Banner

Verlenging Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) tot midden 2021

3 september 2020 | Door:  Jelmer Beckmann

De lopende TVL-regeling (vervolg op de TOGS-regeling) geeft een tegemoetkoming in de vaste lasten voor mkb-bedrijven die structureel omzet verliezen door de coronacrisis. De eerste ronde van deze steunmaatregel loopt vanaf 1 juni tot en met 30 september 2020. Ook na 1 oktober loopt de regeling door waarbij de maximale vergoeding omhoog gaat, maar ook de percentages in de berekeningsmethode met betrekking tot omzetverlies.

Eind oktober 2020 is de TVL-regeling opengesteld voor alle ondernemers. Lees het meest recente artikel.

De TVL is voor mkb-ondernemers en zelfstandigen die door de coronamaatregelen veel omzet verliezen, maar wel doorlopende vaste lasten hebben. De subsidie is afhankelijk van de hoogte van de vaste lasten en het omzetverlies en compenseert maximaal 50% van de vaste lasten.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) vanaf oktober 2020

Ondernemers kunnen ook na 1 oktober 2020 de subsidie aanvragen om hun vaste lasten te betalen. De tweede TVL subsidieperiode  start op 1 oktober 2020 en loopt tot en met 31 december 2020. Aanvragen kan vanaf 1 oktober 2020 tot uiterlijk 29 januari 2021. Ondernemers moeten de TVL steeds voor 3 maanden aanvragen. Per 3 maanden is er maximaal € 90.000 beschikbaar. Het is niet mogelijk om direct voor 9 maanden de TVL aan te vragen.

Om in aanmerking te komen voor de TVL moet voldaan worden aan de voorwaarden van de regeling. Er zijn daarbij algemene voorwaarden die voor alle ondernemingen gelden en er zijn aanvullende voorwaarden voor bepaalde ondernemingen. De voorwaarden zijn te vinden op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

De belangrijkste aanpassingen

De regeling wordt na 1 oktober op verschillende punten aangepast. De TVL is in 3 periodes van 3 maanden aan te vragen. Voor iedere periode moet de ondernemer een nieuwe aanvraag doen. Het bedrijf moet minimaal €4.000 aan vaste lasten in de desbetreffende 3 maanden hebben (in plaats van de huidige 4 maanden). Na 1 januari 2021 wordt de ondersteuning van de regeling langzaam afgebouwd. De grens voor omzetverlies wordt dan in stappen verhoogd. Tot 31 december 2020 geldt nog de huidige grens van minimaal 30% omzetverlies. Daarna gaat deze grens omhoog naar 40% (januari t/m maart 2021) en 45% (april t/m juni 2021).

Meer tijd voor aanpassing aan nieuwe economische situatie

De overheid vindt het belangrijk dat ondernemers zich aan de nieuwe economische situatie gaan aanpassen. Door de TVL-regeling en andere overheidssteun te verlengen krijgen ondernemers meer tijd voor deze verandering. Door de aanpassingen richt de TVL zich in het derde steunpakket nog sterker op bedrijven die door de coronamaatregelen het meest geraakt zijn.

Mijn vaste lasten komen niet overeen met de inschatting van de overheid

Deze opmerking krijgen wij vaker terug van ondernemers. De overheid heeft deze regeling beschikbaar gesteld voor bijna 1 miljoen ondernemingen. De subsidieaanvraag moet snel behandeld kunnen worden en weinig extra administratie van de ondernemer vragen. Berekening en controle van de vaste kosten per bedrijf zou een langere behandelingsduur en meer administratieve lasten voor de ondernemer betekenen. Het deel vaste lasten per sector is berekend door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) met cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS). Ook in de nieuwe rondes wordt gerekend met de vaste percentages vaste lasten.

TVL aanvragen?

Net als de TOGS en de eerste ronde TVL moet voor elke nieuwe ronde een aparte aanvraag worden gedaan via de website van de RVO. Hiervoor is een eHerkenning op niveau 1 vereist. Op de website van het RVO kan eenvoudig met een Adviestool bepaald worden of je in aanmerking komt voor de TVL en hoeveel subsidie je kan verwachten. Op dezelfde site kan de aanvraag worden gedaan.

Loop je bij het aanvragen tegen problemen aan? Neem dan contact op met je contactpersoon binnen Alfa om deze te bespreken.

Jelmer Beckmann

Jelmer Beckmann

Fiscaal adviseur

088 2532793 | jbeckmann@alfa.nl


Meer over Jelmer