Banner

Zijn je coronamaatregelen wel AVG-proof?

24 maart 2021 | Door:  Dennis Out

Alweer ruim een jaar geleden werden de eerste maatregelen genomen tegen corona. Werkgevers hebben stappen genomen om medewerkers weer veilig op locatie te kunnen laten werken. Zo wordt bijvoorbeeld bij binnenkomst van medewerkers de temperatuur gemeten. Bij een lage temperatuur kan de medewerker aan het werk. Scholen hebben stappen genomen om goed les op afstand te kunnen geven. Scholen monitoren scholieren tijdens tentamens en geven les via videobellen. Mag dit allemaal wel?

De basis van de AVG

Voor het verzamelen van persoonsgegevens dient er een doel en een grondslag te zijn. Het doel heeft betrekking op wat je ermee wilt gaan doen. De grondslag is de basis waarop de gegevens mogen worden verzameld. Bijvoorbeeld de wet of een overeenkomst. Sommige persoonsgegevens zijn bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens over ras, gezondheid en politieke voorkeuren. Deze gegevens zijn in beginsel verboden te verzamelen. De AVG geeft een aantal uitzonderingen waarin dit wel mag.

Klachten 2020

In 2020 zijn er veel klachten geweest over het mogelijk schenden van de privacy.  In dit jaar werden er maar liefs 25.590 klachten ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Vele van deze klachten hebben te maken met de veranderende wereld door corona.

Temperatuur meten

In 2020 zijn er meerdere klachten binnengekomen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over het meten van de temperatuur. De temperatuur van een persoon wordt gezien als een gegeven dat iets over de gezondheid zegt. In beginsel is het verboden deze gegevens te verwerken. Hiervoor zou in een normaal geval toestemming benodigd zijn. In dit specifieke geval is toestemming echter niet voldoende. Medewerkers kunnen zich namelijk onder druk gezet voelen om mee te werken aan de test. Ook mag het niet meeewerken geen negatieve gevolgen hebben voor een medewerker. Omdat bij deze bedrijven de toegang werd geweigerd bij het niet meewerken, was het meten van de temperatuur verboden.

Online videobellen

Scholen maken steeds meer gebruik van online lesgeven. Er zijn bij de Autoriteit Persoonsgegevens vele zorgen geuit over de te gebruiken software. Bij het online lesgegeven is het van belang dat studenten en leraren voldoende beschermd worden in hun privacy. Uit de adviezen van de Autoriteit Persoonsgegevens zijn een aantal aanbevelingen gekomen die ook bij de werkgever goed kunnen worden toegepast. Als eerste dient goed te worden afgewogen welke software wordt toegepast. Er zijn vele pakketten op de markt om online te kunnen overleggen, maar deze zijn niet allemaal even veilig. Als tweede is het advies geen camera aan te zetten als dit niet noodzakelijk is. Zo komen personen niet onnodig in beeld. Als laatste moeten goede afspraken worden gemaakt over bewaartermijnen bij het maken van opnames.

Jouw onderneming

Misschien is binnen jouw eigen onderneming ook overwogen meer op locatie te gaan werken? Wil je gaan werken met metingen of andere methoden om vast te stellen dat een persoon geen corona heeft, overweeg dan goed of je onderneming daarmee geen gezondheidsgegevens verwerkt. Werk je nog op afstand, overweeg dan goed hoe er digitaal wordt overlegd en of dat in lijn is met de AVG.

Heb je nog vragen, neem dan contact op met een van onze IT Auditors.