Banner

5 tips bij aanvraag noodkrediet

23 april 2020 | Door:  Frank van Ee

In de afgelopen weken bleven de steunmaatregelen vanuit de overheid voor ondernemers het nieuws beheersen. Er ontstaat steeds meer duidelijkheid over de exacte uitwerking van de verschillende maatregelen en het effect daarvan op de liquiditeitsontwikkeling van bedrijven. De maatregelen zorgen vooral voor tijdelijke oplossingen en veel ondernemers kunnen met behulp daarvan op korte termijn ‘het hoofd net boven water houden’. Langzaam merken wij dat veel ondernemers nu de aandacht verleggen naar de vraag: Hoe ziet mijn liquiditeitspositie er over een paar maanden of over een half jaar uit? Ben ik dan nog steeds in staat om mijn personeel, de huur en andere rekeningen te betalen? En als dat niet lukt, heb ik dan extra kredietruimte van de bank nodig? Deze vijf tips helpen je bij het aanvragen van een noodkrediet bij de bank.
 

 1. Maak inzichtelijk dat de onderneming op 31 december 2019 gezond was
  Een noodkrediet in verband met de coronacrisis wordt door de banken alleen verstrekt aan bedrijven die in de kern gezond zijn. Het is daarom belangrijk om inzichtelijk te maken dat dat per 31 december 2019 het geval was. Hoe was de financiële positie van de onderneming voor de uitbraak van de coronacrisis en hoe had het bedrijf gepresteerd als het geen last had gehad van de coronacrisis? Met balans per 31 december 2019 en een liquiditeitsbegroting zonder ‘corona-effect’ kan dat inzicht worden gegeven.
   
 2. Breng het effect van de overheidsmaatregelen in beeld
  De diverse overheidsmaatregelen brengen voor veel ondernemers op korte termijn verlichting. Het tekort dat daarmee kan worden opgelost gaat de bank niet financieren. Laat daarom zien van welke maatregelen je wel of niet gebruik maakt en waarom. En breng het effect van de gebruikte maatregelen in beeld zodat de bank goed inzicht heeft in de ontwikkeling van je liquiditeit en het tekort dat met gebruikmaking van de maatregelen alsnog ontstaat. Een handige tool daarbij is het Alfa mkb-liquiditeitsmodel.
   
 3. Onderzoek mogelijke alternatieven
  Voor liquiditeitstekorten uit hoofde van de coronacrisis kloppen ondernemers voor een noodkrediet al snel aan bij hun huisbank. Maar wellicht zijn er alternatieven denkbaar zodat het financiële risico kan worden gespreid. Te denken valt dan aan factoring of een sale-and-leaseback oplossing. Door een combinatie van verschillende financiers en waar mogelijk een privéstorting kan het tekort wellicht worden ingevuld en is de bank eerder bereid het noodkrediet te verstrekken.
   
 4. Wat doet de ondernemer zelf?
  Belangrijk is om in de aanvraag aan te geven wat de ondernemer financieel zelf wil en kan doen. De bank voelt zich comfortabeler als de ondernemer bereid is om een deel van het tekort zelf in te vullen (bijvoorbeeld met spaargeld) of door deels privé borg te staan voor het noodkrediet. Daarmee onderstreep je als ondernemer dat het probleem van tijdelijke aard is en dat je er ook zelf op vertrouwt dat je onderneming op langere termijn na de coronacrisis levensvatbaar blijft.
   
 5. Maak een plan en geef inzicht
  Door middel van een liquiditeitsbegroting en het doorrekenen van verschillende scenario’s krijg je meer inzicht in de omvang van de financieringsbehoefte. Op die manier wordt het verzoek om een noodkrediet goed onderbouwd. Wees conservatief in je begroting zodat er ruimte blijft voor het opvangen van tegenvallers. Reken bijvoorbeeld eens een scenario door waarbij een deel van de omzet wegvalt terwijl de kosten doorlopen. Tot welk niveau blijft er voldoende liquiditeit beschikbaar? En welk deel dient in dat geval te worden opgevangen met een noodkrediet?

Tot slot: begin op tijd! De komende weken zullen meer ondernemers tot de conclusie komen dat de overheidsmaatregelen op langere termijn onvoldoende zijn om de coronacrisis financieel te overleven. De banken krijgen het daardoor naar verwachting drukker. Wacht daarom niet te lang en bereid je aanvraag nu al goed voor. Het noodkrediet kan niet zonder meer geclaimd worden bij je bank. Deze wordt zoals een gewone financieringsaanvraag ingediend bij de bank en beoordeeld. Met een goed onderbouwde aanvraag maak je meer kans op een positief besluit door de bank. Een goede aanvraag bevordert bovendien de doorlooptijd bij de bank waardoor je eerder duidelijkheid krijgt.

Voor hulp bij het maken van een goede aanvraag voor een noodkrediet bij de bank kun je contact opnemen met de specialisten van Alfa Consultants. Zij zijn te bereiken via telefoonnummer  088 2533300 of stuur een e-mail naar financieren@alfa.nl. Je kunt natuurlijk ook je lokale Alfa-adviseur raadplegen.