Banner

Nieuwe steunmaatregel TONK voor zelfstandigen tussen wal en schip

27 januari 2021 | Door:  Jasper Gorter

Voor huishoudens die in deze coronacrisis financieel tussen wal en schip dreigen te raken, komt er een nieuwe coronasteunregeling: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten  (TONK). Op welke doelgroep wordt deze regeling precies gericht en wat houdt het in? 

Dit artikel is verschenen in december 2020 en is op 27 januari 2021 geupdätet. 

Voor wie is de nieuwe regeling TONK bedoeld? 

De nieuwe regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) gaat een tegemoetkoming bieden voor huishoudens die door de crisis te maken hebben met een terugval in inkomen en daardoor noodzakelijke kosten van bestaan niet meer kunnen betalen. En die geen of onvoldoende aanspraak kunnen maken op bestaande sociale zekerheid of andere regelingen in het steunpakket. 

Ben je bijvoorbeeld zelfstandige en heb je je opdrachten ineens enorm terug zien lopen en kun je vanwege de partnertoets of het uren-criterium geen aanspraak maken op de Tozo? Dan kom je naar verwachting wél in aanmerking voor de TONK. 

Wat houdt de TONK in? 

De focus van de regeling ligt op ondersteuning in de woonkosten. Dat wil niet zeggen dat een vergoeding voor andere noodzakelijke kosten niet mogelijk is. Elke gemeente geeft decentraal uitvoering aan de regeling en kan binnen de beleidsruimte nog naar eigen inzicht af wijken. Bij een aanvraag wordt gekeken of sprake is van onvoorziene en onvermijdelijke terugval in het inkomen en naar draagkracht. Vermogen telt mee, indien er direct over beschikt kan worden. Vermogen in een eigen huis of een pensioenpot wordt buiten beschouwing gelaten. Over de vrijstellingsgrens en de verdere uitwerking wordt nog gesproken.  

Wanneer kun je de (uitwerking van de) regeling verwachten? 

De TONK gaat met terugwerkende kracht gelden van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. De gemeenten geven uitvoering aan de regeling en kunnen (binnen de beleidsruimte) naar eigen inzicht afwijken. Dit betekent dat de gemeenten aan de slag gaan met de invoering en aanpassing van de lokale regels. Niet alle gemeenten zullen dan ook gelijktijdig kunnen starten. De verwachting is dat vanaf 1 maart 2021 steeds meer TONK-loketten openen. Let op! De TONK-loketten zijn nog niet open, dit wil niet zeggen dat er nu geen mogelijkheden zijn voor ondersteuning. De gemeenten hebben verschillende mogelijkheden om te ondersteunen, indien de inkomsten onder het sociale minimum komen.   

Jasper Gorter

Jasper Gorter

Hoofd vaktechniek fiscaal

088 2531011 | jgorter@alfa.nl


Meer over Jasper