van: ‘Nederland leert door’. Dat door de overheid gefinancierde pakket moet jouw medewerkers ondersteunen bij het vinden van werk elders door middel van ontwikkeladviezen en (online) scholing.  In het geval ze bij jou uit dienst moeten. De details van dit nieuwe crisispakket worden naar verwachting binnenkort nader bekend.

Accountantsverklaring soms nodig

Bij je verzoek tot vaststelling van de NOW-tegemoetkoming (1.0 en 2.0) dien je een accountantsverklaring bij te voegen als je een voorschot ontving van € 100.000 of meer. Ontving je een lager voorschot dan € 100.000, maar blijkt bij de vaststelling dat je tegemoetkoming uitgaat boven € 125.000? Ook dan dien je een accountantsverklaring te overleggen.

Rekentool

Als je een voorschot hebt ontvangen van minder dan € 100.000 word je geacht –  in verband met de vraag of wel of geen accountantsverklaring meegestuurd moet worden – zelf in te schatten of het definitieve tegemoetkomingsbedrag op € 125.000 of hoger zal worden vastgesteld. Voor het maken van de berekening die daarvoor nodig is, komt online nog een rekentool beschikbaar.

Houd er rekening mee dat je gecontroleerd kunt worden, ook als je geen accountantsverklaring hoefde mee te sturen.

Steeksproefsgewijze controles

Met betrekking tot de omzet en de loonsom gaat de overheid er van uit dat je een controleerbare administratie voert: achteraf moet gecontroleerd kunnen worden of de tegemoetkoming terecht is verstrekt. Steekproefsgewijs en als je geen accountantsverklaring hoeft in te dienen, kan je vaststellingsverzoek worden gecontroleerd.

Vaak wel een ‘derdenverklaring’ nodig

Hoef je niet een accountantsverklaring te overleggen? Dan kun je wel te maken krijgen met de zogenaamde derdenverklaring: bijvoorbeeld een administratiekantoor, financieel dienstverlener, of brancheorganisatie bevestigt je omzetdaling. Dit is van toepassing als je voorschot is vastgesteld boven € 20.000 of als de definitieve tegemoetkoming uitkomt boven € 25.000. Bij je vaststellingsverzoek hoef je dus geen verklaring te mee te sturen als je voorschot of de tegemoetkoming onder die bedragen blijft.

Vraag het Alfa!

We kunnen ons voorstellen dat je dit onderwerp interessant en tegelijk ook complex vindt. Dan helpt een van onze personeelsadviseurs je graag verder. Alfa is altijd in de buurt!

Edwin Timmermans

Edwin Timmermans

Senior Personeelsadviseur

088 2532518 | etimmermans@alfa.nl


Meer over Edwin