Banner

Overzicht deadlines coronasteunmaatregelen

22 september 2021 | Door:  Jasper Gorter

De generieke coronasteunmaatregelen hebben lang verlichting geboden, maar gaan eindigen per 1 oktober aanstaande. Er komen branchegerichte regelingen voor terug. De afwikkeling van de generieke regelingen vraagt nog aandacht! Wat zijn de deadlines en actiepunten? 

1 Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Verliest je bedrijf structureel omzet door de maatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus te bestrijden? Dan kun je de Tegemoetkoming Vaste Lasten aanvragen.

Deze bestaat uit twee stappen: eerst vraag je subsidie aan op basis van het geschatte omzetverlies. Later doe je een aanvraag tot vaststelling om het werkelijke omzetverlies door te geven.

1.1. Deadline aanvragen TVL over derde kwartaal 2021

Je kunt (namens je onderneming) tot en met 26 oktober 2021 een aanvraag doen voor TVL over het derde kwartaal van 2021.

Let op: vraag je een tegemoetkoming aan van meer dan € 125.000? Dan moet je extra informatie meesturen in de vorm van een accountantsverklaring meesturen. Welke accountantsverklaring je nodig hebt hangt af van of je bedrijf op grond van het jaarrekeningrecht controleplichtig is of niet.

Neem met vragen over derden- of accountantsverklaringen tijdig contact op met je contactpersoon binnen Alfa.

1.2.Deadlines vaststelling werkelijke omzetverlies over eerste en tweede kwartaal 2021

Hebt je over het eerste en tweede kwartaal van 2021 TVL aangevraagd? Dan is het binnenkort tijd om je omzet(verlies) vast te laten stellen. Pas dan wordt het subsidiebedrag definitief en weet je of je te veel ontvangen subsidie moet terugbetalen of nog een deel uitbetaald krijgt.

De deadlines voor het aanvragen van deze vaststelling zijn:

Heeft je onderneming een accountantsverklaring nodig? Vraag ons tijdig om tijdig om hulp, zodat je weet waar je aan toe bent. Als blijkt dat je een deel van de TVL moet terugbetalen, dan kun je een betalingsregeling aanvragen.

2 Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Hebt je door de coronacrisis te maken met omzetverlies? Met de NOW krijg je als werkgever een tegemoetkoming in de loonkosten. Je kunt de NOW aanvragen bij het UWV. Er zijn in totaal zes aanvraagperiodes. Ook de NOW-aanvraag bestaat uit twee stappen: eerst vraagt je NOW aan op basis van het geschatte omzetverlies. Later doe je een aanvraag tot vaststelling van de definitief te ontvangen NOW.

2.1.Deadline aanvragen NOW 6.0

Het aanvragen van NOW 6.0 is mogelijk tot en met 30 september 2021.

Let op:  Vraag je een NOW-subsidie aan voor een voorschot van 40.000 euro of  meer? Dan heb je een derdenverklaring nodig. Bij een voorschot van 125.000 euro of meer heb je een accountantsverklaring nodig. Beide verklaringen kunnen wij voor je verzorgen.

2.2. Deadline aanvraag definitieve vaststelling NOW 1.0 komt eraan

Ook voor de NOW-regeling heb je een definitieve vaststelling nodig: De eerstvolgende deadlines voor het aanvragen van de definitieve vaststellingen zijn:

NOW 1.0 (periode maart - mei 2020):               tot en met 31 oktober 2021
NOW 2.0 (periode juni – augustus 2020):          tot en met 5 januari 2022
NOW 3.0 (periode oktober – december 2020):    tot en met 22 februari 2023
De deadlines voor de aanvragen tot vaststelling van de NOW 4.0 – 6.0 liggen vooralsnog ook op 22 februari 2023.

Nadat het UWV de definitieve vaststelling heeft gedaan, ontvang je de laatste termijn óf betaal je de eventueel te veel ontvangen NOW terug. Bij de aanvraag van de vaststelling moet je de bijbehorende bewijsstukken aanleveren.

Let op:  Houd de termijnen voor vaststelling goed in de gaten, zodat je geen NOW misloopt! Let op dat ook tijdig een derden- of accountantsverklaring verstrekt wordt. Wordt deze niet tijdig ingediend dan volgt een nihil-stelling.

3. TOZO 5.0 (juli tot en met september 2021)

De Tozo is een versoepelde versie van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). Als je als zelfstandig ondernemer financiële problemen ondervindt door de gevolgen van het coronavirus, kun je bij de gemeente een aanvullende uitkering aanvragen voor levensonderhoud en/of bedrijfskapitaal. De uitkering voor levensonderhoud vult je inkomen dan aan tot het sociaal minimum. Daarnaast kun je een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen, om liquiditeitsproblemen op te lossen. 

3.1. Deadline aanvragen TOZO 5.0

Ben je zelfstandig ondernemer en kom je wellicht in aanmerking voor de Tozo 5.0, maar weet je dat gezien wisselende inkomsten pas in een wat later stadium, dan kun je de Tozo 5.0 met (ruim) een maand terugwerkende kracht aanvragen bij je woongemeente.

Als je bijvoorbeeld per 30 september 2021 Tozo 5.0 aanvraagt, kan dat met terugwerkende kracht naar uiterlijk 1 augustus 2021.

Let op: Óók als je al Tozo 4.0 hebt gehad, moet je toch een (verkorte) aanvraag voor Tozo 5.0 doen, als je daarvoor in aanmerking wilt komen.

4. Bijzonder uitstel van betaling belastingen

4.1. Deadline aanvragen bijzonder uitstel van betaling van belastingen

Heb je als ondernemer problemen met de betaling van belastingschulden of -aangiften door de coronacrisis? Een eerste aanvraag van bijzonder uitstel van betaling is nog mogelijk tot 1 oktober 2021. Is je betalingsuitstel inmiddels afgelopen? Dan krijg je automatisch een verlenging tot 1 oktober 2021. Verlenging aanvragen is hiervoor niet meer nodig, de Belastingdienst heeft het beleid op 1 september jl. aangepast.

4.2. Hoe gaat het verder?

Je moet vanaf 1 oktober 2021 alle belastingen waarvoor je aangifte doet, weer op tijd betalen. Dit betekent dat aanslagen die na 1 oktober worden opgelegd (bijvoorbeeld: inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting) binnen de normale termijnen moeten worden betaald. De bedragen van de btw-aangiften en loonbelastingaangiften (vanaf de tijdvakken: 3e kwartaal 2021, september 2021, 10e vierwekenperiode 2021) moeten weer op tijd op de rekening van de Belastingdienst staan. 

Voor de openstaande belastingschulden kun je een betalingsregeling krijgen. Kijk hier voor de looptijd en voorwaarden van deze regeling.

Jasper Gorter

Jasper Gorter

Hoofd vaktechniek fiscaal

088 2531011 | jgorter@alfa.nl


Meer over Jasper