Banner

Crisispakket land- en tuinbouw

27 maart 2020 | Door:  Hans de Bie

Het kabinet kondigde op 17 maart een pakket aan om bedrijven te ondersteunen in de coronacrisis. Daarbij is er ook specifiek aandacht voor de land- en tuinbouw met de verruiming van de Borgstellingsregeling Landbouw. Daarnaast is er vanuit verschillende organisatie een platform opgericht voor het uitwisselen van personeel.

Borgstellingskrediet Landbouw verruimd in verband met corona

De regeling Borgstellingskrediet Landbouw (BL) is sinds 18 maart uitgebreid met een extra module. Gezonde land- en tuinbouwbedrijven die getroffen zijn of worden door de uitbraak van het coronavirus kunnen hierdoor gefinancierd blijven.

Als gevolg van de uitbraak van het coronavirus kunnen land- en tuinbouwbedrijven in liquiditeitsproblemen komen. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft daarom besloten de Borgstelling Landbouw (BL) te verruimen met een borgstelling voor een overbruggingskrediet (BL-C). Voor meer info over de regeling zie RVO.

Oplossingen voor personeelstekort of -overschot

Door de coronacrisis is er een tekort aan arbeidskrachten, zeker nu verschillende Europese landen reisbeperkingen opleggen. Tegelijkertijd hebben ondernemers in bijvoorbeeld de horeca vaak geen werk voor hun personeel. Door partijen samen te brengen kan ook dit jaar een goede voedselvoorziening worden gegarandeerd.

Het beschikbaar houden van voldoende handen in de land- en tuinbouw is topprioriteit van de Taskforce Arbeid van LTO Nederland. Na een inventarisatie onder agrarische werkgevers op de website van de Werkgeverslijn land- en tuinbouw, zijn nu twee platforms gelanceerd waar vraag en aanbod naar personeel gematcht worden:

Meer info over de platforms, zie werkgeverslijn.

Tijdig inspelen

Een daling van de omzet heeft direct invloed op de liquiditeit van je bedrijf. Ontstaat er naar verwachting een liquiditeitstekort, dan kun je maatregelen treffen. De overheid heeft een crisispakket samengesteld voor bedrijven die worden geraakt. Alle maatregelen zijn in kaart gebracht op Alfa/coronavirus.

Hierin staan ook de specifieke maatregelen vanuit de banken op het gebied van uitstel van aflossingen.

Hans de Bie

Hans de Bie

Marktmanager Food & Agri

088 253 1015 | hdebie@alfa.nl


Meer over Hans