Banner

Subsidie voor het aanbieden van digitale zorg in de huiskamer

24 maart 2020 | Door:  Jelmer Beckmann

Het ministerie van VWS heeft direct geld vrijgemaakt voor extra digitale toepassingen voor ondersteuning en zorg op afstand aan thuiswonende kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte of beperking. Vanaf 25 maart kunnen zorg- en welzijnsorganisaties een aanvraag voor 50.000  euro subsidie indienen.

De subsidie wordt primair ingezet om projectkosten voor het implementeren van de digitale toepassingen te kunnen betalen. Voorbeelden zijn tablets met beeldzorgapps, apps om een indicatie te stellen of een mantelzorger te ontlasten, medicatiedispensers en telebegeleiding en bijbehorende licenties.

Hulp bij deze implementatie mag ingehuurd worden. Daarnaast kan tot 50% van het bedrag worden besteed aan technologie zoals aanschaf van licenties of apparaten. Er wordt geen eigen bijdrage gevraagd. De minimale projectkosten dienen 50.000 euro te bedragen.

Alle zorgaanbieders kunnen gebruik maken van de regeling door het indienen van een korte aanvraag. Aanvragers ontvangen binnen maximaal 5 werkdagen reactie. Na goedkeuring ontvangen zij binnen 5 werkdagen het subsidiebedrag. Aanvragen is mogelijk vanaf 25 maart om 9:00 uur.

Om voor subsidie in aanmerking te komen, gelden wel een aantal voorwaarden:

  1. De aanvrager is een aanbieder die zorg en/of ondersteuning biedt aan thuiswonende cliënten of hun mantelzorgers (of zorg en/of ondersteuning die gericht is op de terugkeer naar huis). Dit gaat bijvoorbeeld om welzijnsorganisaties, aanbieders van wijkverpleging, GGZ-aanbieders en ziekenhuizen.
  2. De aanvrager vraagt subsidie aan om aan de slag te gaan met digitale ondersteuning/zorg op afstand voor thuiswonende cliënten of hun mantelzorgers.
  3. De voorgestelde activiteiten dragen bij aan de continuïteit van ondersteuning of zorg op afstand voor thuiswonende cliënten ten tijde van de coronacrisis, of de activiteiten zijn er op gericht om de belemmeringen die het gevolg zijn van deze crisis op te heffen.
  4. De aanvrager beschrijft in een beknopt plan van een paar A4 via welke stappen hij zorg op afstand gaat realiseren.
  5. De subsidie draagt bij aan 1 van onderstaande punten:

a. de kosten voor de aanschaf, lease- en licentiekosten van digitale toepassingen;

b. loonkosten van professionals voor coördinatie, inzet en opleiding;

c. externe inhuur van personeel voor kosten voor het verstrekken van advies en procesbegeleiding door kennisinstellingen of onafhankelijke adviesorganisaties.

  1. De aanvrager geeft een de-minimisverklaring af (er is maximaal 200.000 euro steun over een periode van 3 belastingjaren toegestaan).
  2. De looptijd van een project is maximaal 9 maanden.

Neem contact op je eigen contactpersoon bij Alfa voor vragen over deze regeling of andere vragen m.b.t. de economische gevolgen van de coronacrisis op je bedrijfsvoering.

Jelmer Beckmann

Jelmer Beckmann

Fiscaal adviseur

088 2532793 | jbeckmann@alfa.nl


Meer over Jelmer