Banner

Extra TVL-subsidie voor ongedekte vaste kosten land- en tuinbouw

2 augustus 2021 | Door:  Jelmer Beckmann

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft onlangs de Regeling subsidie financiering ongedekte vaste kosten land- en tuinbouwbedrijven COVID-19 (TVL-LT) gepubliceerd. Het doel van deze regeling is om (middel)grote land- en tuinbouwbedrijven die te maken hebben met een forse omzetval te helpen met een tegemoetkoming in hun vaste lasten.

De regeling is opgesteld omdat middelgrote en grote bedrijven in de land- en tuinbouw geen gebruik kunnen maken van de eerder aangekondigde verhogingen van de subsidiegrens voor de tegemoetkoming vaste lasten (TVL). De nieuwe TVL-LT regeling valt onder een ander steunkader waardoor land- en tuinbouw bedrijven ook gebruik kunnen maken van de hogere subsidiegrenzen.

Welke kosten?

Bij deze regeling gaat het over vaste kosten en ongedekte vaste kosten. Vaste kosten zijn de kosten die nodig zijn om je bedrijf draaiend te houden. Dit is het totaal van de kosten voor:

Ongedekte vaste kosten

Ongedekte vaste kosten zijn vaste kosten die he niet kunt betalen omdat je als ondernemer te weinig inkomsten hebt. Je kan je ongedekte vaste kosten eenvoudig in 2 stappen berekenen:

Stap 1: Bereken de vaste kosten voor het eerste en tweede kwartaal van 2021.

Stap 2: Van deze vaste kosten trekt je af:

De regeling vergoedt 70 procent van de ongedekte vaste kosten . Als je de subsidie aanvraagt, ontvang je binnen een paar weken 80 procent van de subsidie. Na controle ontvang je in het najaar de overige 20 procent.

Per kwartaal is er een maximum subsidie:

Belangrijke voorwaarden

Een aanvraag voor subsidie kan worden gedaan wanneer voldaan wordt aan alle voorwaarden. Zie hier de voorwaarden de site van de RVO. De voorwaarden voor deze subsidie zijn:

Aanvragen kunnen tot en met 31 augustus 2021 (17.00 uur) worden ingediend bij de RVO.

Vraag het je Alfa-adviseur

Loop je bij de TVL-LT-aanvraag tegen problemen aan? Neem dan contact op met je eigen contactpersoon binnen Alfa om deze te bespreken.

Jelmer Beckmann

Jelmer Beckmann

Fiscaal adviseur

088 2532793 | jbeckmann@alfa.nl


Meer over Jelmer