Banner

NOW 3.0: voortzetting én afbouw looncompensatie

15 september 2020 | Door:  Edwin Timmermans

Ingaande oktober 2020 verlengt het kabinet voor de derde maal de steun voor jouw bedrijf vanwege de coronacrisis. In het kader van de NOW-regeling wordt de tegemoetkoming in je loonkosten voortgezet tot 1 juli 2021. Maar deze wordt in de loop van de tijd stapsgewijs afgebouwd. En je omzetverlies moet steeds hoger zijn om nog in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming. Wat weten we momenteel nog meer over NOW3.0?

Toevoeging 11 december: Begin december 2020 heeft de overheid bekendgemaakt  de  NOW-regeling in het eerste kwartaal van 2021 niet af te bouwen ten opzichte van het vierde kwartaal van 2020. De vergoedingspercentages van de NOW blijven gelijk aan het laatste kwartaal van 2020 net als de omzetdrempels. Lees meer in dit artikel.

Drie perioden

De verlenging van de NOW-regeling betreft drie keer een periode van drie maanden. De hele periode betreft dus 9 maanden en begint in oktober en loopt door tot en met juni 2021.

Open per medio november

De tegemoetkoming onder NOW3.0 kun je naar verwachting aanvragen per medio november.

Je minimale omzetverlies stijgt, de tegemoetkoming daalt

Om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming moet je omzetverlies in de periode oktober tot en met december 2020 – net als tot nu toe nu – minstens 20% zijn. En nu nog bedraagt de compensatie van je loonkosten maximaal 90%, maar vanaf de eerste aanvraagperiode ofwel oktober 2020 wordt de compensatie maximaal 80%. Daarmee wil de overheid je dwingen om jou als ondernemer en werkgever, maar ook je personeel zo veel mogelijk aan te passen aan de nieuwe bedrijfseconomische werkelijkheid na en misschien ook voorlopig nog wel een tijdje tijdens de Corona-crisis.

In de tweede (januari t/m maart 2021) en derde periode (april t/m juni 2021) moet je omzetverlies hoger zijn dan onder NOW1.0 en 2.0: minimaal 30 respectievelijk 40%. Je compensatie wordt tegelijkertijd afgebouwd tot maximaal 70%, respectievelijk 60% van de loonkosten.

Samengevat in een schema ziet het er als volgt uit:Uit de (naar verwachting in oktober) te publiceren officiële regeling voor NOW3.0 zal blijken tegen welke referentie-omzet in 2019 (of 2020?) je omzetverlies moet worden afgezet om je omzetverliesberekening te maken. En over welke maanden je compensatie krijgt van je loonsom (zoals onder NOW2. over de maanden juni tot en met september, afgezet tegen je loonsom van maart 2020).

Opslag

Net als onder NOW2.0 ontvang je 40% opslag op je loonkosten in verband met je werkgeverslasten.

Loondaling zonder gevolgen

Al dan niet direct samenhangend met de Corona-crisis wil je zonodig kunnen ingrijpen in je personeelsbestand. Door bijvoorbeeld een tijdelijk arbeidscontract niet te verlengen. Of door een vast contract al dan niet gedeeltelijk te beëindigen. Het kabinet heeft aangegeven dat je in het kader van NOW3.0 je loonsom gedeeltelijk mag verlagen zonder dat dit gevolgen heeft voor de tegemoetkoming ingevolge de NOW 3.0. Dat mocht onder NOW1.0 en 2.0 in veel gevallen ook wel, maar dat merk je dan direct in een verlaging van je tegemoetkoming na de vaststelling door UWV in de komende periode.

Ontslagboete vervalt

Je krijgt onder NOW3.0 geen korting meer op de NOW-tegemoetkoming als sprake is van ontslag om bedrijfseconomische redenen. Ook deze versoepeling maakt dat je onverhoopt noodzakelijkerwijs kunt ingrijpen in je personeelsbestand om je bedrijf voort te laten bestaan, zonder dat je daarbij risico loopt op een lagere tegemoetkoming.

Blijft het uitkerings- en inkoopverbod?

We weten het nog niet want we lezen het niet letterlijk terug in de informatie tot nu toe, maar houd er rekening mee dat je ook onder NOW3.0 geen dividenden mag uitkeren, noch bonussen aan directie of andere beleidsbepalers in je bedrijf (en soms evenmin binnen je concern) mag uitkeren. En dat je geen eigen aandelen mag inkopen.

Je scholingsinspanning

Voor zover nu bekend zal je inspanningsverplichting om je personeel om- of bijscholing aan te bieden, onder NOW3.0 blijven bestaan. Mogelijk wordt hiertoe vanaf januari 2021 een nieuw budget vanuit de overheid open gesteld.

Edwin Timmermans

Edwin Timmermans

Senior Personeelsadviseur

088 2532518 | etimmermans@alfa.nl


Meer over Edwin