Privacybeleid

Dit privacybeleid/statment van Alfa Accountants en Adviseurs (rd. ‘wij’) legt uit waarom wij bepaalde gegevens verzamelen, welke gegevens dit zijn en wat wij doen met de (persoons)gegevens die wij verzamelen. Deze gegevens zullen op ( basis van wettelijke bewaartermijnen) bewaard bij ons blijven, en nooit openbaar gemaakt worden. Er kan ten allen tijde contact met ons opnemen voor vragen over ons privacybeleid/statement. Mailen kan naar communicatie@alfa.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Alfa Accountants en Adviseurs verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Wij verwerken jouw persoonsgegevens, louter voor de volgende doelen:

Hoe lang we (uw) gegevens bewaren

Alfa Accountants en Adviseurs zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn is 30 dagen.

Delen met anderen

Alfa Accountants en Adviseurs verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Alfa Accountants en Adviseurs blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen.

Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Op deze pagina kan je jouw instellingen voor cookies aanpassen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar communicatie@alfa.nl. Alfa Accountants en Adviseurs zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via communicatie@alfa.nl.