Banner

Goedkeuring verlaging gebruikelijk loon aangekondigd

28 april 2020 | Door:  Jasper Gorter

Als dga van een BV moet je jezelf een gebruikelijk loon toekennen. In 2020 bedraagt het gebruikelijk loon – uitzonderingen daargelaten – tenminste € 46.000. Vanwege de coronacrisis komt er een goedkeuring om het gebruikelijk loon tijdelijk te verlagen, afhankelijk van de omzet. Dit biedt direct liquiditeitsvoordelen.

Waarom gebruikelijk loon?

Eerder berichtten we al over het gebruikelijk loon en de mogelijkheden tot (tijdelijke) verlaging vanwege de coronacrisis. Op dat moment gaven we aan dat in december 2020 een herbeoordeling van het gebruikelijk loon over heel 2020 moeten volgen. Als er in 2020 te weinig loon uitgekeerd was zou dat alsnog moeten gebeuren. Enkel bij een structurele verliessituatie zou er wel ruimte zijn om hiervan af te wijken.

Goedkeuring verlaging gebruikelijk loon aangekondigd

Het Ministerie van Financiën heeft echter recent bevestigd dat er toch een aparte goedkeuring komt voor verlaging van het gebruikelijk loon. De verlaging moet zich verhouden tot de omzetdaling in 2020 ten opzichte van het jaar 2019. Een simpel voorbeeld om dit te verduidelijken:

Het is nog niet duidelijk over welke periode de omzet gerelateerd mag worden aan 2019, of dit bijvoorbeeld over het hele jaar beoordeeld wordt, over een half jaar of zelfs enkele maanden.

Dit betreft een goedkeuring die voor jou als dga een pleister op de wond kan zijn, omdat hij direct liquiditeit oplevert in de vorm van een lager bedrag aan af te dragen loonheffingen. Discussies met de Belastingdienst worden voorkomen, omdat er een goede maatstaf komt waarop je de verlaging mag baseren.

De uitwerking van de goedkeuring volgt nog

De goedkeuring wordt nog verder uitgewerkt. Waarschijnlijk worden aanvullende voorwaarden gesteld:

  1. Er mag niet op een andere wijze geld uit je BV-structuur naar privé worden gehaald, bijvoorbeeld door een oplopende rekening-courant of door dividenduitkeringen (belangrijk!)
  2. De goedkeuring zal niet gelden als de omzet wordt beïnvloed door incidentele factoren zoals overnames of herstructureringen.
  3. In specifieke situaties wordt naar verwachting maatwerk mogelijk

Heb je hulp nodig bij de overwegingen, neem dan contact op met een van de adviseurs van Alfa Accountants en Adviseurs.

 

 

Jasper Gorter

Jasper Gorter

Hoofd vaktechniek fiscaal

088 2531011 | jgorter@alfa.nl


Meer over Jasper