Banner

Crisismaatregelen in de melkveehouderij

2 juni 2020 | Door:  Jelmer Sietzema

Op dit moment is er een aantal crisismaatregelen beschikbaar voor (landbouw-) ondernemers. Het bijzondere voor de melkveehouderij is dat de maatregelen vóórlopen op de werkelijke crisis. Natuurlijk, de melkprijs staat wel onder druk, maar is tot nu toe nog niet zo ver gedaald dan we vreesden toen de coronacrisis net was uitgebroken. Het virus lijkt inmiddels onder controle, maar is niet uitgeroeid. Niemand die kan voorspellen wat er nog voor ons ligt. Dat vraagt om zorgvuldigheid ten aanzien van de liquiditeit.

Betalingsrechten en aflossingen

Uitbetaling van betalingsrechten kan op verzoek deels naar voren worden gehaald van december naar juli . Daarnaast bieden banken faciliteiten voor het tijdelijk opschorten van (rente- en) aflossing. Veel melkveehouders maken gebruik van één of beide maatregelen. Het gevolg hiervan is dat de traditionele zomerdip in de liquiditeit wordt afgevlakt. 

Liquiditeitsverloop

In onderstaande grafiek geeft de rode lijn het klassieke liquiditeitsverloop weer: begin- en eindstand van de lopende rekening zijn gelijk. De blauwe lijn geeft weer wat er met de stand van de rekening courant gebeurt als de melkprijs in juni zou dalen van 35 cent naar 28 cent en tot het einde van het jaar zo laag blijft. De crisismaatregelen t.a.v. betalingsrechten en opschorten van aflossingen zijn geïntegreerd in dit scenario.


Liquiditeitsmanagement

Als je je bedrijf stuurt aan de hand van de rekening courant, zou je deze zomer best het gevoel kunnen krijgen dat het allemaal wel wat meevalt met de crisis. De melkprijs houdt voorlopig nog beter stand dan in bovenstaand scenario is voorgerekend. De lopende rekening staat er dus een stuk florissanter voor dan je normaal in de zomer ervaart. Het doen van extra investeringen van de lopende rekening lijkt dan gerechtvaardigd. Er zullen bijvoorbeeld nog fosfaatrechten bij moeten voor de 2,5% melk die tot nu toe gemiddeld éxtra is geproduceerd in 2020.

Op het doen van extra uitgaven wordt het echter wel kritisch deze zomer. Niemand die weet in welk stadium van de crisis we zitten en hoe lang het nog gaat duren. Het voorschot op de betalingsrechten geeft slechts een verschuiving in de liquiditeit. Het stopzetten van aflossingen, vóórdat de pijn werkelijk wordt gevoeld, is van de beide maatregelen de enige die je mee kunt nemen naar de toekomst. Mits je er verstandig mee omgaat.

Reserveren

In het algemeen adviseren we melkveehouders om wél gebruik te maken van de verlichting van de banklasten. Het is gemakkelijk beschikbare liquiditeit, maar het vraagt discipline om het geld niet oneigenlijk aan te wenden. Het nemen van een voorschot op de betalingsrechten is optioneel. Het geeft lucht op korte termijn, maar je mist ook de opleving van je bankrekening in december. Probeer de bedragen te parkeren op een spaarrekening of reserveer binnen de rekening courant voor het moment dat het écht nodig is. Als achteraf blijkt dat de extra buffer niet nodig is geweest, kun je dit bedrag altijd extra aflossen. Plan vooral de éxtra uitgaven zorgvuldig. Je krijgt namelijk vervelende discussies met banken en leveranciers als je nu op te grote voet doorleeft en acuut vastloopt als de melkprijs laag  blijft.

Inzicht en ondersteuning

In de BAS-rapportages blijven we de reguliere rente- en aflossingsverplichtingen weergeven. In de liquiditeit wordt een correctie gemaakt voor de tijdelijke opschorting. De KMO wordt dus op jaarbasis niet beïnvloed door de maatregelen.

Wil je ondersteuning om je liquiditeit goed inzichtelijk te maken? Onze melkveespecialisten zijn dichtbij met ruim 30 kantoren verspreid in Nederland.

Meer weten over liquiditeit in de melkveehouderij, zie liquiditeit melkveehouderij. En voor ons totaal adviespakket in de melkveehouderij kan je Alfa melkveehouderij raadplegen of uiteraard één van onze specialisten bellen.

Jelmer Sietzema

Jelmer Sietzema

Bedrijfskundig adviseur

088 2532316 | jsietzema@alfa.nl


Meer over Jelmer