Banner

Corona-liquiditeitsproblemen: neem zelf de regie

15 september 2020 | Door:  Bas van Loo

De samenleving en daarmee ook de economie staan op hun kop. Het coronavirus heeft een invloed die ongekend groot is. Omdat een dergelijke situatie zich niet eerder heeft voorgedaan, is het zoeken naar passende maatregelen en acties. Het is meer dan ooit van belang om zelf aan het roer te staan. In dit artikel geven we een aantal aandachtspunten waarin je zelf de regie kunt nemen.

Dit artikel is op 15 september geüpdatet. 

Start met een liquiditeitsprognose

Het maken van een liquiditeitsprognose is een absolute must. Normaliter bestaat deze uit verschillende scenario’s: een best-case en een worst-case scenario. Het worst-case scenario is in dit geval het meest van belang. Dit scenario kan inzicht geven in de termijn waarop een onderneming in betalingsproblemen kan komen, omdat er onvoldoende inkomende kasstromen worden verwacht. Maak inzichtelijk welke vaste kosten de komende periode leiden tot een uitgaande kasstroom (betaling). Hou daarnaast rekening met eventuele investeringsverplichtingen die zijn aangegaan en rente en aflossing die je aan financiers moet betalen. Lees 5 tips voor het maken van een liquiditeitsbegroting.

Ook al zijn er op korte termijn geen liquiditeitsproblemen te verwachten, toch is het raadzaam je positie in kaart te brengen.

Wat kan ik zelf doen om mijn liquiditeitspositie direct te verbeteren?

Wanneer de eerste analyse is afgerond is het zinvol om een plan van aanpak te maken om je eigen liquiditeitspositie te bewaken en te verbeteren. Een aantal belangrijke handvatten daarbij zijn:

  1. Debiteurenbeheer. Stuur op een actief debiteurenbeleid. Een overweging daarbij is het verlenen van betalingskortingen wanneer betalingen op korte termijn worden gedaan. Dit gaat ten koste van je marge, maar bespaart ook rente wanneer je het werkkapitaal moet financieren.
  2. Onderhanden projecten. Overleg met je opdrachtgevers over de betaling van de onderhanden projecten. Tussentijdse facturering of het doen van aanbetalingen behoren wellicht tot de mogelijkheden.
  3. Factureringsproces. Optimaliseer het factureringsproces. Stuur aan op een korte periode tussen het leveren van goederen en/of diensten en het opmaken van de factuur. Factureer ook kleinere bedragen en voorkom verzamelfacturen.
  4. Voorraadbeheer.  Maak een inschatting van het benodigde voorraadniveau. Als gevolg van de (waarschijnlijk) afnemende vraag is het de vraag of de normale inkoopvolumes noodzakelijk zijn. Maak daarnaast goede betalingsafspraken met de leveranciers.
  5. Crediteurenbeheer. Naast het inkopen van voorraad maak je misschien gebruik van flexibele arbeidskrachten, huisvesting etc. Ga na of het maken van deze kosten noodzakelijk is. Daarnaast is het zinvol om de gemaakte betalingsafspraak te beoordelen. Betaal niet eerder dan afgesproken (of wettelijk bepaald). Zijn de betalingstermijnen te krap? Ga dan direct in overleg over de betalingsvoorwaarden.

Ik heb mijn financiële posities in beeld; wat nu?

Zijn de uitkomsten van de liquiditeitsbegroting voldoende positief? Dan hoef je niet direct actie te ondernemen richting je financiers. Mocht je een overschot hebben aan liquide middelen, reserveer deze dan bij voorkeur. Gebruik ze niet om vervroegde aflossingen te doen. Hoewel dit direct rentebesparingen oplevert kun je beter een liquiditeitsbuffer hebben om tegenslagen op langere termijn te kunnen opvangen.

Geven de uitkomsten van de liquiditeitsbegroting wel reden tot zorg, ga dan eerst in overleg met je klantbeheerder of adviseur. Zij kunnen helpen bij het maken van een plan van aanpak: welke maatregelen kun je treffen om de impact te minimaliseren? Dit plan is nodig om te bepalen hoe groot de kredietbehoefte is. Het is dan ook essentieel voor een financier. Voor de hand ligt het aanvragen van een (tijdelijk) krediet bij een bank. Maar denk ook aan financieringsvormen als factoring (bevoorschotting van debiteuren), overbruggingskredieten en lease (ook van gebruikte bedrijfsmiddelen).

Externe maatregelen: financiering

Bij het intreden van de coronacrisis heeft de overheid de BMKB-C-regeling opgetuigd. Ook bij deze regeling staat de overheid garant voor een deel van aangevraagde financiering. Het maximale borgstellingskrediet is € 1,5 miljoen en bedraagt maximaal 75% van de totale financiering (eerder was dit 50%). De overheid staat hiervoor borg tot 90%. Het overige gedeelte wordt in de regel als privé-borgstelling gevraagd van de ondernemer; dit is een minimum. Ook is er een speciale regeling voor kredieten van €10.000,- tot €50.000,-.

Een voorbeeld

Wanneer een financiering van € 100.000 wordt aangevraagd, kan 75% borgstellingskrediet worden ingepast: € 75.000. Het overige gedeelte wordt in een regulier krediet verstrekt. Van de € 75.000 staat de overheid voor 90% garant (€ 67.500). Voor het borgstellingskrediet wordt ook 10% borg van de ondernemer gevraagd: in dit voorbeeld € 7.500,-. Voor het ‘gewone’ krediet (€ 25.000) dat wordt verstrekt kan de financier uiteraard ook aanvullende zekerheden vragen.

Wend je voor het aanvragen van deze kredieten tot je huisbankier. Op korte termijn wordt het ook voor niet-bancaire financiers mogelijk de borgstellingsregeling toe te passen. Niet-bancaire financiers kunnen daartoe een aanvraag doen bij de overheid..

Naast de verruiming van het BMKB zijn er meer financieringsmaatregelen getroffen. Voor een overzicht van deze maatregelen kun je in  dit artikel lezen.

Overige externe maatregelen

Uiteraard zijn ook externe maatregelen een onderdeel van de oplossing. Zo is er de NOW-regeling en zijn er diverse fiscale crisismaatregelen getroffen. Deze regelingen bieden uitkomsten die in de regel een langere doorlooptijd hebben dan de invloed die je direct op de bedrijfsvoering kunt uitoefenen.

Contact

Het kan voorkomen dat jouw financieringsbehoefte niet volledig in het plaatje van je (huis)bank past. Dit betekent nog niet dat er voor jouw situatie geen oplossing is. De alternatieven zijn legio en wij helpen je graag wegwijs te worden. Vaak is zelfs een combinatie van financieringsvormen nodig. Alfa is aangesloten bij The Funding Network, een platform waar meer dan 90 financiers benaderbaar zijn. Heb je hulp nodig bij het opstellen van een liquiditeitsprognose en wil je meer weten over financieringsmogelijkheden? Neem dan contact op met je klantbeheerder of adviseur.