Banner

Schade door corona? Gebruik het registratieformulier!

25 maart 2020 | Door:  Chris Boers

Wij kondigden al eerder aan dat het belangrijk is je schade bij te houden. Inmiddels heeft Glastuinbouw Nederland daarvoor een registratieformulier ontwikkeld. Sierteeltondernemers die financieel worden getroffen door de coronacrisis kunnen nu op een uniforme wijze hun schade registreren. Ondernemers die zijn aangesloten bij Glastuinbouw Nederland hebben het formulier en de handleiding inmiddels digitaal ontvangen. 

Goedkeuring RVO 

De registratiemethodiek van Glastuinbouw Nederland heeft de goedkeuring van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Ook het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit heeft er zijn fiat aan gegeven. Op het formulier kun je alle directe en indirecte financiële schade van week tot week bijhouden. Dan gaat het niet alleen om inkomstenderving doordat de prijzen in elkaar zijn gestort of doordat je helemaal niet kunt veilen.  

Extra schade 

In de methodiek houdt Glastuinbouw Nederland ook rekening met schade die ontstaat door bijvoorbeeld het verlengen of uitstellen van een teelt. Hetzelfde geldt voor eventuele extra kosten die je moet maken om de hygiëne op je bedrijf te waarborgen. Verder is er aandacht voor alle vaste kosten die doorlopen, zonder dat er omzet tegenover staat. Voorbeelden zijn afvoer- en stortkosten en de kosten van meststoffen en gewasbescherming. 

Hou exact bij wat je misloopt 

Hou nauwlettend bij wat je aan inkomsten misloopt. Daarom is het handig dat er nu een methodiek is waarmee je niets over het hoofd ziet. Daarmee is nog niet gezegd dát de overheid daadwerkelijk gaat compenseren. Dat stelt Glastuinbouw Nederland ook letterlijk: er is nog geen besluit genomen over een noodfonds of een tegemoetkoming in de schade. Maar als dat gebeurt, heb je wel de bewijzen nodig in de vorm van het formulier en andere stukken die de handleiding noemt. 

Eigen crisisteam Tuinbouw bij Alfa 

Getroffen ondernemers kunnen bij Alfa terecht bij het crisisteam Tuinbouw dat vorige week is opgetuigd. We zetten alles op alles om vragen zo goed mogelijk te beantwoorden en waar nodig crisishulp te bieden. “Een hectische periode”, omschrijft bedrijfskundig adviseur René Grootscholten de actuele situatie in de sector.  

“Heel veel vragen gaan over het eventuele noodfonds. Ook krijgen we veel ondernemers aan de lijn die de effecten van de coronacrisis op langere termijn doorgerekend willen hebben. ‘Waar staan we aan het eind van het jaar’, is dan de vraag. En terecht. We proberen alle ontwikkelingen bij te houden. Maar ook wij worden ermee geconfronteerd dat er elke dag ander nieuws is.” 

Vrees voor inkomstenderving groente 

Nu nog beperken die nadelige effecten zich vooral tot de sierteelt. Vooral voor bedrijven met een minder goede financiële positie wordt gevreesd. René: “Maar ik hou ook mijn hart vast voor de groenteteelt. Eind maart is de tijd dat de oogst weer op gang komt. Zeker met dit weer. Wat zijn gevolgen als we straks geen tomaten of paprika’s meer kunnen exporteren door de gesloten grenzen en de export onder druk komt te staan? En wie gaat die producten straks oogsten? Heel veel arbeidsmigranten uit Oost-Europa zijn ook bang geworden, die zijn terug naar hun eigen land om de crisis te overleven.” 

Heb je vragen? Bel of mail! 

Bij Alfa zijn we met volle bezetting in de weer om de zaken zo goed mogelijk te regelen. Heb je vragen, of kunnen we iets voor je betekenen? Neem contact met Alfa op, al is het maar om even bij te praten of je hart te luchten. We wensen alle ondernemers in ieder geval heel veel sterkte in deze tijd! 

Chris Boers

Chris Boers

Senior bedrijfskundig adviseur

088 2532450 | cboers@alfa.nl


Meer over Chris