Banner

Lockdown impact op sierteelt: leg jouw omzetschade vast

17 december 2020 | Door:  Chris Boers

Naar aanleiding van de aangekondigde lockdown in Nederland en Duitsland kwam maandag 14 december het Crisisteam Corona Tuinbouw bijeen. Geconcludeerd werd dat de effecten voor de sierteeltsector aanzienlijk zijn. Verwacht wordt dat de komende periode de omzet aanzienlijk lager komt te liggen dan in dezelfde periode vorig jaar.

(bron Glastuinbouw Nederland)

Omzetschade bijhouden

Belangrijk is dat ondernemers de omzetschade goed bijhouden. Bedrijven die niet zijn aangesloten bij Royal Flora Holland kunnen voor het vastleggen voor het omzetverlies het Registratieformulier Schade Corona gebruiken.

Het crisisteam besloot voor de sierteeltsector de lobby in te zetten op twee sporen. Ten eerste het zoveel mogelijk open houden van de markt. Ten tweede het zo ruim mogelijk compenseren van door Corona geleden schade. 

Open houden markt

De verkoop van bloemen in Nederland mag voorlopig buiten doorgaan. Daarmee krijgt de verkoop van bloemen een bijzondere status. In de lobby proberen ze de positieve waarden van bloemen en planten op gezondheid, welbevinden en geluk onder de aandacht te houden. Vanuit deze positieve waarden trachten ze richting de overheid de interpretatie van het genomen besluit positief te beïnvloeden. 

Compensatie verliezen

Tijdens de eerste corona golf is het Noodfonds Sierteelt opgericht. Deze is inmiddels gesloten. Het niet gebruikte deel van het noodfonds van € 600 miljoen is teruggegaan naar de algemene middelen en is niet meer beschikbaar voor onze sector. Op dit moment staat het Rijk niet open voor een nieuwe openstelling. Het Rijk wil geen sector specifieke maatregelen. Voorlopig richt het crisisteam zich daarom op de algemene maatregelen. De NOW is daarvan het meest relevant. De mogelijkheid om NOW 3 (oktober – december 2020) aan te vragen is verlengd. Dit kan nu tot 27 december. Het is mogelijk om de periode van 3 maanden in te laten gaan per 1 december, zodat de nu aankomende verliezen zoveel als mogelijk kunnen worden meegenomen. Om voor NOW in aanmerking te komen is 20% omzetverlies nodig. Je kan tot 90% van je loonsom uitbetaald krijgen. Daarnaast is er de tegemoetkoming vaste lasten (TVL). Bij 30% omzetverlies kan je 70 % van de vaste lasten (standaard berekening per SBI code) vergoed krijgen tot een maximum van € 90.000,- per 3 maanden. Zowel het percentage als het maximum bedrag is verhoogd (percentage was 50 % en maximum van € 50.000,- per 4 maanden), maar het maximum is meer gebaseerd op horeca en winkels dan op de sierteeltsector. Het crisisteam zet de lobby daarom in op een verdere verhoging van het maximum bedrag.

Ondersteuning

Wil je ondersteuning in de toepassing van mogelijke regelingen? Neem contact met ons op. Met ruim 30 kantoren zijn overal dichtbij.

Chris Boers

Chris Boers

Senior bedrijfskundig adviseur

088 2532450 | cboers@alfa.nl


Meer over Chris