Banner

Minister Koolmees maakt langverwacht accountantsprotocol eindafrekening NOW 1 bekend

16 september 2020 | Door:  William Martinali

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het accountantsprotocol voor de eindafrekening van de NOW 1 gepubliceerd dat hij de afgelopen tijd samen met de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) heeft uitgewerkt.

Accountantsprotocollen

Er zijn vier verschillende categorieën organisaties geïdentificeerd: aan de ene kant de aard van de organisatie (controleplichtige of de niet-controleplichtige) en aan de andere kant de hoogte van de subsidie (meer of minder dan € 375.000).

Bron: nba.nl - klik hier voor een grotere weergave van het schema

Niet-controleplichtige organisaties

Niet-controleplichtige organisaties zijn niet gewend aan een accountantscontrole. Daarom is gekozen voor twee accountantsproducten met een zo beperkt mogelijke impact op de uitvoering door de accountant. Er is uitgegaan van een proportionele aanpak: hoe groter de omvang van de subsidie, des te intensiever de controle en des te hoger het niveau van zekerheid dat de accountant verstrekt.

De twee producten:

1. Tot een vastgesteld subsidiebedrag van € 375.000 moet een assurance verwante opdracht, zijnde een samenstellingsopdracht met aanvullende specifieke werkzaamheden, worden verstrekt.
2. Boven de € 375.000 is een assurance opdracht met beperkte mate van zekerheid, ofwel een beoordelingsopdracht met aanvullende werkzaamheden vereist.

Controleplichtige organisaties

Bij controleplichtige organisaties met een subsidiebedrag tot € 375.000 geeft de organisatie aan de accountant een assurance opdracht met beperkte mate van zekerheid, met een aantal voorgeschreven werkzaamheden. Boven de €375.000 subsidie gaat het om een assurance opdracht met redelijke mate van zekerheid.

Derdenverklaring

De protocollen voor de derdenverklaring (ook wel deskundigenverklaring genoemd), die betrekking heeft op NOW-subsidies tussen €25.000 en € 125.000, is nog niet beschikbaar, maar wordt binnenkort gepubliceerd door het ministerie van SZW.

Uitvoering

De overheid/SZW heeft stevige eisen gesteld aan de accountant. De uitvoering van de protocollen en de daarbij behorende werkzaamheden is een serieuze opdracht voor de accountant. We verwachten dan ook dat de accountant enige tijd nodig heeft om de opdracht uit te voeren. Neem daarom op tijd contact op met uw accountant van Alfa om de uit te voeren werkzaamheden te bespreken en te plannen.

Vanaf begin oktober, het UWV streeft naar 7 oktober, kunnen bedrijven de eindafrekening aanvragen.

William Martinali

William Martinali

Stafaccountant

088 2531051 | wmartinali@alfa.nl


Meer over William