Banner

Wat betekent de coronaregeling voor de tuinbouw?

11 mei 2020 | Door:  Chris Boers

Ondernemers in de tuinbouw die zijn geraakt door de coronacrisis, krijgen tot 49 procent van hun omzetschade terug. Dat heeft het kabinet op 7 mei bekendgemaakt. De Europese Commissie heeft inmiddels haar goedkeuring gegeven aan de ‘regeling tegemoetkoming land- en tuinbouw COVID-19’. Wel moet je omzetverlies over de periode 12 maart-11 juni 30 procent of meer zijn. Ook gelden er maximale tegemoetkomingen per bedrijf. In totaal kunnen getroffen ondernemers € 600 miljoen tegemoet zien.

Om het schadebedrag te berekenen, moet je vergelijken met de omzet van de afgelopen drie jaren (2017, 2018 en 2019). Je bepaalt het bedrag wat je in die jaren hebt omgezet en wat je aan omzet verwacht in dit jaar. Het verschil is je schadebedrag. Dat bedrag is altijd een schatting: de overheid vraagt je om het verlies tot en met 11 juni, maar je aanvraag moet uiterlijk 4 juni binnen zijn.
Bedraagt de omzetschade 30 procent of meer? Dan kom je in aanmerking voor de tegemoetkoming. Vervolgens haal je eerst 30 procent van je omzetschade af. Van dit bedrag krijg je 70 procent terug. Effectief betaalt de overheid dus 49 procent van de schade.
 

Een rekenvoorbeeld

De overheid hanteert wel maximale bedragen als tegemoetkoming:

Grote groep bedrijven

Meer dan € 600 miljoen zal de overheid zeker niet uitkeren. Overtreffen de aanvragen dat bedrag, dan krijgen alle aanvragers een vastgesteld percentage minder. Met de Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouw COVID-19 is een grote groep bedrijven geholpen. Naast siertelers schiet de overheid ook de telers van boomkwekerijgewassen, bloembollen en perkplanten te hulp.
Ook groothandelaren en gespecialiseerde transportbedrijven in de sierteelt kunnen de tegemoetkoming aanvragen. Vermeerderaars en veilingen zijn andere categorieën op de lijst. Verder kunnen groentebedrijven aanspraak maken op overheidsgeld, als zij geraakt zijn. Dat is bijvoorbeeld het geval bij telers die leveren aan horeca of eventcateraars.


Nu al aanmelden

Telers kunnen sinds 7 mei de tegemoetkoming aanvragen, met als uiterste datum 4 juni. Dat kan alleen digitaal, via RVO.nl met eHerkenning. Daar staan ook alle voorwaarden voor het aanvraagproces. Na de aanvraag ontvang je de helft van de tegemoetkoming als voorschot. De rest van het bedrag wordt bepaald aan de hand van de complete vaststellingsaanvraag met bewijsstukken. Dit moet uiterlijk 31 augustus bij de RVO binnen zijn.
 

‘Pijn in sierteelt het grootst’

Met name in de snijbloementeelt heeft het virus huis gehouden. Daarom is Alfa blij met de regeling. Bedrijfskundig adviseur René Grootscholten: ‘We mogen de overheid best een compliment geven dat ze zo snel reageren en over de brug komen met een voorschot. Dat vind ik ongekend. De vergoeding van maximaal 49 procent dekt niet alle schade, maar is wel ruim. Bij een heleboel telers kan dit de druk op de bedrijfsvoering iets verlichten.’


Problemen bij berekening

René voorziet nog wel problemen bij de berekening van de gemiddelde omzet in de afgelopen drie jaar. ‘Van al mijn klanten in de sierteelt heeft ongeveer de helft de afgelopen drie jaar wisselende omstandigheden gehad: meer of minder vierkante meters, andere teelten of anderszins. Het gemiddelde van de jaren 2017, 2018 en 2019 is dus gemankeerd. Hoe gaat de overheid hiermee om? En wordt de omzetderving gecompenseerd, of moeten de minderkosten die in dezelfde periode zijn gemaakt worden verrekend om de schade in beeld te krijgen?’


Borgstellingskrediet Landbouw verruimd

Het Borgstellingskrediet voor de Landbouw is verruimd met het oog op corona. Banken reageren snel en actief voor aanvragers van zo’n BL-C, taxeert René. ‘Maar wel voor financieel gezonde bedrijven. Bij bedrijven waar al een verhaal aan vastzit, zijn ze lastiger. De banken moeten van de overheid een goede intake doen bij het verstrekken van een lening. Als de bank niet zorgvuldig genoeg is geweest bij de intake en de bank haar verlies declareert bij de overheid, zal de overheid niet garant staan. Daarom duurt de besluitvorming bij klanten die al een randje hebben wel lang.’
 

Wacht heel even met aanvragen

Alfa adviseert je om nog niet à la minute een aanvraag in te dienen. De vraag is even hoe de markt zich na de diverse Europese Moederdagen herstelt. Binnen een termijn van tien dagen is daar meer zicht op. Daardoor kun je met meer zekerheid je schade berekenen. Maar wacht ook niet te lang, want het is zó 4 juni. En heel snel reageren hoeft ook weer niet, want het is geen regeling waarbij geldt: wie het eerst komt, het eerst maalt.
 

Doe wel alvast je huiswerk!

Wel is het verstandig om alvast de standaardvragen in het formulier in te vullen. Dan heb je die barrière alvast genomen en kun je vervolgens op een later moment de berekening maken zonder tijd te verliezen. Heb je hulp nodig bij het aanvragen van de tegemoetkoming? We staan voor je klaar, zij het wel op anderhalve meter.
Chris Boers

Chris Boers

Senior bedrijfskundig adviseur

088 2532450 | cboers@alfa.nl


Meer over Chris