Banner

Btw verschuldigd bij tijdelijke verlaging of beëindiging vergoeding

15 april 2020 | Door:  Harm-Jan de Boer

In tijden van crisis is het geen uitzondering als je als ondernemer tijdelijk je prijzen verlaagt of misschien zelfs de volledige betaling uitstelt. Ook binnen concernverband is het niet ongebruikelijk om vergoedingen over doorlopende prestaties zoals verhuur of management tijdelijk stop te zetten. Een dergelijke factuurstop kan echter btw-gevolgen met zich meebrengen, leert ons een recente rechtbankuitspraak.

Managementvergoedingen tijdelijk stopgezet

In de zaak voor de rechtbank ging het om een managementovereenkomst tussen een holding en een dochter-BV. Door de betalingsproblemen van de dochter werden de betalingen van de holding tijdelijk volledig opgeschort. Facturering bleef ook achterwege. Wel werd keurig een schuld van de dochter aan de holding geboekt, ter grootte van de niet betaalde managementfee. 

Toch btw verschuldigd

Volgens de rechtbank is in deze situatie de holding niet ontslagen van haar factuurplicht. Bovendien is zij btw verschuldigd over de in de overeenkomst vastgelegde managementvergoedingen. De managementovereenkomst loopt volgens de rechtbank immers gewoon door. Er is slechts sprake van een tijdelijk uitstel van betaling.

Ons advies

De uitspraak is van belang voor alle ondernemers die tijdelijk geen vergoeding berekenen bij doorlopende prestaties zoals huur, management of abonnementen. We raden aan om dan toch maar te factureren en de btw af te dragen over de oorspronkelijke prijs. Je afnemer – mits ondernemer - kan die btw in de regel overigens ook gewoon terugvragen. Je zou kunnen overwegen af te spreken dat je afnemer in elk geval het bedrag ter grootte van het btw-bedrag betaalt.

Wat als je helemaal niet meer wordt betaald?

Het kan zijn dat je afnemer je uiteindelijk niet kan betalen. In dat geval bestaat de mogelijkheid de op de factuur afgedragen btw alsnog terug te vragen. De manier waarop is wel aan voorwaarden verbonden. Neem vooral contact met ons op als je daar tegenaan loopt.

Pas op met kwijtschelden

Als je besluit de betalingen volledig kwijt te schelden, realiseer je dan dat ook dat btw-gevolgen met zich mee kan brengen. Allereerst kan het van invloed zijn op je recht op aftrek. Eerder genoten aftrek bij bijvoorbeeld de aanschaf of bouw van een verhuurd pand zou je gedeeltelijk moeten terugbetalen. Als je geen huur rekent, dan verricht je geen prestatie die recht geeft op aftrek. Vanuit dat perspectief is het verstandiger de huur te verlagen of alleen maar uitstel van betaling te verlenen.

Gehele of gedeeltelijke kwijtschelding kan ook van invloed zijn op de mogelijkheid eerder afgedragen btw terug te vragen vanwege de oninbaarheid van de vordering.

Neem vooral contact met ons op

We kunnen ons voorstellen dat dit nieuwsbericht de nodige vragen bij je kan oproepen. Schroom dan niet om contact op te nemen. 

Harm-Jan de Boer

Harm-Jan de Boer

Btw specialist

088 2531000 | hdeboer@alfa.nl


Meer over Harm-Jan