Banner

Fiscale coronamaatregelen verlengd tot 1 oktober 2021

7 juli 2021 | Door:  Jasper Gorter

In het nieuwste steun- en herstelpakket vanwege de coronacrisis verlengt het kabinet opnieuw een aantal belangrijke fiscale noodmaatregelen. Dit keer is de einddatum 1 oktober 2021. Hieronder zetten wij ze voor je op een rij. 

Dit artikel is geüpdatet op 7 juli 2021

Bijzonder uitstel van belastingbetaling (en verlenging) 

Startdatum afbetalingsregeling naar 1 oktober 2022 

De door het uitstel van betaling opgebouwde belastingschuld wordt straks afgewikkeld met een betalingsregeling. Deze afbetalingsregeling zou eerst starten op 1 oktober 2021, dit is nu uitgesteld naar 1 oktober 2022. Je mag de openstaande belastingschuld in 60 maandelijkse termijnen aflossen. De afbetalingsperiode eindigt hiermee op 1 oktober 2027. 

Voor ondernemers voor wie ook de afbetalingsregeling niet haalbaar is, is er een time-out arrangement (TOA). Samen met andere schuldeisers, intermediairs en schuldhulpverleners worden richtlijnen voor een soepelere en efficiëntere behandeling van saneringsverzoeken van ondernemers ontwikkeld. De Belastingdienst beoordeelt verzoeken om een ruimere afbetalingsregeling dan 60 maanden met een welwillende blik. Generieke kwijtschelding van opgebouwde belastingschulden is voor het kabinet vooralsnog geen optie. 

Verlenging van andere fiscale maatregelen 

 1. Verlaging gebruikelijk loon vanwege omzetdaling. 
  Ben je dga en krijgt je BV te maken met een omzetdaling in 2021, dan mag je onder voorwaarden jouw gebruikelijk loon verlagen. Als basis geldt de omzet voor heel 2021 in vergelijking met de omzet voor heel 2019. Alleen bij een omzetverlies van 30% of meer mag je als dga jouw gebruikelijk loon verlagen. De verlaging is dan evenredig aan het omzetverlies. Lees meer hierover op: https://www.alfa.nl/actueel/gebruikelijk-loon-mag-het-iets-minder-zijn 
 2. Versoepeling urencriterium niet verlengd na 1 juli 2021! 
  Als ondernemers in de inkomstenbelasting heb je alleen recht op (o.a.) zelfstandigenaftrek als je aan het urencriterium (1.225 uur per jaar) voldoet. De coronacrisis zit veel ondernemers daarbij in de weg. Enkel in de eerste helft van 2021 wordt er vanuit gegaan dat je ten minste 24 uren per week aan jouw onderneming hebt besteed. 
  Let op: deze maatregel wordt niet verlengd tot 1 oktober 2021! Vanaf 1 juli 2021 gelden weer de daadwerkelijk gemaakte uren voor je onderneming. 
 3. Onbelaste vaste reiskostenvergoeding verlengd tot 1 oktober 2021. 
  De werkgever mag bestaande vaste reiskostenvergoedingen onbelast blijven vergoeden tot 1 oktober 2021. Het is geen probleem dat deze reiskosten als gevolg van het thuiswerken niet meer (volledig) worden gemaakt. Lees meer hierover op:  https://www.alfa.nl/actueel/reiskosten-goedkeuring-verlengd-andere-kosten-vanaf-1-januari-actie-vereist
 4. Onderzoek naar onbelaste vergoeding andere thuiswerkkosten. 
  Arbovoorzieningen en ICT-middelen kunnen nu al onbelast worden vergoed. Het kabinet onderzoekt de mogelijkheden van een aanvullende regeling voor onbelaste vergoeding van de extra thuiswerkkosten. 

Het kabinet verlengt ook een aantal andere fiscale maatregelen tot 1 oktober 2021: 

 

Jasper Gorter

Jasper Gorter

Hoofd vaktechniek fiscaal

088 2531011 | jgorter@alfa.nl


Meer over Jasper