Banner

Aanvragen TVL voor kwartaal 4 van 2020 vanaf nu mogelijk

1 december 2020 | Door:  Jelmer Beckmann

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)-regeling geeft een tegemoetkoming in de vaste lasten voor mkb-bedrijven die structureel omzet verliezen door de coronacrisis. Voor de periode van 1 oktober tot en met 31 december geldt een tijdelijke verruiming. Bedrijven uit alle bedrijfssectoren komen in aanmerking, met uitzondering van krediet- en financiële instellingen, publiek bekostigde scholen en instellingen, holdings, huishoudens en (internationale) overheidsinstellingen. Horecaondernemers krijgen daarnaast, bovenop de TVL, een eenmalige extra subsidie (van 2,8 procent van de omzetderving).

De TVL is voor mkb-ondernemers en zelfstandigen die door de coronamaatregelen veel omzet verliezen, maar wel doorlopende vaste lasten hebben. De subsidie is afhankelijk van de hoogte van de vaste lasten en het omzetverlies en compenseert maximaal 50% van de vaste lasten.

Op 14 december 2020 werden nieuwe maatregelen bekend gemaakt door de overheid. Ook de TVL wordt daardoor aangepast. Lees er alles over in dit artikel.

TVL-regeling aanvragen vanaf oktober 2020

Ondernemers kunnen ook na 1 oktober 2020 de subsidie aanvragen. De tweede TVL subsidieperiode  start op 1 oktober 2020 en loopt tot en met 31 december 2020. Ondernemers moeten de TVL steeds voor 3 maanden aanvragen. De maximale subsidie per 3 maanden is € 90.000. Het is niet mogelijk om direct voor 9 maanden de TVL aan te vragen.

Om in aanmerking te komen voor de TVL moet voldaan worden aan de voorwaarden van de regeling. Er zijn daarbij algemene voorwaarden die voor alle ondernemingen gelden en er zijn aanvullende voorwaarden voor bepaalde ondernemingen. De voorwaarden zijn te vinden op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Tijdelijke verbreding TVL-regeling

Voor de tweede periode (Q4 2020) van de TVL komen ondernemers uit alle bedrijfssectoren in aanmerking, met uitzondering van krediet- en financiële instellingen, publiek bekostigde scholen en instellingen, holdings, huishoudens en (internationale) overheidsinstellingen. Alle SBI-codes komen in aanmerking. De overige voorwaarden blijven gewoon van kracht.

Horeca krijgt een aanvullende subsidie: Horeca Voorraad en Aanpassingen (HVA)

Daarnaast is er besloten dat voor TVL Q4 2020 horecagelegenheden eenmalig een aanvullende subsidie (van 2,8 procent van de omzetderving) krijgen. Dit bedrag komt bovenop de TVL-subsidie. Deze subsidie compenseert de kosten voor het aanleggen van voorraden en investeringen in aanpassingen. Gesloten horecagelegenheden die in de tweede periode TVL aanvragen komen direct ook in aanmerking voor de aanvullende subsidie.

Evenementenbranche krijgt extra steun

Ondernemers en toeleveranciers in de evenementenbranche krijgen in het vierde kwartaal van 2020 een vast bedrag, op basis van hun TVL-subsidie in de zomermaanden. De regeling wordt zo snel mogelijk uitgewerkt en met terugwerkende kracht uitbetaald aan de getroffen ondernemers.

Voor de evenementensteun moet een bedrijf in ieder geval voldoen aan het volgende:

De belangrijkste wijzingen bij de nieuwe periodes

De regeling is op verschillende punten aangepast. De TVL is in 3 periodes van 3 maanden aan te vragen. Voor iedere periode moet de ondernemer een nieuwe aanvraag doen. Het bedrijf moet minimaal €3.000 aan vaste lasten in de desbetreffende 3 maanden hebben (in plaats van 4 maanden bij de eerste periode). Na 1 januari 2021 wordt naar verwachting de ondersteuning van de regeling langzaam afgebouwd. De grens voor omzetverlies wordt dan in stappen verhoogd. Tot 31 december 2020 geldt nog de huidige grens van minimaal 30% omzetverlies. De verwachting is dat daarna deze grens omhoog gaat naar 40% (januari t/m maart 2021) en 45% (april t/m juni 2021).

TVL aanvragen?

Net als de TOGS en de eerste ronde TVL moet voor elke nieuwe ronde een aparte aanvraag worden gedaan via de website van de RVO. Het indienen van een aanvraag voor periode Q4 kan tot 17:00 uur op 29 januari 2021

Hiervoor is een eHerkenning op niveau 1 vereist. Op de website van het RVO kan eenvoudig met een Adviestool bepaald worden of je in aanmerking komt voor de TVL en hoeveel subsidie je kan verwachten. RVO heeft ook een instructievideo voor de TVL aanvraag gemaakt. Op dezelfde site kan de aanvraag worden gedaan.

Loop je bij het aanvragen tegen problemen aan? Neem dan contact op met je contactpersoon binnen Alfa om deze te bespreken.

Jelmer Beckmann

Jelmer Beckmann

Fiscaal adviseur

088 2532793 | jbeckmann@alfa.nl


Meer over Jelmer