Banner

Aanvragen TVL kwartaal 2 (Q2) is vanaf nu mogelijk

7 juli 2021 | Door:  Jelmer Beckmann

Verliest je bedrijf structureel omzet door de maatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus te bestrijden? Dan kun je de Tegemoetkoming Vaste Lasten aanvragen. Ondernemingen kunnen tot en met 20 augustus 2021 17:00 uur een aanvraag doen voor het tweede kwartaal van 2021.

TVL tweede kwartaal van 2021 voor mkb

Een belangrijke wijziging in de regeling is dat de TVL in het tweede kwartaal van 2021 een ruimere referentieperiode heeft. Je kan kiezen of je het tweede kwartaal van 2019 gebruikt als referentieperiode of het derde kwartaal van 2020. De aanvraag zelf verandert dus niet, je krijgt alleen een extra keuzemogelijkheid.

Voor een aantal ondernemingen gelden andere referentieperiodes:

Honderd procent vergoeding

Sinds de start van de TVL-regeling is het subsidiepercentage elk kwartaal omhooggegaan. In het begin werd vijftig procent van de vaste lasten vergoed, later werd het percentage afhankelijk van de omzet. Voor het eerste kwartaal van dit jaar was het voor alle aanvragers reeds verhoogd naar 85 procent. In het tweede kwartaal van 2021 stijgt de vergoeding naar honderd procent van de berekende vaste lasten.

Het maximale subsidiebedrag dat een mkb-onderneming per kwartaal kan ontvangen is daarnaast verhoogd van 90.000 euro naar 550.000 euro. Als je een bedrag van 125.000 euro of hoger aanvraagt wordt er bij de aanvraag en de vaststelling extra informatie gevraagd. Dit is in de vorm van een accountantsverklaring. Welke accountantsverklaring je nodig hebt hangt af van of je bedrijf op grond van het jaarrekeningrecht controleplichtig is of niet. Een onderneming die tussen 16 maart 2020 en 30 juni 2020 is ingeschreven bij de KvK en € 25.000 of meer subsidie aanvraagt, heeft bij de TVL-aanvraag een derdenverklaring nodig.

Daarnaast is de overheid gebonden aan Europese regels voor de hoeveelheid steun die zij maximaal mag verlenen aan ondernemingen. Voor bedrijven in de primaire landbouwsector is deze steun lager dan voor andere sectoren. Bij de berekening van de maximale steun worden ook de eerdere aanvraagperioden meegenomen.

Neem met vragen over derden- of accountantsverklaringen contact op met je contactpersoon binnen Alfa.

Opslagen VGD en AR gestopt, opslag voor land- en tuinbouwbedrijven loopt door

Verplicht gesloten non-food detailhandelaren ontvingen bij TVL Q4 2020 en TVL Q1 2021 een opslag over hun omzetverlies. Deze Opslag Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD) is in het tweede kwartaal niet meer aanwezig. Ook de Opslag voor Annuleringskosten Reizen (AR) is uit de regeling gehaald.

De Opslag voor speciale kosten land- en tuinbouw (21%) is wel gebleven en wordt automatisch toegevoegd bij een aanvraag door bedrijven die daarvoor in aanmerking komen. Zoals hierboven gemeld zit er een maximum aan het de te ontvangen ondersteuning vanuit de TVL voor deze bedrijven binnen de land- en tuinbouw. De opslag van 21% komt bovenop de TVL-subsidie met een maximum van € 225.000 voor de hele coronaperiode in 2021.

TVL voor grote ondernemingen

Sinds het eerste kwartaal van 2021 is het voor grote ondernemingen ook mogelijk om ondersteuning vanuit de TVL-regeling aan te vragen. Je bent een grote onderneming als je voldoet aan de volgende criteria:

Bij de bepaling wordt ook gekeken naar alle partner- en verbonden ondernemingen bij elkaar. Doe de mkb-toets om er zeker van te zijn dat jouw organisatie voldoet aan deze zaken.

De regeling voor grote ondernemingen kent enkele aanvullende voorwaarden, naast de voorwaarden die ook gelden voor mkb-ondernemingen. Deze aanvullende voorwaarden zijn:

Maximale subsidie groot bedrijf of groep naar 1,2 miljoen euro

Het subsidieplafond voor grote bedrijven is in het tweede kwartaal van 2021 verhoogd naar 1,2 miljoen euro. De groep verbonden ondernemingen moet gezamenlijk vaststellen welke activiteit en onderneming het meest representatief is voor de omzet van de gehele groep. Deze onderneming vraagt vervolgens de TVL aan voor de gehele groep.

Meer informatie over de TVL-regeling voor grote ondernemingen is te vinden op de website van  RVO.

TVL ook beschikbaar in het derde kwartaal 2021

Het kabinet wil de TVL-regeling per 1 juli 2021 verlengen met nog één kwartaal (het derde kwartaal van 2021). Dit biedt ondernemers ook de ruimte om zich voor te bereiden op mogelijke wijzigingen in en afronding van het steunpakket in het vierde kwartaal. Het vergoedingspercentage blijft honderd procent en de omzetdervingsdrempel van dertig procent blijft gehandhaafd. De regeling blijft in het derde kwartaal openstaan voor niet-mkb bedrijven. Het maximumbedrag dat een mkb-ondernemer kan ontvangen blijft 550.000 euro, voor grote bedrijven wordt dit 600.000 euro in plaats van 1,2 miljoen euro.

Vraag het je Alfa-adviseur

Loop je bij de TVL-aanvraag tegen problemen aan? Neem dan contact op met je eigen contactpersoon binnen Alfa om deze te bespreken.

Jelmer Beckmann

Jelmer Beckmann

Fiscaal adviseur

088 2532793 | jbeckmann@alfa.nl


Meer over Jelmer