Banner

Fiscale coronamaatregelen verlengd tot 1 juli 2021

26 januari 2021 | Door:  Arne de Beer

In het nieuwste steun- en herstelpakket vanwege de coronacrisis verlengt het kabinet opnieuw een aantal belangrijke fiscale noodmaatregelen. Dit keer is de einddatum 1 juli 2021. Hieronder zetten wij ze voor je op een rij.

Bijzonder uitstel van belastingbetaling (en verlenging)

Startdatum afbetalingsregeling naar 1 oktober 2021

De openstaande belastingschuld wordt straks afgewikkeld met een betalingsregeling. Deze afbetalingsregeling zou eerst starten op 1 juli 2021, dit is nu uitgesteld naar 1 oktober 2021. Je mag de openstaande belastingschuld in 36 maandelijkse termijnen aflossen. De afbetalingsperiode eindigt hiermee op 1 oktober 2024.

Voor ondernemers voor wie ook de afbetalingsregeling niet haalbaar is komt er een time-out arrangement (TOA). Samen met andere schuldeisers, intermediairs en schuldhulpverleners worden richtlijnen voor een soepelere en efficiëntere behandeling van saneringsverzoeken van ondernemers ontwikkeld. De Belastingdienst beoordeelt verzoeken om een ruimere afbetalingsregeling dan 36 maanden met een welwillende blik.

Verlenging van andere fiscale maatregelen

 1. Verlaging gebruikelijk loon vanwege omzetdaling.
  Ben je dga en krijgt je BV te maken met een omzetdaling in 2021, dan mag je onder voorwaarden jouw gebruikelijk loon verlagen. Als basis geldt de omzet voor heel 2021 in vergelijking met de omzet voor heel 2019. Alleen bij een omzetverlies van 30% of meer mag je als dga jouw gebruikelijk loon verlagen. De verlaging is dan evenredig aan het omzetverlies. Lees meer hierover op: https://www.alfa.nl/actueel/gebruikelijk-loon-mag-het-iets-minder-zijn

   
 2. Versoepeling urencriterium.
  Als ondernemers in de inkomstenbelasting heb je alleen recht op (o.a.) zelfstandigenaftrek als je aan het urencriterium (1.225 uur per jaar) voldoet. De coronacrisis zit veel ondernemers daarbij in de weg. In de eerste helft van 2021 wordt er daarom vanuit gegaan dat je ten minste 24 uren per week aan jouw onderneming hebt besteed.
   
 3. Onbelaste vaste reiskostenvergoeding verlengd tot 1 april 2021.
  De werkgever mag bestaande vaste reiskostenvergoedingen onbelast blijven vergoeden tot 1 april 2021. Het is geen probleem dat deze reiskosten als gevolg van het thuiswerken niet meer (volledig) worden gemaakt. Lees meer hierover op: https://www.alfa.nl/actueel/reiskosten-goedkeuring-verlengd-andere-kosten-vanaf-1-januari-actie-vereist
   
 4. Vrije ruimte werkkostenregeling ook in 2021 verruimd.
  De verhoging van de vrije ruimte naar 3% over de eerste 400.000 euro aan loonsom geldt nu ook voor 2021.
   
 5. Onderzoek naar onbelaste vergoeding andere thuiswerkkosten.
  Arbovoorzieningen en ICT-middelen kunnen nu al onbelast worden vergoed. Het kabinet onderzoekt de mogelijkheden van een aanvullende regeling voor onbelaste vergoeding van de extra thuiswerkkosten.

Het kabinet verlengt ook een aantal andere fiscale maatregelen tot 1 juli 2021:

Arne de Beer

Arne de Beer

Senior belastingadviseur vaktechniek

088 2531000 | adebeer@alfa.nl


Meer over Arne