Banner

Regel juist in deze coronatijden je privézaken goed!

10 april 2020 | Door:  Dick Leeuw

We leven in een vreemde tijd waarin iedereen op gepaste afstand met elkaar omgaat. Toch loop je zomaar de kans corona te krijgen. Hoewel gelukkig veel mensen ook weer (snel) beter worden is dat helaas niet in alle gevallen zo. Het is daarom raadzaam om  voorzieningen te treffen voor deze vreselijke situaties. 

Getrouwd en een testament

In een testament regel je wie, wat en wanneer krijgt onder welke voorwaarden. Regel je niets dan bepaalt de wet de condities. Bij getrouwde stellen gaat al het vermogen naar de langstlevende. Ook in het geval er kinderen zijn. Wel krijgt de langstlevende dan een schuld aan de kinderen. In veel gevallen is dit ook de uiteindelijk gewenste situatie om het vermogen te verdelen.

Wil je bijvoorbeeld vastleggen dat de uiteindelijke erfenis van jouw kind(eren) blijft ingeval van een echtscheiding? Dan is het verstandig om een testament te laten opstellen. Ook als je een onderneming hebt, kan het fiscaal zeer voordelig zijn om de notaris te bezoeken. Mochten er kinderen zijn die specifieke zorg en/of aandacht nodig hebben, dan is een testament ook op zijn minst aan te bevelen.

Getrouwd en huwelijkse voorwaarden

In de huwelijkse voorwaarden is geregeld wie wat krijgt in geval van een echtscheiding maar ook bij overlijden. In sommige huwelijkse voorwaarden is ook geregeld dat inkomen en/of vermogen ieder jaar wordt gedeeld. Als je zulke huwelijkse voorwaarden hebt kan het zijn dat je nog geld te vorderen hebt van je partner of schuldig bent aan je partner. Zeker als een van beide ondernemer is, is het in deze tijd extra verstandig om deze schuld of vordering eens tegen het licht te houden

Samenwonend

Anders dan bij getrouwden gaat het vermogen bij overlijden niet naar de langstlevende. Het vermogen van de overledene gaat dan zonder beperking naar eventuele kinderen. Vind je dit niet wenselijk? Dan is het noodzakelijk om een testament te laten opstellen. Zeker als ondernemer kun je niet zonder. Zijn er geen kinderen, dan gaat het vermogen mogelijk zelfs naar de ouders en/of broers of zussen.

Samenlevingscontract

In een samenlevingscontract worden allerlei zaken geregeld. Vaak worden afspraken gemaakt in welke verhouding de kosten van de huishouding moeten worden betaald en hoe met een nabestaandenpensioen en/of partnerpensioen moet worden omgegaan. Ook wordt normaal gesproken geregeld dat ieder zijn eigen vermogen houdt. Wordt er bijvoorbeeld een bankstel gekocht en betaald van een privébankrekening van een van de partners? Dan blijft dat bankstel van degene die dit bankstel heeft betaald. Oftewel: allerlei zaken die de onderlinge verhouding tussen de samenwoners helder maken.

Als je kort samenwoont kan het daarnaast zo zijn dat je bij overlijden van jouw partner niet in aanmerking komt voor de grote vrijstelling van de erfbelasting (2020: 661.328 euro) en het lage tarief voor de erf- en schenkbelasting. Naast deze argumenten om een samenlevingscontract op te stellen zijn er nog andere redenen. Zie hiervoor het volgende artikel.

Altijd verstandig om te regelen!

Ongeacht of je samenwoont of getrouwd bent of wel of geen ondernemer bent: een levenstestament is bijna altijd verstandig om te laten opstellen. De kern van een levenstestament is eigenlijk de notariële volmacht die daarin is opgenomen. Dit is een volmacht die meestal aan de partner en een of meer van de kinderen wordt gegeven. Met deze volmacht kan het betreffende kind (of partner) dan eigenlijk alles doen namens degene die het levenstestament heeft opgesteld.

Naast deze volmacht kunnen nog andere zaken worden geregeld in een levenstestament. Wat regelmatig wordt geregeld, is de medische behandeling die iemand wel of juist niet wenst als hij of zij zelf niet meer hierover kan beslissen. Je kunt hierbij denken aan levensverlengende behandelingen. Ook kunnen wensen worden opgenomen die te maken hebben met het wel of juist niet toepassen van bijvoorbeeld euthanasie. Meer over het levenstestament is hier te lezen.

Niet leuk, wel noodzakelijk

Nadenken over een overlijden of ernstige ziekte is niet leuk, maar zeker als ondernemer wel noodzakelijk. Je kunt veel extra narigheid voor je partner en/of kinderen voorkomen door nu de zaken goed te regelen. Zeker in deze onzekere tijden. De noodzaak wordt ook gezien door de overheid. Het is nu door een speciale noodwet zelfs mogelijk om op afstand een testament  te laten opstellen door de notaris.

Hulp nodig bij deze lastige onderwerpen?

Wij helpen je graag, waar nodig op (gepaste) afstand via de telefoon of webcam.

Dick Leeuw

Dick Leeuw

Belastingadviseur

088 2532778 | dleeuw@alfa.nl


Meer over Dick