Banner

Hoe neem je een bedrijf over in coronatijd?

1 september 2020 | Door:  Eline Blaakmeer

De transactiemarkt staat bepaald niet stil in coronatijd. Veel partijen slaan momenteel hun slag op de (overname)markt. Komt er alsnog een grote faillissementsgolf, dan zullen marktpartijen met vlees op de botten daar gretig gebruik van maken. Ook zien wij partijen door de dreiging van COVID-19 naar spreiding van activiteiten kijken en om die reden een aankoop overwegen. Wat zijn de actuele ontwikkelingen die transacties momenteel kenmerken?

Due diligence

Juist in deze tijd is een due diligence-onderzoek (boekenonderzoek) voor kopers extra belangrijk. COVID-19 maakt transacties complexer. Er zal in het onderzoek extra moeten worden gekeken naar de gevolgen van het coronavirus voor de over te nemen onderneming op de lange termijn. Dit vergt een stukje extra onderzoek. Voor de verkoper is er een verzwaring van de mededelingsplicht van toepassing door COVID-19.

Waar moet je naar kijken in due diligence-onderzoek? We leggen vooral de nadruk op supplychainrisico’s, forcemajeurclausules, de klantenbase, verzekeringen, bedrijfscontinuïteit en crisismanagement, health en safety en solvabiliteits- en liquiditeitsrisico’s.

Koopprijs

Bij de prijsbepaling voor een transactie komt weer meer nadruk te liggen op de financiële earn-out-systematieken. Kortweg, betalen naar resultaat de komende jaren. Onzekerheid in de markt en over de vooruitzichten van een onderneming maken dat de earn-out aan populariteit lijkt te winnen.

Koopovereenkomst

Ook bij de koopovereenkomst zien we de impact van COVID-19. Er worden ontbindende voorwaarden opgenomen voor het geval er mensen besmet raken met het virus of als vestigingen daardoor moeten worden gesloten. Er kunnen voorwaarden gelden bij een substantieel omzetverlies. Ook zien we meer MAC-clausules (Material Adverse Change). Zo’n clausule regelt de gevolgen als zich op het moment voordat de aandelen worden overgedragen een materieel nadelige wijziging voordoet.

Een MAC-clausule kan op twee plekken in de koopovereenkomst worden verwerkt: als opschortende voorwaarde en als garantie van de verkoper. De koper zal daarnaast extra (corona)garanties willen met het oog op de naleving van de voorwaarden voor noodfinanciering, een uitstel van de aflossing van bancaire leningen, claims uit hoofde van niet nagekomen verplichtingen van derden, wel of geen verzekering voor coronaverliezen en effecten op licenties en gegevensbescherming bij thuiswerken.

W&I-verzekering

Ook de W&I-verzekeringen nemen een vlucht. Dit zijn verzekeringen waarbij de verkoper risico’s uit de garantiebepalingen in het koopcontract kan verleggen naar de verzekeraar. Het voordeel voor de koper is een stukje extra risicoafdekking en de hoge mate van verhaalszekerheid. Voorwaarde voor het afsluiten van een dergelijke verzekering is een toereikend due diligence-rapport. Het tarief ligt vaak op 1 tot 2% van het verzekerde bedrag. Cijfers laten zien dat momenteel op 19% van de deals een W&I-verzekering van toepassing is. De verwachting is wel dat de verzekeraars COVID-19 als ‘known risk’ gaan beschouwen en zullen uitsluiten van de dekking.

Zoals je ziet past de transactiepraktijk zich snel aan de veranderde (markt)omstandigheden aan. Als je maar rekening houdt met de actuele ontwikkelingen in de markt. Dan kan een bedrijf overnemen nog steeds heel verantwoord zijn. Meer weten? Vraag het gerust aan onze medewerkers.

Eline Blaakmeer

Eline Blaakmeer

Juridisch adviseur

088 2533254 | eblaakmeer@alfa.nl


Meer over Eline