Banner

Kleine financieringen worden gemakkelijker bereikbaar

4 juni 2020 | Door:  Frank van Ee

Dankzij een initiatief van de banken, met ondersteuning van de overheid, is financiering voor ondernemingen met een relatief kleine kredietbehoefte gemakkelijker bereikbaar. Bedrijven met een financieringsbehoefte van € 10.000,- tot € 50.000,- komen hiervoor in aanmerking.

Dit artikel is geüpdatet op 4 juni. 

Aanvullende maatregel

De regeling heet de Klein Krediet Corona garantieregeling (KKC) en is specifiek ingericht voor de relatief kleinere en meer kwetsbare ondernemingen. De kans is groot dat dit type bedrijven extra liquiditeiten nodig heeft als gevolg van de coronacrisis. Maar zij konden tot op heden moeilijk financiering verkrijgen via de banken. Met deze garantieregeling wordt het voor banken dus gemakkelijker om de kleinbedrijven van liquiditeit te voorzien.

Bedrijven moeten minimaal een omzet hebben van € 50.000,- en ingeschreven staan bij de KvK sinds 1 januari 2019. Daarnaast wordt getoetst of het bedrijf een in de kern gezonde onderneming betreft. De winstgevendheid van voor de coronacrisis is daarbij leidend. Daarnaast wordt beoordeeld of de terugbetaalcapaciteit, de mate waarin de onderneming aan de verwachte aflossings- en renteverplichtingen kan voldoen, toereikend is.

De overheidsgarantie op de leningen binnen de KKC zal 95% zijn. In vergelijking met andere regelingen zoals de BMKB en de GO is dit een behoorlijk aandeel. Doel is dan ook om met dit garantiepercentage een zo groot mogelijke groep ondernemers te kunnen voorzien van financiering. Concreet houdt deze borgstelling in dat bij het aanvragen van een krediet van € 50.000,- de overheid voor € 47.500,- garant staat. Het overige gedeelte van € 2.500,- is het risico dat de bank zelf als risico dient te nemen. Aanvullende voorwaarden zoals borg- en zekerheidsstellingen zullen per casus worden afgestemd.

De voorwaarden waaronder de lening kan worden aangegaan zijn zeer gunstig. De provisie die bij afsluiten moet worden betaald is 2% van het kredietbedrag, en het maximale rentepercentage is 4%. De reguliere looptijd van het krediet is 5 jaar.

Aanvragen kunnen direct worden ingediend bij de huisbank.

Waar moet ik beginnen?

Wend je voor het aanvragen van de financieringen tot je huisbankier. Hoewel het niet noodzakelijk is om een liquiditeitsbegroting op te stellen, is dit wel essentieel voor het bepalen van de hoogte van je kredietbehoefte. Daarnaast heb je met een liquiditeitsbegroting meer grip op je bedrijfsvoering in deze onzekere periode. Via deze link kun je het mkb-liquiditeitsmodel downloaden.

Kom je niet in aanmerking?

Kom je niet in aanmerking voor de Klein Krediet Corona garantieregeling? Er zijn diverse maatregelen getroffen door de overheid om financiering aan ondernemend Nederland te stimuleren. Het toepassen van de Go-regeling, BMKB-faciliteit of de Corona Overbruggingslening voor startups en scale-ups zouden passende alternatieven kunnen zijn. In dit artikel lees je daar meer over.

Hulp nodig?

Heb je hulp nodig om wegwijs te worden in het financieringslandschap? Neem dan contact op met je klantbeheerder of adviseur bij Alfa.