Banner

Juridische aandachtspunten

16 maart 2020 | Door:  Jan Poppe

De afspraken over de levering van product moet je nakomen. Vanwege de huidige coronacrisis maatregelen kan dat lastig worden. Wat moet je dan doen als je je producten niet of niet tijdig kan leveren aan je afnemers?

Beëindiging overeenkomst

De overeenkomst met je klant bevat vaak bepalingen over de gevolgen van niet tijdig kunnen leveren van je product. Check die bepaling en maak afspraken over latere levering. Informeer je klant over het uitstel en leg de nieuwe afspraken vast. Vastlegging kan door een samenvatting te mailen naar je klant over de nieuwe afspraken.

Je klant kan aansturen op beëindiging van de overeenkomst. Dit kan door hem zijn ingegeven vanwege zijn eigen verplichtingen of financiële positie. Voor jouw bedrijf is het van belang dat de overeenkomst doorgaat, maar vaak zal het nodig zijn dat je aanvullende afspraken maakt.

Als je klant toch de overeenkomst wil beëindigen, zorg dan voor goede afspraken over de datum van beëindiging, vergoeding van gemaakte kosten en inkomstenderving. Maak daarvoor een beëindigingsovereenkomst, met daarin regelingen over datum einde overeenkomst, vergoeding van kosten en schade.

Samenvattend:

Raadpleeg in alle gevallen je klantbeheerder en jurist. Je Alfa-team staat naast je om jou en je bedrijf te helpen om de gevolgen van alle maatregelen zoveel mogelijk te regelen.  

 

Jan Poppe

Jan Poppe

Senior juridisch adviseur

| jpoppe@alfa.nl


Meer over Jan