Banner

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid aangekondigd

21 december 2021 | Door:  Edwin Timmermans

Recent is door het kabinet aangekondigd dat er vanwege aangescherpte coronamaatregelen nieuwe ronde met Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) komt. Lees meer over de aanvraagperiode en voorwaarden rondom deze NOW5.

Dit artikel is op 21 december geupdatet. 

Wat is de aanvraagperiode van NOW5?

De NOW 5 heeft betrekking op de periode van 1 november tot en met 31 december 2021. De NOW5 (zevende aanvraagperiode) is vanaf 13 december 2021 tot en met 31 januari 2022 aan te vragen via het UWV.

Wat is de vergoeding?

Werkgevers met een verwacht omzetverlies van minimaal 20% in de maanden november en december 2021, komen in aanmerking voor een vergoeding van maximaal 90% van de loonkosten gebaseerd op de loonsom over september 2021. De omzetdaling die opgegeven kan worden is maximaal 90%. (ook als het omzetverlies tussen 90 en 100% geschat wordt)

Uitbetaling

UWV streeft ernaar om de subsidievoorschotten die tijdig zijn aangevraagd, vóór eind december uit te betalen. Werkgevers ontvangen het NOW-voorschot in één keer.

Verschillen NOW5 met eerdere NOW-subsidies

Ten opzichte van eerdere NOW-regelingen worden er enkele veranderingen aangebracht:

Vaststellingsloket

Werkgevers kunnen hun definitieve vaststelling aanvragen vanaf 1 juni 2022, maar niet later dan 22 februari 2023.

NOW en andere steunmaatregelen

Als je naast de NOW ook gebruik maakt van andere steunmaatregelen, dan kan dit van invloed zijn op het omzetbegrip voor de NOW en daarmee op de hoogte van jouw vergoeding. Dit geldt niet meer voor de tegemoetkoming uit de TVL.

WTV (Regeling Werktijdverkorting)

De WTV blijft tijdens de NOW 5 open.  De WTV is niet bedoeld voor aanvragen die met de (nasleep van de) coronapandemie te maken hebben. Als een werkgever om een andere reden WTV heeft aangevraagd, dan telt de ontvangen uitkeringen mee als omzet voor de NOW. Mocht je voor de maanden november en december een omzetdaling van minimaal 20% verwachten die wel Corona-gerelateerd is (en je voldoet aan de overige gestelde voorwaarden), vraag dan NOW-subsidie aan.

Edwin Timmermans

Edwin Timmermans

Sr. personeelsadviseur

088 2532518 | etimmermans@alfa.nl


Meer over Edwin