Banner

TOGS-regeling wordt weer verder uitgebreid

9 april 2020 | Door:  Jelmer Beckmann

Op 27 maart werd de TOGS-regeling gepresenteerd. Deze regeling wordt met meer sectoren uitgebreid. Daarnaast worden sommige voorwaarden voor een deel van de ondernemers versoepeld.

De TOGS-maatregel is een tegemoetkoming voor ondernemers in sectoren die direct zijn getroffen door kabinetsmaatregelen tegen het coronavirus. Zij kunnen rekenen op een belastingvrije gift van 4.000 euro. In eerste instantie was de regeling alleen beschikbaar voor een selecte groep ondernemers. Snel daarna is deze uitgebreid met ondernemers uit de non-food retail. Hoewel deze ondernemers kunnen openblijven, zien ook zij hun inkomsten sterk teruglopen.

Uitbreiding van getroffen sectoren

De komende week wordt de lijst verder uitgebreid met sectoren die onder de huidige economische ontwikkelingen ook direct door de kabinetsmaatregelen zijn getroffen. Voorbeelden hiervan zijn kampeerterreinen, monumentenzorg (uitbating van monumentale panden), vervoer per taxi, dierentuinen en fysiotherapeuten.

Voor een deel van de sectoren (genoemd in module 2 van de lijst) zullen aanvullende omzet-criteria gaan gelden. .Voor een andere groep sectoren zoals zorgaanbieders zijn er andere regelingen. Om overlap tussen de regelingen te voorkomen, wordt aan zorgondernemers een extra verklaring gevraagd waaruit blijkt in hoeverre het omzetverlies en de personeelskosten al zijn vergoed via de andere regelingen.

Toelichting op vestigingsvereiste

De regeling is bedoeld als tegemoetkoming van omvangrijke vaste lasten, anders dan personeelslasten. Daarom richt de regeling zich op ondernemers met een fysieke vestiging die los staat van de eigen woning. De vestiging moet benodigd zijn voor de uitoefening van de bedrijfsactiviteiten en zorgen voor terugkerende vaste lasten. Dit is de reden dat  de onderneming op een ander adres moet  ingeschreven staan dan het huisadres.

TOGS: bedrijvigheid vanuit eigen woning

In sommige sectoren, bijvoorbeeld persoonlijke dienstverlening, is er sprake van bedrijvigheid vanuit de eigen woning. Ook kan er wel sprake zijn van een fysieke andere locatie, maar staat de ondernemer ingeschreven op het huisadres. Dit geldt bijvoorbeeld in de sectoren haarverzorging en schoonheidsverzorging, maar ook voor de houder van een manege op het eigen erf. Om ook deze ondernemers met omvangrijke periodieke vaste lasten in aanmerking te laten komen voor de TOGS wordt een aanvullende verklaring gevraagd. Uit deze verklaring moet blijken dat je bedrijfsactiviteiten een zekere minimale omvang hebben.

Een voorbeeld
Kappers waarbij de onderneming staat ingeschreven op een ander adres dan het woonadres, komen automatisch in aanmerking voor de tegemoetkoming. Collega’s die staan ingeschreven op het huisadres komen pas in aanmerking als blijkt uit de verklaring dat zij omvangrijke bedrijfsactiviteiten hebben. Hierover geeft de overheid later meer informatie.

Daarnaast zijn er sectoren waarbij ondernemers standaard een fysieke inrichting of fysieke productiemiddelen hebben buiten de woning. Voorbeelden hiervan zijn de auto- en motorrijschoolhouders. Deze ondernemers staan veelal op hun huisadres geregistreerd, maar hebben omvangrijke lasten voor hun lesvoertuig(en). Voor deze sectoren is zo’n minimale omvang geen noodzakelijk criterium.

Afwijkende of onjuiste SBI-codes

Denk je als ondernemer op basis van je hoofdactiviteit in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming? Maar sta je onder een verkeerde SBI-code ingeschreven? Dan kun je dit melden bij de RVO. De RVO bekijkt deze verzoeken dan per geval. Een onjuiste of afwijkende SBI-code kun je melden via de website van de RVO

Ondernemers kunnen vanaf 29 april 2020 ook op basis van de in het Handelsregister geregistreerde nevenactiviteit aanspraak maken op de regeling ‘Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)’. 

eHerkenning nodig voor aanvraag

Je kunt een aanvraag doen via de website van de RVO via het eLoket. Je logt in met een eHerkenningsmiddel of DigiD (voor zelfstandigen). eHerkenning is de door de overheid gehanteerde manier van inloggen voor ondernemers. Voor het doen van een aanvraag is minimaal een eHerkenningsmiddel niveau 1 benodigd. Er zijn zes leveranciers (bijvoorbeeld Zlogin) erkend door de Rijksoverheid. Alleen zij mogen eHerkenning leveren. Zie hier voor een overzicht van leveranciers en de kosten voor het aanvragen van een eHerkenningsmiddel.

Een aanvraag voor een eHerkenningsmiddel op niveau 1 kun je eenvoudig online doen. Let op: de overheid ondersteunt een eHerkenningsmiddel op niveau 1 binnenkort niet meer. Het gebruik ervan is dus tijdelijk. Kies je voor leverancier Zlogin? Dan kan Alfa diteHerkenningsmiddel  later koppelen voor ketenmachtigingen die je bij het UWV of pensioenfondsen kunt gebruiken.

Problemen met TOGS? Vraag het Alfa

Lukt het niet om een eHerkenningsmiddel aan te vragen of loop je tegen andere problemen aan? Neem dan contact op met je contactpersoon binnen Alfa om de mogelijkheden te bespreken.

Jelmer Beckmann

Jelmer Beckmann

Fiscaal adviseur

088 2532793 | jbeckmann@alfa.nl


Meer over Jelmer