Banner

Fiscale coronareserve en versoepeling urencriterium aangekondigd

28 april 2020 | Door:  Jasper Gorter

Het kabinet heeft recent enkele nieuwe fiscale maatregelen aangekondigd voor ondernemers die door de coronacrisis zijn getroffen. De regelingen zijn erop gericht om liquiditeiten vrij te maken. Zo kun je straks middels een coronareserve het over 2020 verwachte verlies al in de aangifte vennootschapsbelasting 2019 meenemen, waardoor je over de winst van 2019 minder of geen vennootschapsbelasting betaalt.

Fiscale coronareserve in de vennootschapsbelasting

In de vennootschapsbelasting mogen verliezen worden verrekend met de winsten van het voorgaande jaar. Het is daardoor mogelijk om een verlies uit 2020 (deels) te verrekenen met de winst van 2019. Dit kan echter nadat de aangifte vennootschapsbelasting 2020 is ingediend. Vanaf dat moment is voorlopige verliesverrekening mogelijk en dat kan daardoor op z’n vroegst pas vanaf begin 2021. Het kabinet vindt het ongewenst dat er zolang op gewacht moet worden en wil eerdere verliesverrekening mogelijk maken.

Daarom mag in de aangifte vennootschapsbelasting 2019 het door de coronacrisis verwachte verlies in het jaar 2020 als fiscale coronareserve ten laste van de winst van het jaar 2019 worden gebracht. Hierbij geldt – logischerwijs – dat deze coronareserve niet hoger mag zijn dan de winst van 2019.

Dit is een mooie regeling, die direct voor cashback kan zorgen, als de vennootschapsbelasting over de winst van 2019 (deels) al is betaald en over 2020 een verlies wordt verwacht. Is de aangifte vennootschapsbelasting 2019 al ingediend, dan kan deze worden ‘opengebroken’ en opnieuw ingediend worden met daarin de fiscale coronareserve.

Lees meer over de fiscale coronareserve.

Maatregel voor IB-ondernemers: versoepeling urencriterium

Ben je ondernemers in de inkomstenbelasting, dan heb je recht op verschillende aftrekposten voor ondernemers. De zelfstandigenaftrek van € 7.030 is er hier eentje van. Voor het kunnen claimen van deze aftrekposten moet je als ondernemer tenminste 1.225 uur per jaar aan je onderneming besteden.

Om te voorkomen dat je het recht op de aftrek verliezen gaat de Belastingdienst er van 1 maart 2020 t/m 31 mei 2020 vanuit dat je ten minste 24 uren per week aan je onderneming hebt besteed, ook als je die uren niet daadwerkelijk hebt gemaakt. Werk je sterk seizoensafhankelijk werken, zoals in de horeca dan wordt ook geregeld dat je ook onder de versoepeling valt.

Naast de genoemde regeling zijn nog enkele maatregelen aangekondigd:

  1. Een eenmalige verhoging van de vrije ruimte in de werkkostenregeling, van 1,7% naar 3% voor de eerste € 400.000 van de loonsom per werkgever. Dit levert werkgevers € 5.200 aan extra vrije ruimte op en daarmee maximaal € 4.160 besparing aan loonheffing (besparing 80% eindheffing).
  2. Een goedkeuring verlaging gebruikelijk loon in 2020 naar rato van de omzetdaling ten opzichte van 2019.
  3. Het uitstel van de inwerkingtreding van de belastingheffing over excessieve schulden aan je BV-structuur.
  4. Een versoepeling van de aflossingseisen rondom schulden voor de eigen woning.

Heb je hulp nodig bij je overwegingen rondom deze maatregelen, neem dan contact op met een van de adviseurs van Alfa Accountants en Adviseurs.

Jasper Gorter

Jasper Gorter

Hoofd vaktechniek fiscaal

088 2531011 | jgorter@alfa.nl


Meer over Jasper