Banner

De impact van het coronavirus op grensoverschrijdend werken

1 april 2020

Heb jij als werkgever werknemers in dienst die grensoverschrijdend werken en die door de coronacrisis gedwongen zijn om thuis hun werkzaamheden uit te oefenen? Dan kan dit fiscale gevolgen hebben. Waarmee moet je rekening houden? Lees het in dit artikel. 

Algemeen 

Voor werknemers die in het buitenland wonen en/of werken, moet worden vastgesteld in welk land ze belastingplichtig en sociaal verzekerd zijn. Dit is afhankelijk van onder andere de nationale regelgeving van de betrokken landen, maar ook van de gesloten verdragen tussen de landen en eventuele verordeningen die van toepassing zijn. Voor belastingplicht en sociale verzekeringsplicht geldt verschillende regelgeving. Een verandering in de woon- en/of werksituatie kan leiden tot een wijziging in de belastingplicht en/of sociale verzekeringsplicht.  

Belastingplicht 

De woonplaats en de werkplaats van een werknemer vormen aanknopingspunten voor een land om belasting te heffen. Om te voorkomen dat zowel het woonland als het werkland belasting heffen, zijn in veel gevallen verdragen ter voorkoming van dubbele belastingheffing tussen landen gesloten. Als er geen verdrag is, dan biedt nationale wetgeving vaak nog een mogelijkheid om dubbele belastingheffing te voorkomen. Uitgangspunt van veel verdragen ter voorkoming van dubbele belastingheffing is dat een werknemer belast is in het land waar hij zijn werkzaamheden uitoefent. Uitzondering is de 183-dagenregel, die kortgezegd bepaalt dat als je minder dan 183 dagen in het werkland verblijft, het woonland onder bepaalde voorwaarden mag heffen. Omdat de belastingplicht afhankelijk is van de feitelijke werkplek en/of verblijfplaats, kan de situatie dat ineens thuis wordt gewerkt door de coronacrisis, leiden tot belastingheffing in een ander land. 

Woont jouw werknemer bijvoorbeeld in het buitenland, maar werkt hij normaal gesproken in Nederland? Dan zal Nederland in veel gevallen belasting mogen heffen over het inkomen. Als jouw werknemer in verband met het coronavirus ineens moet thuis werken, dan werkt de werknemer daardoor in zijn woonland. Dit kan ertoe leiden dat niet in Nederland belasting moet worden afgedragen over zijn inkomen, maar in zijn woonland. Komt jouw werknemer ziek thuis te zitten? Dan geldt als uitgangspunt dat ziektedagen zijn belast in het land waar normaal gesproken de werkzaamheden zouden zijn uitgevoerd. Hierdoor zal een ziekmelding minder snel leiden tot een wijziging van de belastingplicht. 

Sociale verzekeringsplicht 

Ook voor de sociale verzekeringsplicht zijn woon- en werkplaats belangrijke aanknopingspunten. In de EU, de EER en Zwitserland geldt op basis van een Europese Verordening als uitgangspunt dat je sociaal verzekerd bent in je werkland. Er gelden verschillende uitzonderingen, bijvoorbeeld in de situatie dat een werknemer in meerdere landen werkt en of sprake is van detachering. Een wijziging in de verwachte werksituatie zou kunnen leiden tot een wijziging in de sociale verzekeringsplicht. De Sociale Verzekeringsbank (SVB), de Nederlandse sociale zekerheidsinstantie, heeft op haar website gecommuniceerd dat als werknemers in de EU, EER of Zwitserland door de coronamaatregelen nu tijdelijk thuis moeten werken, dit geen invloed heeft op de sociale verzekeringsplicht. Als de coronamaatregelen langer gaan duren, dan zal de SVB op haar website aangeven als dit wel kan gaan leiden tot een wijziging in de sociale verzekeringsplicht. 

Vragen? 

De belastingplicht en sociale verzekeringsplicht van een werknemer moet individueel worden beoordeeld. Omdat de beoordeling afhankelijk is van de feiten en omstandigheden en er veel regelgeving bij komt kijken, kan dit erg complex zijn. Heb je vragen over grensoverschrijdend werken? Neem dan gerust contact op met één van onze Alfa-adviseurs.