Banner

Bescherm je onderneming, houd een winterslaap - TOA (Time Out Arrangement)

17 december 2020 | Door:  Jan Poppe

Wordt het duidelijk dat financiële ruimte voor betalingen van schulden inclusief belastingen niet meer mogelijk is? Sorteer dan voor op een sanering van het bedrijf.

Time out

Time out, homologatie onderhands akkoord, zijn begrippen die volgend jaar 2021 in de wet mogelijkheden geven om een bedrijf voort te zetten. De wet regelt per 1 januari 2021 een mogelijk akkoord met schuldeisers (waaronder banken) om voor een faillissement een doorstart te maken. Nu dient er nog een akkoord te zijn van alle schuldeisers, maar straks mag een of meerdere schuldeisers tegenstemmen.

Winterslaap

In de resterende tijd tot 1 januari 2021 kan er alvast een voorstel worden gemaakt aan schuldeisers tot verlaging van de schuld, of tot omzetting van een schuld in aandelenkapitaal. Dit is door de wetgever mogelijk gemaakt in de nieuwe wet (WHOA). Voorsorteren op deze nieuwe regeling kan, door nu tijdelijk in een “winterslaap” te gaan, en de tijd gebruiken om een voorstel aan schuldeisers voor te bereiden.

Deze winsterslaap (Time-out-arrangement) stelt de overheid voor als een van de Covid-19 maatregelen. Wat betekent dat voor de onderneming en voor de bestuurder? Nu alvast het overleg starten met schuldeisers, een voorstel voor verlaging van het schuldbedrag of omzetting in aandelenkapitaal voor te bereiden. Zodra de wet in werking is (vanaf 1 januari 2021) kan het voorstel met het akkoord van de schuldeisers voorgelegd worden aan de rechter.

Schuldeisers

Deze TOA geeft ruimte en vraagt een juiste regie. Niet alle schuldeisers moeten instemmen met het voorstel. Een vrij ingewikkelde regeling, die afspraken mogelijk met verschillende schuldeisers, zoals banken, leveranciers, concurrente schuldeisers. Met elke groep schuldeisers (de wet spreekt van klasse) kan een afwijkende afspraak worden gemaakt. Binnen de groep dient de meerderheid met het voorstel in te stemmen.

Financiële gezondheid

Aandachtspunt is en blijft is de onderneming in de kern gezond, of is een onderdeel van de onderneming in de kern gezond. Een doorstart is met deze wet (WHOA) mogelijk, en geeft meer ruimte voor zelf initiatief van de ondernemer en bestuurder.  Uiteraard neem je als bestuurder de aandeelhouders mee in deze vergaande TOA.

Jan Poppe

Jan Poppe

Senior juridisch adviseur

| jpoppe@alfa.nl


Meer over Jan