Banner

Nieuwe regeling voor tegemoetkoming in vaste lasten voor mkb-bedrijven (TVL)

26 mei 2020 | Door:  Jelmer Beckmann

Met de presentatie van het Noodpakket 2.0 heeft de overheid ook een opvolger van de veel gebruikte TOGS-regeling gepresenteerd. Half juni gaat de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) open. Deze regeling geeft een tegemoetkoming in de vaste lasten voor mkb-bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. De regeling geldt voor de periode vanaf 1 juni tot en met 30 september 2020.  

Lees het artikel van eind oktober 2020 voor de meest recente ontwikkelingen binnen de TVL-regeling.

De regeling is gericht op ondersteuning in doorlopende vaste kosten van een onderneming, zoals huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, leasecontracten en abonnementen. Loonkosten horen hier niet bij. Die worden gecompenseerd door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). 

Geen vast bedrag 

Anders dan de TOGS houdt de TVL rekening met de hoogte van het omzetverlies. Hoe hoger dit verlies, hoe hoger de tegemoetkoming. Van het omzetverlies wordt het percentage vaste lasten berekend. Van dat percentage vaste lasten wordt een deel gecompenseerd. De verschillende percentages per sector worden nog uitgewerkt. Een bedrijf krijgt maximaal € 50.000 (netto) per vier maanden. 

Voorwaarden Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL)

Om aanspraak te maken op deze regeling moet een bedrijf voldoen aan verschillende voorwaarden: 

  • Het bedrijf heeft maximaal 250 werknemers. Dat is te zien aan de inschrijving in het KVK Handelsregister. 

  • Het bedrijf heeft meer dan 30% omzet verloren door de coronacrisis. 

  • De SBI-code van het bedrijf staat op deze lijst met vastgestelde SBI-codes. 

  • Het bedrijf is voor 15 maart 2020 opgericht en is ingeschreven in het KVK Handelsregister. 

  • Het bedrijf heeft een vestiging in Nederland. 

  • Minimaal 1 vestiging van het bedrijf heeft een ander adres dan het privéadres van de eigenaar/eigenaren. Of de vestiging staat los van de privéwoning en heeft een eigen opgang of toegang. Een uitzondering hierop zijn horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30 en ambulante handel (waaronder markthandel, taxivervoer, auto- en motorrijscholen en kermisattracties). 

  • Het bedrijf is niet failliet en heeft geen uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank. 

  • Het bedrijf is geen overheidsbedrijf. 

Mag ik gebruikmaken van verschillende regelingen? 

Het is toegestaan om gebruik te maken van de verschillend regelingen. De compensatie van de TVL gaat over de periode 1 juni tot en met 30 september 2020 en komt bovenop de bijdrage van de TOGS. De TOGS loopt van 15 maart tot en met 15 juni 2020 en is tot uiterlijk 26 juni 2020 aan te vragen. 

De TVL is tevens een aanvulling op de NOW-regeling, maar heeft daar wel invloed op. Een ontvangen vergoeding binnen de TVL wordt bij de NOW-regeling gerekend als omzet, waardoor de NOW subsidie lager uitvalt. Onder aan de streep ontvang je door beide regelingen te combineren opgeteld meer subsidie.  

TVL Aanvragen? 

Net als de TOGS moet de TVL aangevraagd worden via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Hiervoor is een eHerkenning op niveau 1 vereist. De regeling is op dit moment nog niet open. De verwachting is dat het vanaf half juni mogelijk zal worden om een aanvraag in te dienen voor ondersteuning. 

Jelmer Beckmann

Jelmer Beckmann

Fiscaal adviseur

088 2532793 | jbeckmann@alfa.nl


Meer over Jelmer