Banner

Loonbelasting en premies voor grensarbeiders tijdens de coronacrisis

6 juli 2020 | Door:  Barry Scheer

Doordat veel mensen momenteel thuis werken als gevolg van alle maatregelen rondom het coronavirus, kan dit mogelijk nadelige gevolgen hebben voor de loonbelasting en sociale premies van mensen die in verschillende landen wonen en werken, zogenaamde grensarbeiders. Door Nederland zijn hierover aanvullende afspraken gemaakt met België en Duitsland om mogelijk nadelige gevolgen te voorkomen. In dit bericht staan de afspraken voor jou op een rij.

Loonbelasting

In veel belastingverdragen is geregeld dat het loon van een werknemer wordt belast in het werkland. Doordat veel mensen verplicht thuiswerken, zou het woonland ineens ook het werkland kunnen zijn. Deze wijziging zou fiscaal zeer nadelig kunnen uitpakken.

Afspraken

Nederland heeft met Duitsland en België nadere afspraken gemaakt over de fiscale behandeling van thuiswerkdagen. Met Duitsland en België is voor grensarbeiders in loondienst overeengekomen dat de thuiswerkdagen mogen worden behandeld als dagen gewerkt in het land waar je onder normale omstandigheden zou hebben gewerkt, onder de voorwaarde dat deze thuiswerkdagen wel worden belast in het andere land. Je hoeft niet te kiezen voor deze afwijkende behandeling. Je kunt de thuiswerkdagen ook blijven behandelen als dagen waar feitelijk is gewerkt. Deze keuze kun je maken bij het invullen van jouw aangifte IB/PVV, door de gewenste verdeling aan te houden, zonder daarbij expliciet jouw aan te geven.  

Sociale zekerheid

Voor de vraag in welk land de afdracht van sociale premies plaats moet vinden, is de richtlijn van de EU leidend. Ook hierbij is de hoofdregel dat de wetgeving van de lidstaat waar de werkzaamheden worden uitgeoefend doorgaans van toepassing is. Door het thuiswerken als gevolg van de maatregelen rondom het coronavirus worden de werkzaamheden in een andere lidstaat uitgeoefend, namelijk waar men woont. Ook hierover hebben Nederland, België en Duitsland nieuwe besluiten genomen. De volgende zaken gelden in deze landen.

Nederland

Thuiswerken heeft geen gevolgen voor jouw sociale verzekering als je normaal gesproken over de grens woont of werkt in de EU, EER of Zwitserland. Je hoeft hiervoor verder niets te regelen.

Als grensarbeider verandert jouw sociale verzekering tijdens de corona-maatregelen wel als je:

·       geen werkgever had, maar start met werken voor een werkgever in een andere lidstaat

·       een werkgever had, maar naar een nieuwe werkgever wisselt die in een andere lidstaat is gevestigd

Je bent dan (ook terwijl je thuis werkt) verzekerd in de lidstaat waar je normaal voor jouw nieuwe werkgever zult werken, als je niet langer verplicht bent thuis te werken vanwege het coronavirus.

België

De bevoegde Belgische Ministers hebben besloten dat de periodes van telewerk die op Belgisch grondgebied door grensarbeiders worden verricht ten gevolge van het coronavirus bij wijze van uitzondering niet in aanmerking zullen worden genomen voor de vaststelling van de toepasselijke socialezekerheidswetgeving en dat zij dus geen enkele invloed zullen hebben op hun aansluiting bij de sociale zekerheid. Dit besluit geldt vanaf 13 maart 2020 en zolang als de corona-maatregelen gelden.

Duitsland

Voor werknemers en zelfstandigen die normaal in meer dan 1 lidstaat werken, verandert er door thuiswerken als gevolg van de corona-maatregelen niets. Zij hoeven geen actie te ondernemen.

Voor werknemers en zelfstandigen die gedetacheerd zijn naar een andere lidstaat gelden andere regels. Zij hoeven niets te doen als de onderbreking van de detachering maximaal twee maanden duurt. En daarmee de periode van de detachering niet naar achteren schuift. Anders moet een nieuwe A1-verklaring aangevraagd worden.

De regelingen rondom grensarbeid zijn vaak erg complex en zeer feitelijk. Heb je grensarbeiders in dienst of ben je zelf grensarbeider en heb je hierover vragen? Neem contact op met jouw Alfa Adviseur. Ook op het gebied van internationale vraagstukken zijn wij altijd dichtbij!

Barry Scheer

Barry Scheer

Fiscaal adviseur

088 2531143 | bscheer@alfa.nl


Meer over Barry