Banner

Vraag juist nu compensatie transitievergoeding aan!

2 april 2020 | Door:  Edwin Timmermans

Heb je een langdurig arbeidsongeschikte werknemer? Tussen 1 april en 1 oktober 2020 kun je bij het UWV compensatie aanvragen voor de transitievergoeding die je vanaf 1 juli 2015 aan hem of haar betaalde. Dat kan op de website van het UWV, mits je voldoet aan de daarvoor geldende voorwaarden. Juist als je liquiditeit in deze coronacrisis afneemt, is het raadzaam snel werk te (laten) maken van die aanvraag.

Als je werknemer meer dan twee jaar ziek is, mag je als werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigen. Dat wordt geregeld in een vaststellingsovereenkomst of met een procedure bij het UWV. Aan je werknemer zul je daarbij korter of langer geleden een transitievergoeding hebben betaald. Vanaf nu kun je daarvoor compensatie aanvragen.

Deze compensatiemogelijkheid is al enige tijd geleden wettelijk geregeld, maar was tot 1 april 2020 technisch nog niet uit te voeren. Nu kan het wel, via het werkgeversportaal van het UWV.

eHerkenning

Bij UWV log je in met behulp van je eigen eHerkenning of op basis van je eHerkenningsmachtiging aan bijvoorbeeld je administrateur of adviseur. Heb je nog geen eHerkenning geregeld en wil je alsnog een deskundige machtigen, dan kun je dat hier in gang zetten. eHerkenning is ook nodig omdat UWV-correspondentie over je compensatie-aanvraag via dat portaal verloopt.

Compensatievoorwaarden

Om voor compensatie in aanmerking te komen, gelden de volgende voorwaarden:

  1. De arbeidsovereenkomst is (gedeeltelijk) geëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.
  2. Je betaalde je werknemer gedurende de arbeidsongeschiktheid het loon door.
  3. Je werknemer was bij het beëindigen van het dienstverband nog ziek.
  4. Je betaalde hem of haar een transitievergoeding.

Vervroegde IVA-uitkering

Ook voor je werknemer die een zogeheten vervroegde IVA-uitkering kreeg, kun je compensatie aanvragen (als je aan de voorwaarden voldoet).

Hoogte van de compensatie

Ervan uitgaande dat je de vergoeding destijds correct hebt berekend of laten berekenen, compenseert het UWV je het volledige bedrag van de vergoeding. Het maximum is de transitievergoeding waarop je werknemer wettelijk recht had, direct na afloop van de periode van 104 weken ziekte.
Heb je met je werknemer een lagere transitievergoeding afgesproken dan op basis van de wet mogelijk is? Dan is de compensatie maximaal dat afgesproken bedrag.

Wat compenseert het UWV niet?

Slapende dienstverbanden

Het kan zijn dat je de arbeidsovereenkomst niet hebt beëindigd direct na de periode van twee jaar ziekte. Als je werknemer na die periode de werkzaamheden vanwege de ziekte niet uitvoerde en je betaalde geen loon, dan had hij of zij een zogenoemd slapend dienstverband. Juridisch gezien had je toen nog steeds een arbeidsovereenkomst (en dus een dienstverband) met die werknemer. Voor de compensatieregeling geldt dat de vergoeding maximaal het bedrag is waar de werknemer recht op had aan het einde van de twee jaar ziekte. Met andere woorden, voor het ‘slapende deel’ van het dienstverband ontvang je van het UWV geen compensatie.

Heb je het slapende dienstverband rond 1 januari 2020 beëindigd, let dan goed op welke regels voor het berekenen van de transitievergoeding van toepassing zijn. De wettelijke regels zijn immers met ingang van 1 januari 2020 gewijzigd. Wij helpen je hier graag bij.   

Aanvraagperiode

Het moment waarop je de transitievergoeding betaalde, bepaalt tot welke datum je de compensatie kunt aanvragen:

Deze termijnen zijn reden te meer om niet te lang te wachten met je aanvraag.

Benodigde documenten

Bij de aanvraag moet je UWV in elk geval de volgende documenten verstrekken:

Beoordeling van je aanvraag

De duur van de beoordeling van de aanvraag hangt af van de situatie. Het UWV kijkt namelijk naar de datum waarop het opzegverbod wegens ziekte eindigde voor je werknemer (meestal na 104 weken arbeidsongeschiktheid):

Uitbetaling

In beide situaties betaalt het UWV jou het compensatiebedrag binnen vijf dagen na de toekenningsdatum de compensatie uit.

Beslissing en bezwaar

In je werkgeversportaal bij het UWV ontvang je bericht over de beslissing op je aanvraag. In het geval dat het UWV je de compensatie toekent, vind je daarin het compensatiebedrag en hoe dat is berekend. Ben je het daar niet mee eens? Dan kun je daartegen bezwaar maken. Meer informatie daarover lees je in het toekenningsbericht en op de website van UWV.

Edwin Timmermans

Edwin Timmermans

Senior Personeelsadviseur

088 2532518 | etimmermans@alfa.nl


Meer over Edwin