Banner

Vraag juist nú btw terug!

15 april 2020 | Door:  Harm-Jan de Boer

Misschien heb je in deze lastige tijden wel vaker en sneller recht op teruggaaf van btw dan je denkt. In dit artikel gaan we in op een aantal situaties die zich nu helaas vaker voordoen dan we zouden willen, maar waarin misschien wel de mogelijkheid bestaat om btw terug te vragen.

Annuleringen

Soms ontkom je er niet aan om de geplande evenementen, diensten, leveringen of activiteiten uiteindelijk toch te moeten annuleren. Als je klant nog niet heeft betaald, is er voor de btw niet zo veel aan de hand. Het mag er in onze visie in elk geval niet toe leiden dat je recht op btw-aftrek in gevaar komt omdat je plotseling geen btw-omzet meer hebt. Als je klant al wel heeft betaald, dan wordt het ingewikkelder. Er zijn ruwweg drie situaties te onderscheiden.

1.Je moet je klant alles terugbetalen

Als je de btw al hebt afgedragen, dan beperk je je financiële schade enigszins door deze btw snel weer terug te vragen. Daar zitten wel wat voorwaarden aan. We raden je in elk geval aan om een creditfactuur uit te schrijven. Verder gaan we ervan uit dat je je kans op teruggaaf verhoogt als je bij je zakelijke klanten de zekerheid krijgt dat zij de btw nog niet in aftrek hebben gebracht.

2.Je betaalt je klant een deel terug

Voor het terug te betalen deel geldt wat we hiervoor hebben beschreven. Voor het deel dat je niet terugbetaalt zijn er twee mogelijkheden. Je moet het aanmerken als de btw-belaste vergoeding voor de niet afgenomen prestatie of het is een schadevergoeding die buiten de btw blijft. De rechtspraak op dit gebied verschilt van geval tot geval. Zeker is dat de uitkomst ook zal afhangen van wat je contractueel hebt vastgelegd. Als deze situatie speelt, raden we aan om contact met ons op te nemen.

3.Je betaalt je klant niets terug

In feite speelt dan dezelfde problematiek als hiervoor beschreven, met dit verschil dat de betaling van de volledige vergoeding wat minder pleit voor het uitgangspunt dat sprake is van een onbelaste schadevergoeding. Maar ook hier geldt: laat je goed informeren. Het kan aanleiding zijn de kwestie af te stemmen met de Belastingdienst.

Kortingen

Een ander onderwerp zijn de kortingen. Als je ervoor kiest om je klanten te binden door middel van kortingen, dan heeft dat gevolgen voor de btw. Als je de korting netjes vooraf verstrekt, bereken je uiteraard geen btw over de korting. Als je de korting later toekent, kun je onder voorwaarden de btw die is begrepen in het kortingsbedrag terugvragen. Ook hier geldt dat je er verstandig aan doet om bij zakelijke klanten te achterhalen of de btw niet al in aftrek is gebracht, voordat je de btw terugvraagt.

Btw teruggaaf wegens oninbare vorderingen

Tenslotte nog een opmerking over oninbare vorderingen. Als je klant je niet (meer) kan betalen, dan bestaat de mogelijkheid om de eerder op factuur afgedragen btw terug te vragen. Dat geldt in elk geval na het verstrijken van een jaar na het opeisbaar worden van de vordering. Maar de btw kan ook eerder worden teruggevraagd: als vaststaat dat je niet wordt betaald, bijvoorbeeld vanwege het (plotselinge) faillissement van je klant.

Het kan zijn dat deze mogelijkheid nu niet direct tot teruggaaf leidt, maar we raden je toch aan je debiteurenposities eens kritisch langs te lopen. Dat geldt zeker nu je liquiditeitspositie onder druk is komen te staan.  

Meer informatie

Als je meer wilt weten over het terugvragen van btw bij annuleringen, kortingen en oninbare vorderingen, neem dan vooral contact met ons op. Kijk voor andere corona-gerelateerde onderwerpen ook in ons coronadossier dat dagelijks wordt geactualiseerd en aangevuld.

Harm-Jan de Boer

Harm-Jan de Boer

Btw specialist

088 2531000 | hdeboer@alfa.nl


Meer over Harm-Jan