Banner

Overzicht van corona-gerelateerde steunmaatregelen voor ondernemers

17 december 2020 | Door:  Marco Vermin

Het nieuws over de maatregelen die de overheid neemt om het coronavirus te bestrijden volgt elkaar snel op. De regelingen, subsidies en steunmaatregelen veranderen regelmatig. Het is niet altijd even makkelijk om daarbinnen je weg te vinden! Daarom vind je in dit artikel een overzicht van alle regelingen met een link naar de meest recente aanvullende informatie.

Bijzonder uitstel van betaling

De regels rondom bijzonder uitstel van betaling van belasting vanwege de coronacrisis blijven in beweging. Zo is het nu mogelijk om nog tot uiterlijk 31 april 2021  bijzonder uitstel van betaling aan te vragen.  Afbetaling van de door bijzonder uitstel opgebouwde belastingschuld start op 1 juli 2021 en duurt maximaal 36 maanden.

Lees meer:
- Bijzonder uitstel van betaling voor belastingaanslagen

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)

Sinds begin oktober 2020 kan bij de woongemeente de TOZO 3.0 worden aangevraagd. In tegenstelling tot eerder aangekondigd, is er geen vermogenstoets ingebouwd. Wel is er een partnertoets aanwezig. Het recht op TOZO 3.0 hangt dus ook af van het inkomen van je partner.

Lees meer:
- Tozo 3.0: geen vermogenstoets, wel een partnertoets

Fiscale varia aan coronamaatregelen

Er zijn nog diverse flankerende maatregelen die ondernemers kunnen ondersteunen in deze coronacrisis. Denk daarbij aan de mogelijkheid om in de aangifte vennootschapsbelasting 2019 een fiscale coronareserve op te nemen als je in 2020 een verlies verwacht vanwege corona. Zo kan het verwachte verlies al in 2019 genomen worden, om vennootschapsbelasting over 2019 in de zak te kunnen houden. Daarnaast zijn er onder andere de mogelijkheid van tijdelijke verlaging van het gebruikelijke loon (onder voorwaarden) en enkele versoepelingen in de loonheffingen.

Lees meer:
- Gebruikelijk loon dga’s verlagen
- Vaste kostenvergoeding loopt niet meer door in 2021
- Benut met de coronareserve nu vast jouw verwachte coronaverlies

Tegemoetkoming vaste lasten

De TVL is bedoeld om ondernemers te helpen met het betalen van hun vaste lasten, zoals huur, terwijl er veel minder geld wordt verdiend. Er geldt een tijdelijke openstelling voor alle sectoren in Q4 van dit jaar. Ondernemingen uit de evenementenindustrie die door een lage referentieomzet in 2019 geen aanspraak kunnen maken op de aankomende TVL-subsidie, ontvangen eenmalig een bedrag gebaseerd op de hoogte van hun TVL 1.0 subsidie. Bedrijven kunnen vanaf medio november weer een aanvraag indienen.

Lees meer:
Aanpassing TVL-regeling 4e kwartaal 2020 en 1e kwartaal 2021
- TVL-regeling nu open voor alle ondernemers, aanvragen kan vanaf medio november
Aanvragen TVL Q4 2020 vanaf nu mogelijk (1 december)

Subsidie voorraad- en aanpassingskosten

Horecaondernemers hebben voorraden aangelegd die ze niet meer kunnen gebruiken vanwege de tijdelijke sluiting. Ook hebben zij vaak geïnvesteerd in aanpassingen om op een corona-veilige manier open te kunnen blijven. De overheid geeft, bovenop de TVL, een eenmalige subsidie (van circa 2,75 procent van de omzetderving) om deze gemaakte kosten te compenseren. De subsidie wordt voor de horeca hierbij automatisch opgeteld. Bedrijven kunnen vanaf medio november weer een aanvraag indienen.

Lees meer:
- TVL-regeling nu open voor alle ondernemers, aanvragen kan vanaf medio november

NOW-regeling

De NOW regeling is per 1 oktober 2020 verlengd en geldt voor werkgevers die als gevolg van het coronavirus te maken hebben met een omzetverlies van ten minste 20% in 2020 en per januari 2021 een omzetverlies van ten minste 30%. De verlenging bestaat uit 3 periodes van 3 maanden en loopt tot 1 juli 2021.

In de NOW 3.0 worden de vergoedingspercentages afgebouwd naar 80%, naar 70% en uiteindelijk in de laatste periode naar 60%. Met deze afbouw in vergoedingen ontstaat enige ruimte voor werkgevers om de loonsom te laten dalen zonder dat dit direct van invloed is op de hoogte van de subsidie. De opslag voor loonkosten blijft onveranderd 40%. De NOW 3.0 is vanaf 16 november 2020 aan te vragen.

Lees meer:
- Aanvraag periode NOW 3.1 heropend tot en met 27 december 2020
NOW aangepast voor 2021
- NOW 3.0: NOW in de verlenging
- Accountantsprotocol eindafrekening NOW 1
- NOW 3.0: Voortzetting en afbouw looncompensatie

Financieringen

De overheid staat garant voor corona gerelateerde financieringen. Hierdoor worden financieringen gemakkelijk bereikbaar voor ondernemers.

Lees meer:
- Garantie Ondernemersfinanciering (GO)
- Borgstelling Mkb-kredieten (BMKB)
- Financiering start-ups en scale-ups
- Klein Krediet Corona garantieregeling
- Webinar: hoe financier ik mijn bedrijf toekomstbestendig?

Marco Vermin

Marco Vermin

Lid Raad van Bestuur

088 2531000 | mvermin@alfa.nl


Meer over Marco