Banner

8 tips van Alfa voor vleeskalverhouders in coronatijden

4 april 2020 | Door:  Eric Beindorff

De coronacrisis heeft impact in veel sectoren. Ook de vleeskalverhouderij voelt die impact al. Ondernemers met vleeskalveren op contract die de leegstand hebben afgedekt ondervinden nog weinig problemen. Wel staat de afzet van kalfsvlees onder druk en zijn het vooral ondernemers met rosékalveren die de klappen krijgen. Een korte inventarisatie van Alfa plus acht tips om in tijden van corona verstandig met je bedrijfsvoering om te gaan.

Prijsdaling

Doordat bijna alle restaurants in Europa gesloten zijn, is de afzet van luxere delen van het kalf zeer sterk afgenomen. Deze luxe delen moeten voor een lagere prijs worden verkocht. Dat heeft weer een prijsdrukkend effect op de andere delen van het kalf. Via acties in supermarkten wordt geprobeerd de afzet van kalfsvlees op peil te houden, maar dit is onvoldoende om het verlies op te vangen. Hierdoor is eind maart/begin april de prijs van kalfsvlees met circa 50 cent per kg gedaald.

Leegstand

Er worden veel minder kalveren geslacht met als gevolg dat koppels kalveren blijven staan en ouder worden. Een bijkomstigheid is wel dat daardoor stallen minder snel leeg komen, waardoor op korte termijn de leegstand afneemt. Voor de langere termijn zullen er duidelijk minder kalveren worden opgezet, waardoor de leegstand juist weer toe zal nemen.

Contract versus eigen rekening

Voor vleeskalverhouders die hun vleeskalveren op contract hebben én de leegstand goed hebben afgedekt, lijkt er op dit moment weinig aan de hand te zijn. De vleeskalverhouders die hun kalveren voor eigen rekening en risico houden óf hun leegstand niet goed hebben afgedekt, krijgen te maken met lagere inkomsten. De vraag is of het bedrijf genoeg buffer heeft om het gemis aan inkomsten op te vangen.

Rosésector

De rosésector is op dit moment het hardst getroffen. De slachtrijpe rosékalveren brengen ruim 100 euro minder op. De koppels jonge rosékalveren zijn moeilijk af te zetten en worden veelal doorgeschoven naar oud rosé om later in het jaar af te leveren. Doordat veel kalveren blijven staan is de afzet van roséstartkalveren zeer moeizaam geworden.

Tips van Alfa

  1. Het opstellen van een liquiditeitsprognose is sterk aan te raden. Maak hierbij inzicht in de verschillende toekomstscenario’s. Je kunt dan bewuste keuzes maken en vroegtijdig schakelen.
  2. Maak inzichtelijk welke vaste lasten doorlopen bij een leegstandsperiode.
  3. Kijk naar mogelijkheden voor besparingen.
  4. Wat zijn de mogelijkheden van uitstel van betalingen aan leveranciers? Met goed overleg valt er vaak veel te bereiken.
  5. Bekijk de mogelijkheid die banken bieden om rente en aflossing voor een periode van maximaal zes maanden stop te zetten.
  6. Voor contracthouders mag het eerste half jaar van 2020 geen problemen opleveren, maar kijk verder dan een half jaar.
  7. Als de kalveren voor eigen rekening en risico worden gehouden is de invloed op de liquiditeit op korte termijn groter.
  8. Heb je een aanvullende financieringsbehoefte? Bekijk de mogelijkheden van verruiming van het borgstellingskrediet voor de landbouw.

Kan Alfa je verder helpen?

Wil je ondersteuning bij het goed in kaart brengen van je rentabiliteit en liquiditeit? Neem contact op met één van de specialisten van Alfa. Met meer dan 30 vestigingen is Alfa overal dichtbij.

Eric Beindorff

Eric Beindorff

Klantbeheerder

088 2531754 | ebeindorff@alfa.nl


Meer over Eric