Banner

Gebruikelijk loon: Mag het iets minder zijn?

26 januari 2021 | Door:  Jasper Gorter

Als directeur-grootaandeelhouder (dga) mag je met een praktische berekeningsmethode opnieuw je salaris verlagen in 2021, als je bedrijf als gevolg van corona te maken heeft met een omzetdaling. Het loon voor 2021 kan - zonder goedkeuring vooraf van de Belastingdienst - aan de hand van de omzetdaling worden verlaagd. Je mag de loonsverlaging echter niet opvangen met extra dividend en/of stijging van de rekening-courantschuld bij de bv.

Dit artikel is verschenen in mei 2020 en is op 26 januari 2021 geüpdatet. 

Korte achtergrond gebruikelijk loon in coronatijd

Als dga ben je gebonden om jezelf een minimaal salaris uit te betalen. Dit minimale salaris is het hoogste van drie wettelijke mogelijkheden, namelijk € 47.000, het loon van de meest verdienende werknemer of minimaal 75% van het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Juist in deze tijd met alle maatregelen rondom het coronavirus kan het uitbetalen van dit salaris en de bijbehorende heffingen een probleem vormen.

Over 2020 was er een praktische goedkeuring om het loon evenredig aan een omzetdaling ten opzichte van 2019 te verlagen. Deze goedkeuring is nu per 2021 verlengd door middel van een vergelijkbare regeling. Wel is de periode waarmee de omzetdaling vergeleken moet worden net wat anders geworden. Daarnaast is er een drempel ingebouwd: er moet een minimaal omzetverlies zijn van 30% in 2021 ten opzichte van 2019.

Omzetdaling

In deze praktische toepassing wordt de daling van het gebruikelijke loon gekoppeld aan de omzetdaling binnen de onderneming. Er wordt een vergelijking gemaakt tussen de omzet over 2021 ten opzichte van de omzet in 2019. De procentuele daling van de omzet over deze periode mag vervolgens ook worden toegepast op het gebruikelijk loon van 2021. De formule om het gebruikelijk loon over 2021 te bepalen, zal er naar verwachting zal volgt uitzien

Gebruikelijk loon 2021 =  A x B/C

A = Het gebruikelijk loon over 2019
B = de omzet exclusief BTW over 2021
C = de omzet exclusief BTW over 2019

Voorbeeld

Stel dat je over 2019 een gebruikelijk loon genoot van € 80.000. De omzet van je onderneming over 2019 was € 200.000 en in 2021 is de omzet € 40.000. Het gebruikelijk loon over 2021 komt dan uit op:
€ 80.000 x (€ 40.000 / € 200.000) =  € 16.000.

Verwachte voorwaarden goedkeuring 2021

Aan de toepassing van deze methodiek om het loon te bepalen zullen een aantal voorwaarden verbonden zijn. De komende tijd zal helder worden wat de voorwaarden precies zijn, maar naar verwachting zijn dat de onderstaande voorwaarden:

  1. De omzet over 2021 moet uiteindelijk tenminste 30% lager zijn dan de omzet over 2019;
  2. Er mag geen dividend worden uitgekeerd of opnames in rekening courant worden gedaan als gevolg van het verlagen van het loon;
  3. Het loon mag niet met terugwerkende kracht worden verlaagd;
  4. Ten slotte geldt de goedkeuring niet voor zover de omzet over 2019 of 2021 is beïnvloed door bijzondere omstandigheden. Te denken valt aan fusie, splitsing, oprichting, staking of bijzondere resultaten.

Onzekerheid omzet 2021, schatting loon noodzakelijk

Het bijzondere aan deze goedkeuring is dat deze afhankelijk is van de omzetontwikkeling in de toekomst. Daardoor zal het maandelijkse loon in eerste instantie geschat moeten worden op basis van de geschatte omzet in 2021 ten opzichte van de omzet 2019. Dat is uiteraard op dit moment nog erg lastig. Uiterlijk aan het einde van het jaar 2021 moet de definitieve balans worden opgemaakt en afhankelijk van de omzetontwikkeling 2021 nog een extra stuk loon worden verloond.

Maatwerk is ook mogelijk, maar enkel in overleg

Hoewel de goedkeuring een praktische oplossing biedt om de verlaging van het gebruikelijk loon te bepalen, kan het zijn dat dit in jouw situatie geen uitkomst biedt. In alle gevallen waar de formule geen uitkomst biedt, is overleg met de Belastingdienst nog steeds nodig om een (nog) lager vast te kunnen stellen en hierover zekerheid te hebben. Graag staan wij voor jou klaar om te bekijken wat in jouw situatie mogelijk en aantrekkelijk is!

Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht, neem dan gerust contact op met je Alfa-adviseur.

Jasper Gorter

Jasper Gorter

Hoofd vaktechniek fiscaal

088 2531011 | jgorter@alfa.nl


Meer over Jasper