Banner

Tegemoetkoming Vaste Lasten aanvragen? Het kan weer vanaf half juni

1 juni 2021 | Door:  Jorian Blom

Verliest je bedrijf structureel omzet door de maatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus te bestrijden? Dan kun je de Tegemoetkoming Vaste Lasten aanvragen. Mkb-ondernemingen kunnen vanaf de tweede helft van juni een aanvraag doen voor het tweede kwartaal van 2021.

TVL tweede kwartaal van 2021 voor mkb

Voor elke nieuwe ronde van de TVL-regeling moet een aparte aanvraag worden gedaan via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Om de tegemoetkoming aan te vragen is sinds 12 april 2021 een eHerkenning op niveau 3 vereist. RVO heeft voor de verhoging (van niveau 1 naar niveau 3) gekozen om het aanvragen veiliger te maken. Voor aanvragers met DigiD verandert er niets.

Een belangrijke wijziging in de regeling is dat de TVL in het tweede kwartaal van 2021 een ruimere referentieperiode heeft. Je kan kiezen of je het tweede kwartaal van 2019 gebruikt als referentieperiode of het derde kwartaal van 2020. De aanvraag zelf verandert dus niet, je krijgt alleen een extra keuzemogelijkheid.

Honderd procent vergoeding

Sinds de start van de TVL-regeling is het subsidiepercentage elk kwartaal omhooggegaan. In het begin werd vijftig procent van de vaste lasten vergoed, later werd het percentage afhankelijk van de omzet. Voor het eerste  kwartaal van dit jaar was het voor alle aanvragers reeds verhoogd naar 85 procent. In het tweede kwartaal van 2021 stijgt de vergoeding naar honderd procent van de berekende vaste lasten.

Het maximale subsidiebedrag dat een mkb-onderneming per kwartaal kan ontvangen is daarnaast verhoogd van 90.000 euro naar 550.000 euro. Als je een bedrag van 125.000 euro of hoger aanvraagt wordt er bij de vaststelling extra informatie gevraagd. Dit is in de vorm van een accountantsverklaring. Welke accountantsverklaring je nodig hebt hangt af van of je bedrijf op grond van het jaarrekeningrecht controleplichtig is of niet.

Daarnaast is de overheid gebonden aan Europese regels voor de hoeveelheid steun die zij maximaal mag verlenen aan ondernemingen. Voor bedrijven in de primaire landbouwsector is deze steun lager dan voor andere sectoren. Bij de berekening van de maximale steun worden ook de eerdere aanvraagperioden meegenomen. Neem met vragen hierover contact op met je contactpersoon binnen Alfa.

NOW en TVL samen aanvragen?

De TVL-subsidie telt nu nog mee als inkomsten bij het omzetbegrip dat wordt gehanteerd binnen de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). Voor iedere euro extra steun uit de TVL ontvangt een onderneming nu ongeveer twintig eurocent minder NOW. Dit omdat de NOW zich baseert op een omzetbegrip waar steun vanuit de TVL onderdeel van uitmaakt.

De overheid laat nu weten dat de TVL vanaf NOW 3 (de subsidieperioden vanaf oktober 2020) niet meer gaat meetellen als omzet voor de NOW. Bij de aanvragen van de definitieve subsidie vanaf NOW 3 ontvangen veel werkgevers door deze wijziging dus meer subsidie.

TVL eerste kwartaal 2021 nog wel open voor grote ondernemingen

Inmiddels is het voor grote ondernemingen ook mogelijk om ondersteuning vanuit de TVL-regeling aan te vragen. Grote ondernemingen kunnen de TVL voor het eerste kwartaal van 2021 aanvragen sinds 10 mei tot en met 10 juni 17.00 uur.

Je bent een grote onderneming als je voldoet aan de volgende criteria:

Bij de bepaling wordt ook gekeken naar alle partner- en verbonden ondernemingen bij elkaar. Doe de mkb-toets om er zeker van te zijn dat jouw organisatie voldoet aan deze zaken.

Aanvullende voorwaarden

De regeling voor het eerste kwartaal voor grote ondernemingen kent enkele aanvullende voorwaarden, naast de voorwaarden die ook gelden voor mkb-ondernemingen. Deze aanvullende voorwaarden zijn:

Concerns of groepen

Wanneer grote bedrijven deel uitmaken van een groep verbonden ondernemingen zoals een concern, worden deze binnen de staatsteunregels gezien als één partij. Voor grote bedrijven of een groep verbonden ondernemingen geldt de voorwaarde dat het bedrijf of de groep minimaal dertig procent omzetverlies heeft in vergelijking met het eerste kwartaal van 2019. Een groep kan vervolgens maximaal één TVL-aanvraag doen, waarbij de maximale staatssteungrens geldt voor de gehele groep.

Maximale subsidie groot bedrijf of groep

Voor een groot bedrijf of een groep van verbonden ondernemingen geldt een maximale subsidie van 600.000 euro voor het eerste kwartaal. Het subsidieplafond voor grote bedrijven wordt in het tweede kwartaal van 2021 verhoogd naar 1,2 miljoen euro,. De groep verbonden ondernemingen moet gezamenlijk vaststellen welke activiteit en onderneming het meest representatief is voor de omzet van de gehele groep. Deze onderneming vraagt vervolgens de TVL aan voor de gehele groep.

Meer informatie over de TVL-regeling voor grote ondernemingen is te vinden op de website van  RVO.

TVL ook beschikbaar in het derde kwartaal 2021

Het kabinet wil de TVL-regeling per 1 juli 2021 verlengen met één kwartaal (het derde kwartaal van 2021), zonder aanpassingen. Dit biedt ondernemers ook de ruimte om zich voor te bereiden op mogelijke wijzigingen in en afronding van het steunpakket in het vierde kwartaal. Het vergoedingspercentage blijft honderd procent en de omzetdervingsdrempel van dertig procent blijft gehandhaafd. De regeling blijft in het derde kwartaal openstaan voor niet-mkb bedrijven. Het maximumbedrag dat een mkb-ondernemer kan ontvangen blijft 550.000 euro, voor grote bedrijven wordt dit 600.000 euro. In het derde kwartaal blijft het mogelijk om als referentiekwartaal het derde kwartaal van 2020 in plaats van het derde kwartaal van 2019 te kiezen.

Vraag het je Alfa-adviseur

Loop je bij de TVL-aanvraag tegen problemen aan? Neem dan contact op met je eigen contactpersoon binnen Alfa om deze te bespreken.