Banner

Nu ook overbruggingsfinanciering voor startups in coronacrisis

29 april 2020

Bij de aankondiging van diverse overheidsmaatregelen voor ondernemers in nood leken startups en scale-ups grotendeels buiten de steunmaatregelen te vallen. Het kabinet stelt nu echter € 100 miljoen beschikbaar voor overbruggingsleningen aan deze groep ondernemers.

Dit artikel is op 29 april geüpdatet.

Uit onderzoek blijkt dat 80% van de ondernemers die aan te merken zijn als startups, scale-ups en overige innoverende ondernemingen door de coronacrisis in financiële problemen verwachten te komen. Ongeveer 67% van de totale groep ondernemers zoekt vanwege liquiditeitsproblemen een overbruggingsfinanciering (bron: TechLeap).

Verdienmodel startups

Met de eerdere verruiming van de BMKB (Borgstelling MKB-kredieten) en de GO-faciliteit (Garantie Ondernemersfinancieringen) wordt vooral bancaire financiering gestimuleerd. Voor het gros van ondernemend Nederland zijn deze regelingen toepasbaar. Voor ondernemingen die zich in een vroege levensfase begeven is dit anders. Het verdienmodel van deze bedrijven heeft zich vaak nog niet volledig bewezen.

Daarom wordt investeren in dergelijke bedrijven als meer risicovol ingeschat. In de regel zijn bancaire partijen minder genegen om dit risicoprofiel te accepteren. Die bedrijven konden dus via de bank geen lening krijgen. Startups en innovatieve bedrijven zijn daarom vooral afhankelijk van alternatieve financiers zoals crowdfunders, investeerders en regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s).

Stimulering van financiering aan startups en scale-ups

Voor startups en scale-ups die op dit moment niet in aanmerking komen voor een bancaire financiering is een nieuwe maatregel aangekondigd. Het kabinet trekt € 100 miljoen uit om overbruggingskredieten te verstrekken aan non-bancair gefinancierde bedrijven. De regionale ontwikkelingsmaatschappijen krijgen deze eerste tranche ter beschikking gesteld. Zij gaan de kredieten verstrekken. Aanvragen voor deze kredieten kunnen per heden worden ingediend.

Tijdelijke overbrugging

Benadrukt wordt dat dit een noodinstrument betreft; enkel partijen die worden getroffen door de coronacrisis komen in aanmerking. Het is een tijdelijke overbrugging naar het ‘break-even-punt’ of naar een volgende investeringsronde. De hoogte van de lening varieert van € 50.000 tot € 2 miljoen.

Waar moet ik beginnen?

Raadpleeg je lokale klantbeheerder of adviseur om de contacten met een regionale ontwikkelingsmaatschappij tot stand te brengen. Lukt het krijgen van een overbruggingsfinanciering niet? Alfa is aangesloten bij The Funding Network. Dit is een professioneel platform van ruim 90 aanbieders. De kans is groot dat een van de aangesloten financiers jouw financieringsbehoefte passend kan invullen.