Banner

Aanmeldingen steunmaatregelen agrarische sector mogelijk vanaf 7 mei 2020

7 mei 2020 | Door:  Hans de Bie

Ondernemers uit de sierteeltsector, de voedingstuinbouw en de fritesaardappelsector die schade oplopen door de coronacrisis kunnen zich vanaf 7 mei 2020 alvast melden bij RVO. De regeling kan pas definitief worden vastgesteld na goedkeuring door de Europese Commissie.

650 miljoen

Het gaat om bedrijven die in het hoogseizoen te maken hebben met acute vraaguitval van bederfelijke producten, terwijl de kosten doorlopen. Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) kondigde eerder al aan 650 miljoen extra beschikbaar te stellen voor deze groep. Daarvan gaat 600 miljoen euro naar de sierteeltsector en voedingstuinbouw. De overige 50 miljoen euro wordt beschikbaar gesteld aan de fritesaardappelsector.

Compensatie

Ondernemers binnen de sierteeltsector en voedingstuinbouw die – door de coronacrisis – van maart 2020 t/m mei 2020 meer dan 30% aan omzet mislopen, kunnen voor 70% van de omzetderving voor een aanzienlijk deel compensatie aanvragen. Fritesaardappeltelers krijgen een compensatie voor de hoeveelheid fritesaardappelen die zij nog in opslag hebben. De vergoeding geldt voor aardappelen die dit seizoen  niet meer verwerkt kunnen worden tot frites.

Aanmelden

De regeling is bedoeld voor ondernemers die door de coronacrisis tegen acute vraaguitval en schade aanlopen, terwijl de kosten doorlopen. Bedrijven die aan de uitgangspunten voldoen,  kunnen zich van 7 mei tot en met 4 juni 2020 melden bij RVO:

Ondersteuning

Heb je vragen over de voorwaarden of de aanmelding? Raadpleeg één van de specialisten van Alfa. Met ruim 30 vestigingen zijn we overal dichtbij.

Zoek je meer info over de corona maatregelen? Kijk op de pagina met het coronanieuws.

Hans de Bie

Hans de Bie

Marktmanager Food & Agri

088 253 1015 | hdebie@alfa.nl


Meer over Hans