Banner

TVL-regeling nu open voor alle ondernemers, aanvragen kan vanaf medio november

28 oktober 2020 | Door:  Jelmer Beckmann

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) -regeling geeft een tegemoetkoming in de vaste lasten voor mkb-bedrijven die structureel omzet verliezen door de coronacrisis. Voor de periode van 1 oktober tot en met 31 december geldt een tijdelijke openstelling voor alle sectoren. Horecaondernemers krijgen daarnaast, bovenop de TVL, een eenmalige extra subsidie (van circa 2,75 procent van de omzetderving). Ondernemingen uit de evenementenindustrie die door een lage referentieomzet in 2019 geen aanspraak kunnen maken op de aankomende TVL-subsidie, ontvangen eenmalig een bedrag gebaseerd op de hoogte van hun eerste TVL-subsidie. Een aanvraag indienen voor de nieuwe periode kan naar verwachting vanaf medio november.

Nog een aanvraag doen voor de eerste periode? Doe dat dan snel. Je kan de tegemoetkoming voor de eerste periode (1 juni tot en met 30 september 2020) nog aanvragen tot en met 30 oktober 2020 17:00 uur.

Op 1 december 2020 is een nieuw artikel verschenen over de verruiming van de TVL-regeling.: aanvraag is nu mogelijk.

De TVL is voor mkb-ondernemers en zelfstandigen die door de coronamaatregelen veel omzet verliezen, maar wel doorlopende vaste lasten hebben. De subsidie is afhankelijk van de hoogte van de vaste lasten en het omzetverlies en compenseert maximaal 50% van de vaste lasten.

TVL-regeling aanvragen vanaf oktober 2020

Ondernemers kunnen ook na 1 oktober 2020 de subsidie aanvragen. De tweede TVL subsidieperiode  start op 1 oktober 2020 en loopt tot en met 31 december 2020. Ondernemers moeten de TVL steeds voor 3 maanden aanvragen. De maximale subsidie per 3 maanden is € 90.000. Het is niet mogelijk om direct voor 9 maanden de TVL aan te vragen.

Om in aanmerking te komen voor de TVL moet voldaan worden aan de voorwaarden van de regeling. Er zijn daarbij algemene voorwaarden die voor alle ondernemingen gelden en er zijn aanvullende voorwaarden voor bepaalde ondernemingen. De voorwaarden zijn te vinden op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Tijdelijke verbreding TVL-regeling

In de tweede periode (Q4 2020) van de TVL kunnen ondernemers uit alle bedrijfssectoren een aanvraag doen. Alle SBI-codes komen in aanmerking. De overige voorwaarden blijven gewoon van kracht.

Horeca krijgt een aanvullende subsidie bovenop TVL.

Daarnaast is er besloten dat voor TVL Q4 2020 horecagelegenheden eenmalig een aanvullende subsidie (van circa 2,75 procent van de omzetderving) krijgen. Dit bedrag komt bovenop de TVL-subsidie. Deze subsidie compenseert de kosten voor het aanleggen van voorraden en investeringen in aanpassingen. Gesloten horecagelegenheden die in de tweede periode TVL aanvragen komen direct ook in aanmerking voor de aanvullende subsidie.

Evenementenbranche krijgt een vast bedrag

Ondernemers en toeleveranciers in de evenementenbranche krijgen in het vierde kwartaal van 2020 een vast bedrag, op basis van hun TVL-subsidie in de zomermaanden. Deze aparte module wordt nog verder uitgewerkt en komt later beschikbaar.

Aanvraag tweede periode TVL nog niet mogelijk

De overheid heeft toestemming van de Europese Commissie nodig voor het verlengen en aanpassen van de regeling. Het verkrijgen van deze toestemming kost tijd. De overheid verwacht dat het vanaf medio november mogelijk is om de TVL voor Q4 2020 te kunnen aanvragen. Wil je een seintje ontvangen wanneer het mogelijk is om een nieuwe aanvraag te doen? Meld je dan op de website van het RVO aan voor een update. Je hebt vervolgens tot uiterlijk 29 januari 2021 de mogelijkheid om een aanvraag voor deze tweede periode te doen.

De belangrijkste wijzingen bij de nieuwe periodes

De regeling wordt na 1 oktober op verschillende punten aangepast. De TVL is in 3 periodes van 3 maanden aan te vragen. Voor iedere periode moet de ondernemer een nieuwe aanvraag doen. Het bedrijf moet minimaal €3.000 aan vaste lasten in de desbetreffende 3 maanden hebben (in plaats van 4 maanden bij de eerste periode). Na 1 januari 2021 wordt de ondersteuning van de regeling langzaam afgebouwd. De grens voor omzetverlies wordt dan in stappen verhoogd. Tot 31 december 2020 geldt nog de huidige grens van minimaal 30% omzetverlies. De verwachting is dat daarna deze grens omhoog gaat naar 40% (januari t/m maart 2021) en 45% (april t/m juni 2021).

TVL aanvragen?

Net als de TOGS en de eerste ronde TVL moet voor elke nieuwe ronde een aparte aanvraag worden gedaan via de website van de RVO. Hiervoor is een eHerkenning op niveau 1 vereist. Op de website van het RVO kan eenvoudig met een Adviestool bepaald worden of je in aanmerking komt voor de TVL en hoeveel subsidie je kan verwachten. RVO heeft ook een instructievideo voor de TVL aanvraag gemaakt. Op dezelfde site kan de aanvraag worden gedaan.

Loop je bij het aanvragen tegen problemen aan? Neem dan contact op met je contactpersoon binnen Alfa om deze te bespreken.

Jelmer Beckmann

Jelmer Beckmann

Fiscaal adviseur

088 2532793 | jbeckmann@alfa.nl


Meer over Jelmer