Banner

Corona: tijdelijke aanpassing premiedifferentiatie WW

18 maart 2020 | Door:  Frank Troost

Wegens de coronacrisis komt er een tijdelijke wijziging in de premiedifferentiatie voor de WW. De 30%-(overwerk)bepaling vervalt nu, maar vermoedelijk niet voor alle werkgevers. Het kabinet heeft dit op 17 maart bekendgemaakt.

Onder invloed van de wet Arbeidsmarkt in balans (WAB) betalen werkgevers een hoge of lage WW-premie. Die premie is afhankelijk van de vastlegging van de aard van het contract en van de contracturen. Onderdeel van deze regeling is dat werkgevers achteraf kunnen worden geconfronteerd met de hoge premie. Dat is het geval als het aantal verloonde uren in een kalenderjaar boven 130% van de contracturen uitkomt.

Met de Stichting voor de Arbeid is de regering het eens dat dit effect in deze periode niet gewenst is, met name in sectoren waar wegens corona (veel) moet worden overgewerkt. Een voorbeeld is de zorg.

Uitwerking volgt nog

De wijziging zelf en de voorwaarden moeten nog op papier worden gezet. Duidelijk is dat werkgevers – vermoedelijk overigens slechts in bepaalde sectoren – tijdelijk dus meer dan 30% boven de contracturen kunnen uitbetalen zonder dat dit leidt tot een hogere WW-premie. Daarmee worden in die sectoren onbedoeld hogere loonkosten voorkomen.

Frank Troost

Frank Troost

Senior personeelsadviseur

088 2531503 | ftroost@alfa.nl


Meer over Frank